Pojdi na glavno vsebino

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

25. november 2016

Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TRŽIČ (sprememba št. 1)

Dokumentacija javne razgrnitve se nahaja tukaj ...


 Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/2015) župan občine Tržič s tem 

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TRŽIČ (sprememba št. 1) 

I. 

Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne gradivo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Tržič (sprememba št. 1), ki ga je izdelalo podjetje Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na dele zemljišč parc. št. 46/1, 47, 48/1 vse k.o. Kovor. 

II. 

Gradivo dopolnjenega osnutka bo javno razgrnjeno od 5. decembra 2016 do 5. januarja 2017, v poslovnem času občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in prostor in na spletni strani Občine Tržič. 

Javna obravnava bo 3. januarja 2017 ob 16.00 uri, organizirana v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič. 

III. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo OPN.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov obcina.trzic@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPN Tržič«, oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve. 

Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Tržič. 

IV. 

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič, na oglasnih deskah Občine Tržič in na Radiu Gorenc. 

Številka: 350-0007/2016

Datum: 24.11.2016 

Župan občine Tržič

Mag. Borut Sajovic 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se