Pojdi na glavno vsebino

Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje tekočega vzdrževanja in sofinanciranje investicij

18. maj 2017

Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje tekočega vzdrževanja in sofinanciranje investicij v športnih objektih in objektih, ki so v lasti in upravljanju društev in so namenjeni za športne dejavnosti, iz proračuna Občine Tržič za leto 2017

Občina Tržič na podlagi Letnega programa športa v Občini Tržič za leto 2017, objavljenega 17.10.2016 na spletnih straneh Občine Tržič in na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 87/2016) objavlja 

Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje tekočega vzdrževanja in sofinanciranje investicij v športnih objektih in objektih, ki so v lasti in upravljanju društev in so namenjeni za športne dejavnosti, iz proračuna Občine Tržič za leto 2017 

V pozivu za sofinanciranje tekočega vzdrževanja in sofinanciranje investicij v športnih objektih in objektih, ki so v lasti in upravljanju društev in so namenjeni za športne dejavnosti, iz proračuna Občine Tržič za leto 2017 lahko kandidirajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

  • da so uspešno kandidirali na razpisu za sofinanciranje letnih programov športa iz proračuna Občine Tržič za leto 2017,
  • da so lastniki športnega objekta, oziroma objekta, ki je namenjen športni dejavnosti,
  • da nameravajo v letu 2017 v teh objektih izvesti tekoča vzdrževalna dela oziroma investicije (obdobje upravičenih izdatkov je od 1.1.2017 do 31.10.2017).
  • nakup športne opreme ni upravičen strošek razpisa razen če je v neposredni povezavi z izvedeno investicijo. 

Višina sredstev je 20.000,00 EUR, ki se bodo razdelila sorazmerno glede na število in višino vlog, ki ustrezajo pozivu. Najvišja višina sofinanciranja znaša do 70 % ponudbene oziroma predračunske vrednosti, oziroma na posamezno društvo do 10.000 EUR. 

Informacije dobite na Občini Tržič, Urad za družbene dejavnosti, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 

Društva na poziv kandidirajo z vlogo, ki naj vsebuje:

  • osnovne podatke društva,
  • opis predlaganega vzdrževanja oziroma investicije v športni objekt in objekt, ki je v lasti in upravljanju društva in je namenjen za športno dejavnost,
  • zemljiškoknjižni izpisek, kot dokazilo o lastništvu,
  • ponudbo oziroma predračun najmanj enega ponudnika za vrednosti vzdrževalnih del oziroma investicij do 1.000,00 EUR, najmanj dveh ponudnikov za vrednosti do 19.999,00 EUR in najmanj treh ponudnikov za vrednosti do 39.999,00 EUR. 

Vlog je potrebno poslati na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti s pripisom (VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI IN UPRAVLJANJU DRUŠTEV), najkasneje do petka 30.06.2017 (poštni žig). Prepozno oddanih vlog ne bomo obravnavali.

Komisija bo vse pravočasno prispele vloge obravnavala, ter z društvi, ki bodo izpolnjevala vse pogoje sklenila pogodbo za sofinanciranje v proračunskem letu 2017. Sredstva za sofinanciranje investicij v športnih objektih in objektih, ki so v lasti in upravljanju društev in so namenjeni za športne dejavnosti so vključena v Odloku o proračunu Občine Tržič za leto 2017 (Ur.l.RS št. 87/2016 z dne 29.12.2016). Poziv je objavljen na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si in spletni strani Športne zveze Tržič www.sztrzic.si.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se