Pojdi na glavno vsebino

Javno naročilo projektiranja Izobraževalnega in športnega središča v Križah

20. november 2019

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Izobraževalnega in športnega središča v Križah

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18) ter na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil vabimo vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Izobraževalnega in športnega središča v Križah«, št. JN008085/2019, http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=332423.

Občina Tržič s tem naročilom želi pridobiti projektno dokumentacijo za novogradnjo »Izobraževalnega in športnega središča v Križah« v predvidenih fazah: - IZP, DGD, PZI in PID, poleg tega pa je predmet naročila tudi sodelovanje ter vložitev vlog v upravnih postopkih za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter vodenje projektiranja, koordiniranje in projektantski nadzor. S predvidenimi fazami projektne in tehnične dokumentacije naročnik želi pridobiti projektne rešitve za energetsko sanacijo in optimizacijo obstoječih objektov, izgradnjo prizidka, izgradnjo nogometnega igrišča in ureditev prometnih površin. Občina Tržič bo naročilo oddala s sklenitvijo okvirnega sporazuma, vrsta in obseg del, ki jih bo naročnik oddal na podlagi tega okvirnega sporazuma pa sta odvisna od razpoložljivih sredstev in dejanskih potreb naročnika tekom izvajanja projekta izgradnje Izobraževalnega in športnega središča v Križah.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13. 12. 2019, do vključno 08.00 ure

Rok za predložitev ponudb: 06. 01. 2020, do vključno 09.00 ure

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji in predmetu naročila sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil, kjer bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori naročnika ter vse morebitne spremembe, ki  skupaj s pojasnili predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14289 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se