Kontakti uradov
- Tajništvo občine: (04) 5971 510
- Urad za ur. prostora: (04) 5971 551
- Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe: (04) 5971 543
- Urad za družbene dejavnosti: (04) 5971 522
- Urad za finance: (04) 5971 519

Kontakt in uradne ure


Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Tel.: 04 597 15 10
Fax.: 04 597 15 13
Spletni naslov: www.trzic.si / www.trzic.eu
Elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si
Župan občine Tržič: mag.Borut Sajovic
Direktor občinske uprave: Drago Zadnikar, specialist javne uprave


Uradne ure za občane

Uradne ure Sprejemne pisarne - blagajne Občine Tržič
ponedeljek, torek, četrtek od 8:00 - 14:30
sreda od 8:00 - 12:00 in od 14:00 - 16:30
petek od 8:00 - 12:30

Uradne ure TPIC-a Občine Tržič
od ponedeljeka do petka 9:00 - 11:00 in od 12:30 do 15:30

Uradne ure (preostale) občinske urave Občine Tržič
ponedeljek od 8:00 - 11:00 in od 12:00 do 14:00
sreda od 8:00 - 12:00 in od 14:00 - 16:00
petek od 8:00 - 12:00

Uradne ure Energetsko svetovalne pisarne
sreda od 15:00 do 17:00 v sprejemni pisarni (pritličje) po predhodni najavi datuma obiska stranke.
Stranka lahko najavi obisk na tel. št. 04/5971 552 ali v Sprejemni pisarni v času uradnih ur občinske uprave.

RIS Dolina
RIS Dolina je ob lepem vremenu odprt od 1. maja do 30. septembra ob sobotah, nedeljah in praznikih od 11. do 18. ure. Za oglede izven navedenega časa se lahko dogovorite v TPIC Tržič na telefonski številki 04 59 71 536 ali 051 627 057 ali po elektronski pošti informacije@trzic.si.

Občina se tako kot Upravna enota RS nahaja v samem mestnem jedru. Ko se pripeljete mimo avtobusne postaje (v smeri iz Bistrice) ne morete zgrešiti stolpnice, ki sledi avtobusni postaji. Takoj za stolpnico zavijete čez most, ki prečka reko Tržiško Bistrico in vodi do same občinske stavbe. Vhod v Občino boste našli v neposredni bližini vodnjaka, ki stoji v atriju občine.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijsko - tehnične in administrativne naloge, ki so v skladu z zakoni in drugimi predpisi v pristojnosti občine in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni ali jih bo prevzela od države.
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave.


Seznam uradnih oseb občinske uprave Občine Tržič, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe.