Pojdi na glavno vsebino

Mediji arhiv 2015

Tržiški svetniki na zadnji letošnji seji tudi o ureditvi deponije odpadkov v Kovorju

17.12.2015 -Tržiški svetnice in svetniki se bodo danes (četrtek, 17. december 2015), ob 17. uri zbrali na 11. redni seji Občinskega sveta. Na dnevnem redu zadnje seje v letošnjem letu bodo obravnavali 13 točk dnevnega reda.
Med drugim se bodo seznanili z informacijo o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev deponije Kovor. Veljavni ureditveni načrt za ureditveno območje smetišča Kovor je namenjen ureditvi deponije komunalnih odpadkov. Ker za nadaljnje obratovanje deponije ni mogoče pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, se območje deponije odpadkov zapre in območje nameni za zbirni center odpadkov.
Razpravljali bodo o predlogu Odloka o proračunu občine za leto 2016 in pravilniku o plačah funkcionarjev. Na dnevnem redu je tudi obravnava predloga Odloka o spremembah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini in predlog cen in subvencij za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka odpadkov.
Tržiški svetnice in svetniki bodo obravnavali predlog sklepa o izdaji upravne odločbe na podlagi katere se izbere koncesionarja za upravljanje s kompleksom Gorenjska plaža, podjetje Bios d.o.o., Tržič. Ob koncu se bodo seznanili še s planom sej Občinskega sveta za leto 2016, ki naj bi prav tako potekale ob četrtkovih večerih, kot letošnje.
Za dodatne informacije vam je na voljo g. Drago Zadnikar, direktor občinske uprave, na telefonski številki 04/59 71 510 ali preko elektronske pošte na drago.zadnikar@trzic.si.

Z ministrovo obljubo se Tržiču v letu 2016 obeta prvo semaforizirano križišče

11.12.2015 - Dan pred praznovanjem občinskega praznika, so v okviru programa obiska na Gorenjskem, Občino Tržič danes popoldne obiskali trije vladni predstavniki. Marija Pukl, državna sekretarka Vlade RS je bila navdušena nad predstavitvijo Centra za aktivno in prijetno staranje -  Regijskega gerontološkega centra Doma Petra Uzarja. Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je obljubil, da bodo v letu 2016 zagotovljena sredstva za prvo semaforizirano križišče v Tržiču, pod Gorenjsko plažo. Ministrica brez resorja za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj pa poziva Gorenjce k oddaji konkurenčnih projektov tudi v programskem obdobju 2014-2020.

Gostje so si najprej ogledali lani odprt objekt Gorenjska plaža, se ob državni cesti sprehodili do križišča pod kopališčem, ki bo prihodnje leto z ustrezno rešitvijo razbremenil promet, ministrica Smrkoljeva si je v nadaljevanju ogledala še Paviljon NOB, seznanila se je z načrti ureditve kompleksa nekdanjega BPT-ja, ob koncu obiska pa se je v družbi župana Občine Tržič mag. Boruta Sajovica, Vida Megliča, vodje Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti na Občini Tržič, poslanke SMC Andreje Potočnik in drugih gostov sprehodila po starem mestnem jedru.

»Zahvaljujem se poslanski skupini SMC in tržiškemu županu, da smo uspeli zadeve uskladiti tako, da bo drugo leto semaforizacija tega križišča možna. Proračunska sredstva v naslednjih dveh letih znašajo okrog 100 milijonov evrov, 90 milijonov v prihodnjem letu in 110 milijonov v letu 2017, kar zadošča za nek minimum, ki zagotavlja vzdrževanje cestnega omrežja na taki stopnji, da zaustavimo njegovo nadaljnje propadanje. Okrog 75 % cest v Sloveniji je v slabem stanju. V kolikor želimo to stanje v naslednjih letih izboljšati in narediti še kakšne nove prepotrebne investicije, obvoznice, manjkajoče povezave do odmaknjenih regij, nujno potrebujemo dodatni vir. Tak vir vidimo v namenskem infrastrukturnem centru,« je na obremenjenem križišču pod kopališčem v Tržiču povedal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.    

Ministrica Alenka Smerkolj, po rodu iz Križev pri Tržiču, je povedala, da je Slovenija pri črpanju sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada 2007-2013 izjemno uspešna. Do konca novembra 2015 je bilo iz slovenskega proračuna izplačanih že več kot 4 milijarde evrov, kar je 99 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev in smo v primerjavi z ostalimi članicami EU še vedno na devetem mestu. »Prav vse občine v gorenjski regiji so se v izvajanje intenzivno vključevale, zato sem vesela, da je bilo v okviru vseh treh skladov sofinanciranih preko 400 projektov v skupni vrednosti več kot 400 milijonov evrov,« je poudarila. Ministrica je prepričana, da bo regija uspešna tudi v programskem obdobju 2014–2020, kjer je sredstev za približno četrtino manj, skupno 3,2 milijardi evrov. Pri izboru bo ključna konkurenčnost, ključni bodo res dobri projekti.

Z današnjim obiskom vladnih predstavnikov v Tržiču je bil zadovoljen tudi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic. Ob tem se mu zdi ključna predstavitev problematike in zbiranje informacij, pravi župan, zato:  »da se na zgodbi razvoja, na kateri v Tržiču delamo že nekaj mesecev, lahko še bolje predstavimo.  Z današnjim obiskom sem zadovoljen. Z državno sekretarko smo bili v Domu Petra Uzarja. Hvaležen sem direktorici doma in njenim zaposlenim za predstavitev Gorenjskega gerontološkega centra. Vesel sem obljube, da lahko v letu 2016 računamo na semaforizacijo križišča pod Gorenjsko plažo, kjer je gneča neznosna in varnost vedno znova na preizkušnji. Občina Tržič bo seveda k temu prispevala svoj delež. Na pobudo SMC ga uvrščamo v občinski proračun. Ogledali smo si tudi primer dobre prakse - energetska sanacija in obnova Paviljona NOB, se zadržali nad BPT in videli razsežnost tega problema, ki  mu v naslednjih letih namenjamo kar nekaj pozornosti in sredstev. Ob sprehodu skozi mestno jedro pa se ne more spregledati, da smo v manj kot desetih letih obnovili štirinajst ulic, kar nekaj fasad in še marsikaj,« je povedal tržiški župan mag. Borut Sajovic, ki se je ob koncu obiska z gosti pogovoril še o razvojnih vprašanjih in perspektivah Tržiča.

Za dodatne informacije vam je na voljo g. Drago Zadnikar, direktor občinske uprave, na telefonski številki 04/59 71 510 ali preko elektronske pošte na drago.zadnikar@trzic.si.

Droben, a pomemben projekt v Seničnem

11.12.2015 - Senično, po nekaj letih od pobude krajanov, je dana beseda izpolnjena.
Ko z izkopi zaključijo še električarji, bomo do spomladi uredili tudi še okoliško zemljišče. Hvala vsem sodelujočim na drobnem a pomembnem projektu.

12. december - PRAZNIK OBČINE TRŽIČ

10.12.2015 - V spomin na leto 1492, ko je Tržič dobil posebne trške pravice in svoboščine ter bil iz vasi povzdignjen v trg, Občina Tržič 12. decembra praznuje občinski praznik. Ob tej priložnosti župan mag. Borut Sajovic najbolj zaslužnim za napredek in prepoznavnost občine podeli posebna priznanja. 

“Tod so, živijo in bodo živeli pridni, delovni in ustvarjalni ljudje, zato je akademija priložnost, da se ozremo za opravljenim delom v letu, ki je za nami. Bilo je uspešno na vseh področjih. Na občini smo poskrbeli za tisto, kar je naša osnovna naloga, pa se velikokrat sploh ne vidi in ne čuti. Smo občina, kjer ob rednem vpisu v vrtce sprejmemo vse otroke, dobro delajo vsi javni zavodi, veliko pozornosti smo z ustvarjanjem pogojev in z razpisi namenili gospodarstvu, sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN) je pred vrati. Za razliko od številnih drugih občin, ohranjamo velik investicijski potencial in tudi na področju gradenj in investicij je bilo letos veliko narejenega,” pravi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic. 

Poleg dveh diplom, ene plakete in naziva častni občan Občine Tržič, priznanj, ki jih je na oktobrski seji potrdil občinski svet Občine Tržič, bo tržiški župan letos prvič podelil še županova priznanja. “Zdi se mi pomembno sporočilo, da javnost vidi, da se dobro delo posameznikov opazi. Ne samo zaradi njih, ampak zaradi pozitivnega učinka, ki je spodbuda tudi drugim,” pojasnjuje župan mag. Borut Sajovic. 

Na slavnostni akademiji, ki bo v soboto, 12. decembra 2015, ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič bo: 

  • DIPLOMO Občine Tržič za 65-letno ljubiteljsko delo, fotografsko beleženje lokalne zgodovine in promocijo občine Tržič prejel Foto klub Tržič. 
  • DIPLOMO Občine Tržič za neizmerno požrtvovalnost pri osamosvojitvenih dogodkih na Ljubelju, dolgoletno predano delo v veteranskih organizacijah in prostovoljno delo zastavonoše na lokalnih in državnih proslavah bo prejel Milan Černoga. 
  • PLAKETO Občine Tržič za 25 let predanega dela na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini in ohranjanja kulturne dediščine kraja bo župan podelil Jožetu Tišlerju.
  • Naziv častnega občana Občine Tržič za zasluge v borbi za svobodo slovenskega naroda, dosežke na področju gospodarskega in družbenega življenja lokalne skupnosti ter življenjsko delo na področju pobratenja s francoskim mestom Sainte-Marie-aux-Mines se letos podeli Tinetu Tomazinu. 

Prejemniki županovih priznanj pa bodo Gorski petelini OŠ Tržič, ki priznanje prejmejo za izjemen uspeh na državnem tekmovanju Mladina in gore, kjer so postali državni prvaki, Janko Alič za več kot 750 ur prostovoljnega in humanitarnega dela v okviru Rdečega križa Slovenije – Območnega zduženja Tržič, Aleš Godnov iz podjetja Gaj les d.o.o.,  za uspešno nadaljevanje več kot 20-letne družinske tradicije  lesne dejavnosti v skladu s cilji trajnostnega razvoja ter Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič, za 15 let uspešnega delovanja in sodelovanja pri organizaciji tradicionalnih in spominskih dogodkov in pohodov. 

Priznanja župana so v letošnjem letu že dobili Franci Smolej za izjemen prispevek pri izgradnji večnamenske stavbe skupnega pomenav Kovorju, Gasilska zveza Tržič za 60 let uspešnega in tvornega delovanja ter Domen Kuralt za izjemno angažiranost pri organizaciji dobrodelnega koncerta in spodbujanje medčloveške solidarnosti. 

V kulturnem programu, ki ga bo povezovala Maja Tekavec, bodo nastopili: članica Kulturnega društva Mladinsko gledališče Tržič Jana Kus, otroci Vrtca Tržič, učenci Glasbene šole Tržič in člani Kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke.  

Za dodatne informacije vam je na voljo g. Drago Zadnikar, direktor občinske uprave, na telefonski številki 04/59 71 510 ali preko elektronske pošte na drago.zadnikar@trzic.si

Tržič na področju turizma čaka lepa prihodnost

7.12.2015 - Povečuje se število nočitev in turistov, turistična ponudba se dviguje na višjo raven

Občina Tržič je na podlagi celostne grafične podobe tržiškega turizma “Tržič. Razkošje poti. Izberi svojo” vzpostavila turistični spletni portal www.visit-trzic.com in pripravila image katalog, ki ju je predstavila na dopoldanski novinarski konferenci.

Razveseljivi so tudi podatki o obiskanosti kulturnih in drugih znamenitosti v občini in številu nočitev, ki se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za slabih 42 %. Po podatkih, zbranih iz mesečnih poročil o številu prenočitev in plačani turistični taksi posameznih ponudnikov, beležimo v času od 1. januarja do 31. oktobra letos, 2.241 gostov in 5.497 nočitev. Med turističnimi znamenitostmi je bila najbolje obiskana Dovžanova soteska, saj se je za ogled le te v TPIC Tržič najavilo 1.371 gostov. Sledijo Razstavno izobraževalno središče Dolina, Taborišče Ljubelj, staro mestno jedro in Šentanski rudnik.

“Tržiški turizem raste in zaposluje. Zadovoljni in opogumljeni smo z opravljenim delom, v prihodnosti pa si želimo še več. Slika tržiškega turizma dobiva nek okvir, znotraj katerega je tudi predstavitev image kataloga. Nekajletno delo se obrestuje. Tri tematske poti, obnova koče na Zelenici, turistični vodnik, brezplačen internet v mestnem jedru, odlična sezona na Gorenjski plaži. Povečale so se nastanitvene kapacitete v občini. Prepričan sem, da Tržič na področju turizma čaka lepa prihodnost. Pogoje in danosti imamo, manjka tiste osebne in zasebne podjetnosti, zato na tem področju pomagamo tudi s subvencijami in razpisi”, je v uvodu o dosedanjem delu na področju turizma povedal mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič.

Osrednji cilj nove turistične spletne strani je, da si obiskovalec sam sestavi svoj obisk. Celotne poti ali posamezne znamenitosti, prireditve, gostinsko ponudbo in namestitve si lahko dodaja na poseben seznam, kot bi dodajal izdelke v košarico. Za lažjo odločitev in izbiro je glavni poudarek na različnih poteh, na katere se lahko poda in na katerih spozna Tržič in njegove naravne ter kulturne znamenitosti, ponudbo kulinaričnih storitev in namestitev. V image katalogu je glavni poudarek na zgodbah in fotografijah. Poleg tematskih poti so predstavljene tudi pomembnejše znamenitosti in zanimivosti ter možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Katalogu je dodan vložni list, na katerem so navedeni ponudniki gostinskih in namestitvenih kapacitet, planinske koče, domovi in planšarije ter ponudniki prostočasnih aktivnosti.

»Obiskovalcem smo z marketinškimi zgodbami vzbudili domišljijo in pritegnili pozornost. V image katalogu smo predstavili enajst zgodb za posamezne produkte in krovno turistično zgodbo »Tržič - gorsko kraljestvo zgodb in čudes« ter jih podkrepili z ustreznimi fotografijami. Na spletni strani pa smo dodali še koristne informacije o poteh, trajanju le teh, zemljevide, ponudnike, ki so ob poti, skratka celoten paket, ki ga obiskovalec potrebuje, ko načrtuje nek izlet,« je povedala Petra Hladnik, strokovna sodelavka TPIC Tržič. Novo oblikovani promocijski materiali predstavitev tržiške turistične ponudbe dvigujejo na višjo raven. Kot pravi oblikovalka in arhitektka Eva Remškar, sledijo osnovni ideji podobe tržiškega turizma in sloganu "Razkošje poti. Izberi svojo.” In še: »Štirje sklopi poti - po naravi, po mestu, pohodniške in kolesarske - narekujejo osnovno strukturo in se zrcalijo v sveži in dinamični oblikovni zasnovi. Barvite linije v zeleni, oranžni, rdeči in ciklamni barvi so grafične metafore poti, povzete iz logotipa tržiškega turizma. V kombinaciji s sproščeno turistično fotografijo nas vodijo tako skozi novi image katalog kot tudi turistični spletni portal.« Zgodbo razkošnega naravnega okolja s številnimi priložnostmi za aktivni oddih smo nadgradili še s kakovostnim fotografskim gradivom Foto kluba Tržič in zanimivimi besedili priznanega tekstopisca Bojana Stražeta.

Že januarja prihodnje leto bodo aktivnosti tako za spletno stran kot tudi image katalog usmerjene v prevode v angleški in nemški jezik. »Pomembna naloga pa se nam zdi tudi pospešiti in poglobiti sodelovanje s turističnimi ponudniki ter oblikovanje celovitih turističnih produktov, ki jih bo možno tudi tržiti predvsem preko incoming agencij. V zaključni fazi je tudi sprejemanje strategije kolesarjenja za občino Tržič. V tem segmentu turizma vidimo velik potencial, zato smo se s strateškim pristopom želeli tega področja celovito lotiti in zagotoviti njegov razvoj,« je povedal Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti na Občini Tržič.

Razveseljivi so tudi podatki o obiskanosti znamenitosti v občini in številu nočitev. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število nočitev v Občini Tržič povečalo za slabih 42 %, pri čemer je potrebno upoštevati, da so bili v letu 2015 na novo odprti 4 namestitveni objekti; Prenočišča Brodar v starem mestnem jedru, Apartma Benedičič v Križah ter planšariji na Tegoški planini in Pungratu, ki skupaj razpolagajo s 34 ležišči. Pri povečanju prenočitev je potrebno upoštevati tudi, da je bilo v juniju in juliju 844 nočitev opravljenih v sklopu planinskih in športnih taborov v Kampu Tominčev slap. Po podatkih, zbranih iz mesečnih poročil o številu prenočitev in plačani turistični taksi posameznih ponudnikov, beležimo v času od 1. januarja do 31. oktobra letos, 2.241 gostov in 5.497 nočitev. V občini je skupno na voljo 395 ležišč v dvaindvajsetih objektih in Kampu Tominčev slap.

V mesecu decembru Občina Tržič praznuje svoj občinski praznik, v spomin na leto 1492, ko je Tržič dobil trške pravice in svoboščine ter bil iz vasi povzdignjen v trg. V soboto, 12. decembra bo v Kulturnem centru Tržič občinska akademija s podelitvijo občinskih priznanj, ulice in vasi pa bodo v tem prazničnem decembru zaživele s številnimi prireditvami. Že v četrtek, 10. decembra bo dobrodelna dražba slaščic, novoletnih okraskov in voščilnic v Tržiškem muzeju, dan pred slavnostno akademijo pa Novoletni koncert Glasbene šole Tržič v Kulturnem centru. »V tem tednu se zaključujejo tudi športna tekmovanja v počastitev občinskega praznika. Prihodnji konec tedna bo živahno predvsem v KS Sebenje, kjer bodo žive jaslice, v Tekčevih jaslicah bo tradicionalni koncert Slovenska pesem ob jaslicah, v cerkvi Marijinega oznanjenja pa 19. decembra koncert Adventus Redemptoris, v organizaciji Kulturnega društva Ignacij Hladnik. V dneh pred božičem vabljeni na božični sejem v atrij Občine Tržič. Na štefanovo pripravlja Pihalni orkester Tržič tradicionalni Božično novoletni koncert v Dvorani tržiških olimpijcev, leto pa bomo zaključili s Silvestrovanjem tako za otroke kot za odrasle v starem mestnem jedru,« glavne praznične prireditve predstavlja Mateja Dovžan, strokovna sodelavka TPIC Tržič.

V nedeljo odprtje Kukovniške poti

4.12.2015 - Konec oktobra 2015 se je zaključila obnova Kukovniške poti, to nedeljo, 6. decembra pa sledi uradno odprtje ceste, ki se iz centra Tržiča vije po pobočju Kukovnice. Obnovilo in preplastilo se je vozišče v dolžini 370 m, hkrati pa se je uredilo vzdolžno in prečno odvodnjavanje. Na novo so narejena izogibališča oz. lokalne razširitve cestišča, obnovljeni so obstoječi dotrajani podporni zidovi. Dela, ki so se začela v mesecu septembru, so bila zaradi strmega niviletnega poteka, širine vozišča in neugodnega dostopa, zelo zahtevna. Vrednost vseh izvedenih del znaša 64.773,52 € z DDV. Uradno odprtje obnovljene Kukovniške poti bo v nedeljo, 6. decembra 2015, ob 10. uri. Vaščani sedmih hiš na tem območju so veseli nove ceste, hkrati pa obljubljajo, da bodo še naprej pomagali ohranjati cesto v takem stanju in izvajali skupne udarniške projekte pri ureditvi okolice. Po krajšem programu sledi tudi voden ogled poti. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Drago Zadnikar, direktor občinske uprave, na telefonski številki 04/59 71 510 ali preko elektronske pošte na drago.zadnikar@trzic.si.

Zdravstveni dom Tržič bogatejši za prenosni urgentni ultrazvok

26.11.2015 - Julija letos je Ministrstvo za zdravje RS objavilo javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2015, konkretno za nabavo prenosnih urgentnih ultrazvokov za uporabo v nujni medicinski pomoči. Občina Tržič je uspešno kandidirala na razpisu in si zagotovila sofinanciranje investicije iz državnega proračuna v višini 90 % vrednosti opreme brez DDV. Javno naročilo za dobavo urgentnih ultrazvokov je za več gorenjskih občin, ki so uspele na javnem razpisu, izvedlo Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG). Prenosni urgentni ultrazvok je bil s strani dobavitelja že predan Zdravstvenemu domu Tržič. Nabavna vrednost znaša 21.897,78 EUR (z DDV). Razliko med sredstvi sofinanciranja Ministrstva za zdravje RS in nabavno vrednostjo ultrazvoka bosta krili Občina Tržič in OZG. Pridobitev prenosnega urgentnega ultrazvoka pomeni korak naprej pri diagnosticiranju v celotni mreži javne zdravstvene službe v ZD Tržič. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Drago Zadnikar, direktor občinske uprave, na telefonski številki 04/59 71 510 ali preko elektronske pošte na drago.zadnikar@trzic.si.

 

Dobili nov ultrazvok

19.11.2015 - Naš Zdravstveni dom Tržič je v dobro vseh še sodobneje opremljen. Da bi ga potrebovali čim manj. Hvala Ministrstvu za zdravje in Osnovnemu zdravstvu Gorenjske za sofinanciranje in sodelovanje pri nabavi.
Več tukaj ...

V obnovljeni dvorani na Balosu o plesni kulturi tržičanov

8.10.2015 - Med objekte, ki so bili v Občini Tržič med minulimi poletnimi počitnicami deležni temeljite obnove, sodi tudi večnamenska telovadnica na Balosu. V njej so obnovljene stene, stropi in tlaki. Montirane so nove luči in projektor, radiatorji, elektro inštalacija. Občina je za obnovitvena dela namenila 25.162,00 evrov z DDV. Župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic, bo prenovljeno dvorano na Balosu 4, simbolično predal v uporabo FS Karavanke, Plesnemu klubu Leyli, Knjižnici dr. Toneta Pretnarja in drugim uporabnikom v torek, 13. oktobra 2015, ob 19. uri. Ob tej priložnosti FS Karavanke pripravljajo predstavitev plesne kulture Tržičanov.
Več tukaj ...

Ob Mednarodnem dnevu starejših Tržič dobiva regijski gerontološki center

30.9.2015 - Mednarodni dan starejših – 1. oktober, bodo slovesno zaznamovali tudi v Domu Petra Uzarja v Tržiču. Jutri (četrtek, 1. oktober 2015) ob 9.30 bodo odprli vrata Centra za aktivno in prijetno staranje, ob 11. uri pa bo v prostorih Občine Tržič organiziran posvet na temo dolgotrajne oskrbe. Osrednja gosta obeh dogodkov bosta državna sekretarka MDDSZ, ga. Martina Vuk in župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic.
Več tukaj ...

Paviljon NOB ima novo obleko in močno in srce, potrebuje še dušo

16.9.2015 - S švicarsko finančno podporo Tržič dobiva izjemen galerijski prostor mesta.
Paviljon NOB v Tržiču, ki je bil zasnovan kot galerija z razstavno dvorano in s pripadajočo večnamensko kletno etažo izpričuje arhitekturno dediščino slovenske moderne, je v prenovljeni podobi včeraj ponovno odprl svoja vrata. Objekt je bil zaradi dotrajanosti in predvsem varnosti potreben celovite energetske sanacije in gradbene prenove. Projekt se je v okviru projekta REAAL delno sofinanciral s strani Švicarskega prispevka; slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Stopnja sofinanciranja je v višini 68,85% vrednosti upravičenih stroškov, kar po potrjenem projektnem predlogu znaša 166.495,26 EUR.
Več tukaj ...

Marija Ahačič Pollak poskrbela za neponovljiv glasbeni večer

13.9.2015 - Nazaj, nazaj v rodni kraj je pot prinesla Marijo Ahačič Pollak, ki je petek zvečer ob pomoči organizatorjev koncerta, Občine Tržič in Agencije Media butik, v Dvorani tržiških olimpijcev poskrbela za izjemen in neponovljiv glasbeni večer. Čeprav jo je življenjska pot peljala v daljno Kanado, kjer si je ustvarila družino, domačih ljudi in rodnega Tržiča ni nikoli pozabila. Tudi zato je želela, da se prav v Tržiču poslovi od aktivnega prepevanja na odru, ki ji je v šestih desetletjih prineslo veliko veselja in držalo nit s slovensko besedo in ljudsko pesmijo, ki jo je oče peti učil...
Več tukaj ...

Šuštarska nedelja oživi tržiške ulice in privabi množico obiskovalcev

4.9.2015 - Prvo nedeljo v septembru, na angelsko nedeljo, bo v Tržiču tradicionalna, že 48. Šuštarska nedelja, prireditev, ki je sloves Tržiča kot čevljarskega središča ponesla po vsej Sloveniji. Organizator, Turistično društvo Tržič, je lani začrtal novo pot z odkrivanjem nove tradicije in namero, da tržiške ulice za Šuštarsko nedeljo postanejo resnični »Šuštarski pvac«. Na različnih prizoriščih bo tudi letos bogata sejemska ponudba, številne delavnice in razstave, domače kulinarične dobrote, vključno s tržiškimi bržolami in prava šuštarska veselica..
Več tukaj ...

Tržičanka sem. V Tržiču sem začela in v Tržiču bom tudi končala.

3.9.2015 - Marija Ahačič Pollak bo z damami domače glasbe sklenila glasbeno pot.
Več tukaj ...


Pristojna oseba za posredovanje informacij medijem:
Drago Zadnikar, direktor občinske uprave
T: 04 597 15 10
E: drago.zadnikar@trzic.si

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se