Pojdi na glavno vsebino

Javni razpis - sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav

29. avgust 2019

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Tržič v letu 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb (v nadaljevanju MKČN), velikosti do 50 PE (populacijskih enot), na tistih poselitvenih območjih v občini Tržič, na katerih občina ne bo zagotavljala odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo skladno z veljavnim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Tržič. 

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z imenom in naslovom vlagatelja, s pripisom »NE ODPIRAJ - prijava na javni razpis – MKČN«, poslana priporočeno po pošti na naslov: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali osebno vložena v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave razpisa na spletni strani Občine Tržič in je odprt do vključno ponedeljka, 4. 11. 2019 oziroma do porabe sredstev. Vloga se šteje za pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno v Sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Razpis

Vloga

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se