Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja ...

12. junij 2018

Pregled izvedenih aktivnosti v preteklem tednu (11. junij 2018)

Pregled dogodkov na gradbiščih v občini

Most Zadraga – gradbena dela na občinski cesti Tržič – Zadraga in na bivšem železniškem mostu čez potok Draga, so v zaključni fazi. Trenutno potekajo zadnja ureditvena dela okolice mostu (odvoz odvečnega materiala, urejanje brežin in čiščenje struge). Promet bo predvidoma sproščen konec tedna po izvedenem tehničnem prevzemu del.

Leše - Peračica – v tem tednu se izvajajo dela na zgornjem nosilnem ustroju voziščne konstrukcije – nasipanje tamponov, ureditve prečnih naklonov, predpriprava za vzdolžno odvodnjavanje – zaseki muld. V sredini drugega tedna bo cesta pripravljena za asfaltiranje.

Pločnik Zvirče – dela so razdeljena v dve fazi in sicer na  južni del in severni del. Trenutno se izvajajo dela na južnem delu, kjer so se že vgradili komunalni vodi (kanalizacija za optični kabel telekom in telemach, javna razsvetljava in elektro omrežje), zaključila so se dela na spodnjih nosilnih plasteh  pločnika (nasipanje grede). V tem tednu se bo pričelo z vgradnjo cestnih robnikov in lamel.

Krožišče Sokolnica – v prejšnjem tednu je bila podpisana še zadnja služnostna pogodba za posege na zemljišča v lasti podjetja Peko d. d. v stečaju,  s čimer je izpolnjen zadnji pogoj za podpis gradbene pogodbe za pričetek del na krožišču Sokolnica. Predvidoma v tem tednu bo sledil podpis gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo d. d.. Sledila bo uvedba pogodbenega izvajalca v delo, sama gradbena dela pa se bodo pričela predvidoma konec meseca junija.

Povečanje območij za kratkotrajno parkiranje – modre cone: zaradi vse večjih potreb po bolj frekventnem parkiranju, bo Občina Tržič povečala število parkirnih mest, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju vozil, in sicer na parkirišču za Mošenikom in delu parkirišča na Tržnici. Na parkirišču za Mošenikom bo uvedena prepoved vožnje in parkiranja tovornih vozil in avtodomov. Režim parkiranja bo urejen z dodatno prometno signalizacijo. Za namen daljšega parkiranja sta občanom na voljo parkirišči pri BPT.

Občina Tržič je objavila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v letu 2018. Predmet razpisa je sofinanciranje vzdrževanja in obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine na območju občine Tržič, ki so razglašeni za kulturni spomenik. Na razpis se lahko prijavijo Župnijski uradi, ki so lastniki, upravljavci ali posedujejo s kulturnim spomenikom in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • objekti nepremične sakralne kulturne dediščine se nahajajo na območju občine Tržič,
  • za objekt nepremične sakralne kulturne dediščine morajo biti ob prijavi na razpis priloženi kulturno varstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj ali pozitivno mnenje konservatorskega nadzora nad že izvedenimi posegi s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
  • soglasje solastnikov ali lastnikov le v primeru, da projekta ne prijavlja lastnik objekta nepremične sakralne kulturne dediščine, ki ne sme biti starejše kot eno leto (obrazec D),predlagatelj mora imeti zagotovljena delna lastna finančna sredstva,
  • vlogo mora potrditi odgovorni konservator Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj.

Izbrani bodo projekti, katerih predlagatelj in projekt bo izpolnjeval vse splošne kriterije razpisa. Komisija bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, navedenih na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah ter v morebitnem drugem priloženem materialu.

Vlagatelji morajo vloge podati na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oz. prilogami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, najpozneje do 20. julija 2018 do 15. ure.

JAVNI PODPIS POGODB O SOFINANCIRANJU

V četrtek, 14. junija 2018, ob 10. uri bo v mali sejni sobi Občine Tržič javni podpis Pogodb o sofinanciranju redne dejavnosti in programov na področju delovanja veteranskih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev, organizacij ali združenj v letu 2018.  Vsem vlogam je bilo ugodeno ter skladno z merili in kriteriji za vrednotenje prijav javnega razpisa skupno razdeljeno 2.804,88 EUR.

SPREJEM ODLIČNJAKOV PRI ŽUPANU

V četrtek, 14. junija 2018, ob 12.uri bo župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic v prostorih občine sprejel učence tržiških osnovnih šol, ki so imeli vseh devet let osnovnega šolanja odličen uspeh.

V tem tednu ne zamudite naslednjih zanimivih prireditev in dogodkov:

  • V petek, 15. junija, od 21. ure dalje se zazibajte v latino ritmih z Isaacom Palmo in skupino Las Cuerdas, ki bodo še dodatno segreli že tako vročo junijsko noč. Letošnje odprtje Gorenjske plaže bodo popestrile eksplozivne latino plesne točke.
  • Prostovoljno gasilsko društvo Križe pa v  soboto, 16. junija, od 19. ure delja vabi na veliko gasilsko veselico pred Osnovno šolo Križe, kjer bo za zabavo skrbela skupina Gadi. ansambel rom, od 19. ure dalje.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...