Pojdi na glavno vsebino

Javni razpis - sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav

1. oktober 2018

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Tržič v letu 2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb (v nadaljevanju MKČN) velikosti do 50 PE (populacijskih enot) na tistih poselitvenih območjih v občini Tržič, na katerih občina ne bo zagotavljala odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo skladno z veljavnim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Tržič. ...

Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa na spletni strani Občine Tržič, to je od ponedeljka, 1.10.2018 do vključno petka, 2. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev. Vloga se šteje za pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali oddano osebno v Sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. ...

Dokumentacija je dostopna na tej povezavi ...

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se