Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnosti na nepremičninah

24. november 2016

Neprem. parc. št. 848/2, 848/25, 848/26, 848/27 k.o. 2147 – Križe

Na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16), Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnosti na nepremičninah parc. št. 848/2, 848/25, 848/26, 848/27 k.o. 2147 – Križe 

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice dostopa, zgraditve, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove električnega priključka v dolžini približno 6,5 m in širini 0,5 m na vsako stran osi kablovoda, vodovodnega priključka v dolžini približno 9,0 m in širini 0,5 m, kanalizacijskega priključka v dolžini približno 2,5 m in širini 0,5 m ter cestnega priključka in hoje in vožnje z vsemi vozili v približni izmeri 8,0 m2, vse na nepremičninah parc. št. 848/2, 848/25, 848/26 in 848/27 k.o. 2147 – Križe, za čas, dokler bo obstajala potreba po koriščenju priključkov, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 404/1 k.o. 2147 – Križe, služnost za električni priključek pa tudi v korist Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj. 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh občine.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se