Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Ugodni krediti, SID Banka in kako kaže z energetsko obnovo javnih stavb v lasti občin

6. julij 2015

Ugodni krediti SID; Banka energetska obnova javnih stavb

Opozorimo vas na naslednje novosti pri možnostih energetske obnove stavb: 

1.) Krediti SID Banke 

Fizične osebe lahko pridobijo posojilo v vrednosti do 22.500 evrov, upravniki stavb in stanovanjske skupnosti pa do 112.500 evrov. Najvišja obrestna mera kredita za končne upravičence je šestmesečni Euribor plus 1,70 odstotka letno, banka pa sicer lahko dodatno zaračuna tudi stroške, ki so običajni pri tovrstnih poslih. Ročnost posojila je lahko do 15 let, so sporočili iz SID banke.

Sredstva dostopna pri poslovnih bankah

SID banka bo posojila končnim uporabnikom posredovala prek sodelujočih bank, ki bodo na ta način dopolnile svojo ponudbo financiranja na tem področju tudi z viri SID banke. Sredstva so kot stalna ponudba že dostopna pri Gorenjski banki, Hranilnici Lon, Hypo Alpe Adria banki in Abanki, kmalu pa tudi pri Banki Celje, banki Sparkasse in nekaterih drugih bankah.

Upravičenci lahko s kreditom financirajo naložbe s področja učinkovite rabe energije, kot so vlaganja v ovoj stavbe (okna, vrata, toplotna izolacija zunanjih zidov, strehe...), v naprave in sisteme za ogrevanje prostorov, sisteme za pripravo tople vode, prezračevanje in hlajenje, naložbe s področja obnovljivih virov energije (solarni toplotni sistemi, fotonapetostni sistemi, naprave na biomaso, električne in plinske toplotne črpalke).

Več »zelenih« produktov

Kot so poudarili v SID banki, namenjajo posebno pozornost razvoju produktov s področja okolju prijazne družbe in proizvodnje. Tako je finančnim spodbudam za naložbe v učinkovito rabo energije podjetij, kjer gre za kombinacijo posojila in nepovratnih sredstev, financiranju okoljevarstvenih projektov občin ter posrednemu financiranju projektov podjetij za razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje dodala še kredite za fizične osebe, upravnike stavb ter skupnosti etažnih lastnikov - za financiranje naložb v energijsko učinkovitost na stanovanjskem področju.

Ta program financiranja ima poseben vir Evropske investicijske banke, s čimer je zagotovljena daljša, do 15-letna ročnost kredita in prenos finančne prednosti, kar omogoča ugodne obrestne mere za končne upravičence.

SID banka želi z novim programom, ki predstavlja dopolnilo finančnim spodbudam EKO sklada, dodatno spodbuditi investicije v energijsko učinkovitost na stanovanjskem področju v Sloveniji in s tem k večjim prihrankom energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, dvigu bivanjskih pogojev ter posredno tudi na ta način spodbujati gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

Ta novica je znatno več kot smo pričakovali, pogoji so zelo ugodni, EUROBOR+1.7% plus stroški. Meja je za večstanovanjske objekte sicer nizka, saj računamo, da je v povprečju potrebnih 220 EUR/m2.

2.) Informacije za energetsko obnovo javnih stavb v lasti občin 

Pričakujemo tudi ponudbo SID banke za ugodno kreditiranje energetske prenove javnih stavb v lasti občin. Načelno se bo odpiralo celovito energetsko sanacijo javnih stavb. Le-ta se bo predvidoma po novem lahko financirala iz več virov v kombinaciji za sanacijo posameznega objekta in sicer: 

  • iz sredstev razpisa MzI (le-ta predvidoma v začetku 2016),
  • kredita (verjetno najbolj ugodno prek SID banke),
  • pogodbeništva,
  • javno-zasebnega partnerstva
  • in lastne udeležbe občine. 

Vse to izvira iz Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v energetsko prenovo stavb, ki jo je pripravilo MzI. Javna obravnava dokumenta je bila zaključena 22.6.2015 in bo predvidoma uveljavljena jeseni 2015. Zelo je pomembno tudi to, da se veliko stavi na pogodbeništvo. Ko bo kaj več znanega (kakšne bodo predvidene okvirne zahteve razpisa MzI) Vas bomo obvestili. Predvidoma že jeseni, da se bomo na spremembe lahko v čim večji meri pripravili. 

Podrobnosti glejte: http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/dolgorocna-strategija-za-spodbujanje-nalozb-energetske-prenove-stavb/

mag. Anton Pogačnik, direktor
Lokalna energetska agencija Gorenjske, Stara cesta 5, SI - 4000 Kranj
Telefon: + 386 (0) 59 92 49 74
Faks:     + 386 (0) 59 92 49 87
E-naslov: info@leag.si
Spletna stran: http://www.leag.si

Kontakt za kreditiranje:
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija
telefon: +386 1 20 07 549
telefax: +386 1 20 07 575
e-pošta: mateja.sirnik@sid.si

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se