Pojdi na glavno vsebino

Javna razprava – letni program izobraževanja odraslih v občini Tržič

18. maj 2017

V javni razpravi v času od 18.5. 2017 do 1.6.2017.

Letni program izobraževanja odraslih v občini Tržič (v nadaljevanju LPIOT 2017) pomeni načrt uresničevanja ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (v nadaljevanju: ReNPIO 13–20) na letni ravni. Vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost, pri čemer se pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe omejuje na izobraževanje odraslih po programih poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja. 

LPIOT 2017 upošteva cilje ReNPIO13–20. Najpomembnejši so: dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter izboljšati splošno izobraženost. 

Ciljne skupine, ki jih opredeljuje LPIOT 2017, so:

  • brezposelni: prednostna skupina so starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti,
  • zaposleni: prednostna skupina so starejši od 45 let z dokončano manj kakor štiriletno srednjo šolo ali slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi in zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev svojega poklica zaradi starosti ne morejo več opravljati,
  • manj izobraženi in druge ranljive skupine, kakor so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci,
  • druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin. 

Razvijanje pismenosti in ključnih kompetenc ostaja prednostna naloga, tako da bodo zagotovljeni pogoji za razvijanje ključnih kompetenc za vse odrasle. Izobraževanje odraslih je tako prepoznano kot ena ključnih gonilnih sil za zmanjševanje negativnih posledic družbeno-gospodarske krize, saj so le odrasli, ki se nenehno izobražujejo, usposabljajo in razvijajo tako splošne kot poklicne kompetence, lahko konkurenčni na trgu dela, se osebnostno razvijajo in se tudi ognejo tveganju socialne izključenosti. 

Ugotavljamo, da je v občini Tržič ponudba izobraževanja za odrasle pestra za večino ciljnih skupin. Vprašanje, ki se pojavi pa je, ali jim je izobraževanje kljub sofinanciranju iz različnih virov dovolj dostopno. Prav tako si želimo boljše koordinacije med posameznimi izvajalci programov, da se prepreči podvajanje vsebin ter poudarek na izvedbi programov, ki odgovarjajo na največje razvojne probleme občine. 

Dokument bo objavljen na spletni strani Občine Tržič in dan v javno razpravo v času od 18.5. 2017 do 1.6.2017. Vsi zainteresirani občani lahko v tem času posredujejo svoje pisne predloge k osnutku dokumenta na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si

Dokumenta Letni program izobraževanja odraslih v občini Tržič in Organigram tukaj ... 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se