Pojdi na glavno vsebino

Lokalni program kulture in izdelava ciljnega načrta razvoja infrastrukture

27. september 2018

Občina Tržič je Lokalni program kulture občine Tržič 2016 – 2021 pripravila v sodelovanju z javnimi zavodi, ki izvajajo javno službo na področju kulture ter območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Zvezo kulturnih organizacij Tržič kot predstavnikoma ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Javna razprava – LOKALNI PROGRAM KULTURE IN IZDELAVA CILJNEGA NAČRTA RAZVOJA INFRASTRUKTURE V OBČINI TRŽIČ   

Občina Tržič je Lokalni program kulture občine Tržič 2016 – 2021 pripravila v sodelovanju z javnimi zavodi, ki izvajajo javno službo na področju kulture ter območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Zvezo kulturnih organizacij Tržič kot predstavnikoma ljubiteljske kulturne dejavnosti. Lokalni program kulture občine Tržič se navezuje tudi na Nacionalni program za kulturo 2014-2017, sam dokument pa je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta občine Tržič dne 11. 2. 2016. 

Lokalni program kulture je pokazal, da je potrebno preučiti potrebe in možnosti za rešitev prostorskih problemov naslednjih akterjev, ki delujejo na področju kulture v občini:

  • Javni zavod Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič,
  • Javni zavod Tržiški muzej,
  • Javni zavod Glasbena šola Tržič,
  • Javni zavod Ljudska univerza Tržič
  • Kulturna društva, ki jih zastopa Zveza kulturnih organizacij Tržič: med drugim KD Folklorna skupina Karavanke, KD mladinsko gledališče Tržič, KUD načeta paleta in morebitna druga društva… 

Občina Tržič je prvotno pripravila pregled prostorskih potreb javnih zavodov in društev ter s pomočjo zbranih podatkov opredelila minimalne oz. maksimalne prostorske potrebe. Na podlagi pridobljenih podatkov smo v nadaljevanju izdelali pregledni načrt z analizo umeščanja programov omenjenih javnih zavodov v različne prostore. Z analizo smo tako pridobili pregled petih različnih variant, ki so v dokumentu tudi prostorsko, časovno in finančno ovrednotene. Glede na omenjene kriterije smo v nadaljevanju razvili varianto št. 6. Omenjena varianta je presečna varianta vseh predhodnih variant, na eni strani rešuje najbolj pereče prostorske stiske akterjev na področju kulture v občini, je javno-finančno vzdržna in v realnem času izvedljiva, hkrati pa si z njo ne zapiramo možnosti za morebitne nadgradnje in rešitve za nadaljnji razvoj večjega Kulturnega centra v Tržiču. 

OPIS VARIANTE ŠT. 6 

V tej presečni varianti se Glasbeni šoli Tržič nameni celotna stavba na naslovu Šolska ulica 2, Tržič, v kateri šola deluje že sedaj, stavba je bila tudi namensko grajena za dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja. Prvotno je bilo namreč mišljeno, da se dodatni prostori za glasbeno šolo uredijo v mansardi Kulturnega centra Tržič, vendar se je ta ideja izkazala za neracionalno in drago. 

Na Balosu 4, kjer se sedaj nahaja Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, bi si nove prostore pridobila Ljudska univerza Tržič in društvo Načeta paleta. Razširili pa bi se programi Mladinskega gledališča Tržič, Folklorne skupine Karavanke in KUD Leyli, ostajajo pa še proste kapacitete za morebitne širitve dejavnosti drugih društev (Klub Tržiških študentov, Planinsko društvo Tržič, Tržiški likovniki…). Po analizi smo namreč ugotovili, da so prostori na Balosu 4 manj primerni za nujno širitev dejavnosti knjižnice (neustrezna razporeditev prostorov, veliko manjših učilnic, veliko nadstropij…), tako bi bila nujna gradnja prizidka ali ureditev mansarde, kar je povezano z velikimi stroški, vseeno pa na koncu ne dobimo želene funkcionalnosti. 

Za potrebe nove knjižnice se je kot najustreznejša varianta pokazala lokacija nekdanje tovarne Peko PUR. Objekt je že v lasti občine Tržič, predstavlja pomembno prostorsko dominantno območja ob Mošeniku, trenutno pa nima ustrezne vsebine in čaka na obnovo. V notranjosti ima svetle prostore, brez pregradnih sten, namenjeni so bili industrijski proizvodnji in so iz tega vidika ustreznejši za potrebe knjižnice. V prvi fazi bi tako v prvem in drugem nadstropju stavbe za prostore knjižnice uredili 1.317,62 m2, v naslednji fazi je možna še ureditev prostorov v pritličju (dodatnih 668,77 m2). 

Ocenjena vrednost vseh omenjenih investicij vključenih v varianto 6 je cca. 3,8 milijona evrov (brez DDV). Rok izvedbe pa predvidoma 2 leti. 

Občina Tržič meni, da je potrebno prostorske stiske zavodov in društev, ki delujejo na področju kulture obravnavati celovito s strateškim pristopom, saj le tako lahko zagotovimo ustrezne pogoje za njihovo delovanje, hkrati pa dolgoročno zagotovimo racionalnejšo porabo javnega denarja kot z izvedbo številnih delnih rešitev s parcialnimi posegi. Na ta način saniramo tudi stavbe, ki so kulturna dediščina mesta in v lasti Občine Tržič ter prispevamo k revitalizaciji urbanega prostora. Namen izdelave lokalnega programa kulture  in prav tako ciljnega načrta z analizo umeščanja programov v različne prostore je bil  ponudnikom kulturnih vsebin omogočiti temeljne pogoje za delo in spodbudno ustvarjalno okolje. 

Dokument bo objavljen na spletni strani Občine Tržič in dan v javno razpravo v času od 30.5. 2017 do 16. 8.2017. Vsi zainteresirani občani lahko v tem času posredujejo svoje pisne predloge k osnutku dokumenta na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se