Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

14. januar 2021

V krajevnih skupnostih potekajo aktivnosti za pripravo zaključnega računa. Planov na področju turizma imamo tudi v tem letu veliko. Obiskovalce zimske narave opozarjamo na previdnost.

V krajevnih skupnostih potekajo aktivnosti za pripravo zaključnega računa

Koledarsko leto 2020 se je zaključilo in v krajevnih skupnosti potekajo aktivnosti za pripravo zaključnega računa. V svetu krajevnih skupnosti se je določila inventurna komisija, ki jo sestavljajo predsednik oz. predsednica in dva člana oz. članici. Inventurna komisija je popisala osnovna sredstva in drobni inventar ter stanje denarnih sredstev, obveznosti in terjatev na dan 31. 12. 2020. Po podatkih, ki so posredovani računovodstvu, se na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev izračuna amortizacija in odpišejo osnovna sredstva in drobni inventar za katerega inventurna komisija odloči, da ni več za uporabo oz. je uničeno.

Sestavni del zaključnega računa je tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. V tej izjavi se na podlagi samoocenitvenega vprašalnika oceni, ali so vzpostavljeni procesi in uvedeni postopki notranjega nadzora javnih financ v posamezni krajevni skupnosti.

Konec leta se tudi naredi pregled zastavljenih ciljev za koledarsko leto. V ta namen se pripravi poročilo ali je krajevna skupnost dosegla cilje, ki si jih je zastavila ob oblikovanju proračuna. Poročilo je del sestavnega dela zaključnega računa.

Leto 2020 je tudi zaznamovala epidemija. Po zakonu o omilitvi posledic epidemije je določeno, da se najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti krajevnih skupnosti odpišejo najemnine za čas trajanja epidemije v primeru, da zaradi prepovedi najemniki niso mogli opravljati svoje dejavnosti. Najemniki morajo na najemodajalca nasloviti vlogo z dokazili in na podlagi pozitivne odločitve o oprostitvi najemnine, se bo z najemnikom sklenil aneks za oprostitev najemnine. V primeru, da je najemnik najemnino že poravnal, se mu bo le ta poračunala s tekočimi najemninami.

Plan aktivnosti na področju turizma v letu 2021

Čeprav so napovedi za prihodnost turizma v tem trenutku še izjemno negotove, smo skladno s sprejetim proračunom pripravili plan aktivnosti, s katerimi želimo pridobiti zaupanje tako domačih kot tujih gostov, da lahko pri nas dopustujejo tako, da ne ogrožajo svojega zdravja in varnosti.
• Kot vodilni partner projekta Outdoor aktivnosti v Karavankah bomo nadaljevali aktivnosti povezane z razvojem, promocijo in trženjem kolesarjenja in pohodništva v Karavankah, ki so bile zastavljene v projektu Alpe Adria regija doživetij.
• S partnerji v projektu Hop-On Hop-Off se dogovarjamo o možnostih koriščenja ugodnosti na karticah gosta Radovljica in Bled tudi za goste, ki bodo bivali na Tržiškem, hkrati pa namesto tradicionalnega hop-on hop-off avtobusa pripravljamo nov koncept in program izletov po Gorenjski.
• Pričeli smo z aktivnostmi za projekt Podzemni doživljajski park (PDP) Sveta Ana - oživitev Šentanskega rudnika. V letošnjem letu nameravamo pridobiti vso potrebno dokumentacijo in 3D model rudniškega sistema, ki bosta podlaga za širitev turistične ponudbe v prihodnjih letih.
• Pripravljamo novi pomladansko – poletno in zimsko promocijski kampanji za leto 2021, koncept katere sloni na pristnem raziskovanju posameznika iz tujine, ki nam bo preko svojih vlogov, blogov in fotografij prikazal svoje prvo iskreno doživljanje Tržiškega.
• Pripravili smo ambiciozen plan prireditev, ki jih bomo izvajali skladno z ukrepi za preprečevanje epidemije. Poleg že tradicionalnih (koncerti na Gorenjski plaži, Šuštarska nedelja, D-oživi srednji vek …) bodo nekatere svojo prvo izvedbo dočakale prav v tem letu (Tekmovanje v kolesarskih trikih - Airbag contest, Poletna torkanja, Festival Iz tržiških piskrov …).
• Prenova infrastrukture na Tematski poti Konšca. Na poti se bo, podobno kot v preteklem letu na Poti treh zvonov, uredilo usmerjevalne table in počivališča, s čimer jo bomo ponovno naredili pohodniku prijazno.
• Smo tik pred izidom kulinarične zloženke »Iz tržiških piskrov«, v kateri se s svojimi specialitetami predstavljajo ponudniki gostinskih storitev.
• V letošnjem letu bomo pridobili tudi nekaj dodatnih lokalnih turističnih vodnikov, saj nam je COVID-19 lani žal preprečil izvedbo tečaja.
• Zaradi sprememb, ki jih povzroča pandemija, je bolj kot kadarkoli doslej pomembno, da s poenotenim delovanjem in medsebojnim sodelovanjem ohranjamo, kar nam je v turizmu skupaj že uspelo doseči.

Previdno v zasneženo naravo

Zaradi nevarnosti proženja plazov in padajočega drevja, pohode v višje ležeče dele občine Tržič odsvetujemo. Stanje lahko spremljate na: https://www.facebook.com/SVSPZelenicaTrzic 

Za sankaške užitke pa je urejena cesta od doma pod Storžičem in sankaška proga na Ljubelju, za nekdanjim hotelom. Več informacij na: https://sd-podljubelj.si/naravna-sankaska-proga-zelenica/?fbclid=IwAR0JW7jUQoqZv9m64vh7lH8Q2VuO8pFxEoFoHgmCQTbSeNIzKFzT-GGv_Fo  

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se