Pojdi na glavno vsebino

V občini Tržič se dogaja ...

19. marec 2018

Pregled izvedenih aktivnosti v preteklem in napoved dogajanja v tem tednu (19. marec 2018)

Pogodba za izvedbo rušitvenih del v kompleksu BPT podpisana

Občina Tržič in družba Voje, naložbe in nepremičnine, d.o.o. kot sofinancer, sta sklenili pogodbo z izbranim izvajalcem EURONEP EKOLOGIJA družba za saniranje okolja, d.o.o. za izvedbo rušitvenih del znotraj nekdanjega industrijskega kompleksa BPT. Rušitvena dela obsegajo rušitev nove upravne stavbe, gasilskega doma in lesene lope. Sofinancer zagotavlja del sredstev za izvedbo del. V skladu s prodajno pogodbo krije 31 odstotni delež stroškov rušenja upravne stavbe in v sorazmerni višini delež preostalih stroškov, povezanih z 31 odsotnim deležem rušenja upravne stavbe (pripravljalna dela, dela po varnostnem načrtu, idr.). V tem tednu se bo izvajalec uvedel v delu, sama rušitvena dela pa bo predvidoma začel konec marca.

Urjenje enot Civilne zaščite Občine Tržič

V sklopu rušitve objektov je za 24. 3. 2018 predvideno urjenje enot Civilne zaščite Občine Tržič, ki bo obsegalo naloge reševanja iz zaprtih prostorov, varstva pred požarom in reševanja izpod ruševin. Vključena bodo vsa gasilska društva Občine Tržič, štab Civilne zaščite in enota vodnikov reševalnih psov.

Vpis v Vrtec Tržič

V času od 26. februarja do 2. marca 2018 je v Vrtcu Tržič potekal redni letni vpis novincev za novo šolsko leto 2018/2019. Vrtec Tržič je do izteka razpisanega roka za vstop s 1. septembrom 2018 prejel 158 vlog, od tega za prvo starostno obdobje (od 1 do 3 leta) 76 vlog, za drugo starostno obdobje (od 3 do 6 let) pa 58 vlog. Za vstop po 1. 9. 2018 je prispelo 24 vlog. Novo vpisani otroci, ki bodo vrtec začeli obiskovati 1. septembra letos, so bili razporejeni po enotah, in sicer v 29 oddelkov.  Kot kažejo prvi rezultati vpisa v Vrtec Tržič, lahko tudi letos pričakujemo, da bomo lahko v vrtec sprejeli vse vpisane otroke iz rednega vpisa.

Javni razpis za sofinanciranje na področju delovanja veteranskih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj v letu 2018

V naslednjem tednu bo objavljen javni razpis za sofinanciranje veteranskih združenj za leto 2018. Namen razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti in programov s področja veteranskih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj, ki niso zajeti v drugih razpisih Občine Tržič in bodo v letu 2018 sofinancirani iz sredstev proračuna Občine Tržič. Rok za oddajo vlog je 10. 4. 2018.

Predmet sofinanciranja: Občina Tržič bo iz proračunskih sredstev za leto 2018 sofinancirala programe veteranskih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj, katerih vsebina bo vključevala predvsem:

  • organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti…),
  • organizacijo ali soorganizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (npr. pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice…), ki pomenijo prispevek k uresničevanju javnih potreb,
  • skrb za člane (socialne pomoči…).

Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje redne dejavnosti in programov s področja veteranskih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj, letos znaša 2.800,00  EUR.

Sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa

16. marca 2018 smo na spletnih straneh Občine Tržič objavili javni razpis za sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas s polnim delovnim časom in priloženo razpisno dokumentacijo (obrazci in merila za izvedbo javnega razpisa).

Javno naročilo za gasilsko vozilo za Prostovoljno gasilsko društvo Leše

PGD Leše je v sodelovanju z Občino Tržič 14. marca 2018 na portalu javnih naročil objavilo javno naročilo za nakup in dobavo gasilskega vozila v skladu s tipizacijo gasilskih vozil GZS za PGD Leše. Rok za oddajo ponudbe je 28. marec 2018 do 9. ure.

Predmet nabave je gasilsko vozilo z vodo (GVV-1) s štirikolesnim pogonom (4x4), z vgrajeno VT črpalko (visoki tlak). Vozilo mora imeti dvojno - moštveno kabino za posadko 1+6 ter rezervoar vode, napravo za hitri napad in prostore za gasilsko tehnično opremo. Ker bo vozilo premagovalo tudi zahtevnejše terene v slabših vremenskih razmerah, mora biti vozilo temu primerno, vključno z nameščenimi pnevmatikami. Ponudnik v svoji ponudbi ponudi tudi gasilsko reševalno opremo.

Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču

Namen investicije je rekonstrukcija ene izmed najnevarnejših točk za pešce v občini Tržič z namenom izboljšanja prometne varnosti pešcev in drugih udeležencev v prometu. Z ureditvijo prehodov za pešce, povečanjem števila površin, ki so namenjene izključno pešcem in umiritvijo prometa s prometnimi otoki bomo korak bliže temu cilju.

Fekalna kanalizacija

  • Občina Tržič je podala namero o izdelavi projektne dokumentacije in same gradnje fekalne kanalizacije na portalu AKOS in s tem povabila k sočasni investiciji tudi telekomunikacijske upravitelje vodov v letih 2019 do 2023, skladno z ZEKom-1.
  • V tem tednu je Občina Tržič uspešno pridobila gradbeno dovoljenje za novogradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja širšega območja občinske stavbe. Gradnja je načrtovana v letu 2019.

Športno igrišče Žiganja vas – Sebenje

Sprejet je bil sklep o začetku postopka oddaje naročila Dostopne poti, parkirišča in infrastrukture Športnega igrišča Žiganja vas – Sebenje. Rok za oddajo ponudbe je 30. marec.

V naslednjem tednu ne zamudite naslednjih zanimivih prireditev:

- razstava svetil – LUČ in VODA mojstra domače in umetnostne obrti Jerneja Kosmača v okviru praznovanja stare tržiške šege Gregorjevega,

- predavanje Slovenski gozdovi kot neprecenljiva naravna dediščina,

- Polka je ukazana 2018 - Območno srečanje otroških in odraslih folklornih skupin Tržiča.

Več na: https://www.trzic.si/koledar-dogodkov/#2018-03-15 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se