Pojdi na glavno vsebino

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Tržič

30. november 2017

Za leto 2017

Župan Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič na podlagi četrtega odstavka 7. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. št. 81/05), izdajam naslednji

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Tržič za leto 2017

1. Vrednost točke za odmero občinske takse na območju občine Tržič za leto 2017 znaša 0,0505 €.
2. Sklep prične veljati z objavo.

V Uradnem listu RS, št 81/2015 je bil objavljen Odlok občinskih taksah v Občini Tržič. S tem odlokom je določena obveznost plačevanja občinske takse v Občini Tržič za posebno rabo javnih površin v lasti Občine, nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb ali stavb v lasti Občine.
Občinska taksa se plačuje za opravljanje dejavnosti oglaševanja, prirejanje razstav in prireditev, parkiranje, postavitev mobilnih objektov za namen prodaje, postavitev gradbenih odrov, ograj, kontejnerjev in za druge zadeve, če tako določa zakon (v nadaljevanju: taksni predmet).

Na podlagi 7. člena omenjenega odloka se višina občinske takse za posamezni taksni predmet izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse, pri čemer se upoštevajo tudi pogoji iz posamezne tarifne številke. Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan odmere.

Vrednost točke za obračun občinskih taks se usklajuje enkrat letno v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Letna rast cen v oktobru 2017 je 1,0 - odstotna, zato se vrednost točke poviša iz 0,05 EUR na 0,0505 EUR.

Sklep o izračunu vrednosti točke prične veljati po objavi.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se