Kontakti uradov
- Tajništvo občine: (04) 5971 510
- Urad za ur. prostora: (04) 5971 551
- Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe: (04) 5971 543
- Urad za družbene dejavnosti: (04) 5971 522
- Urad za finance: (04) 5971 519
Občina Tržič prodaja