Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno naznanilo

26. april 2021

POD 14 - Smučišče Zelenica.

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/2015) župan Občine Tržič s tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

I.

Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne Elaborat lokacijske preveritve št. LP 5/2021, ID 2337, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za spremembo namembnosti srednje postaje žičnice znotraj enote urejanja prostora POD 14 - Smučišče Zelenica, ki ga je izdelalo DOMPLAN D.D., Bleiweisova 14, Kranj.

II.

Gradivo bo javno razgrnjeno od srede, 28.4.2021, do srede, 12.5.2021, v poslovnem času občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in prostor, soba 106 in na spletni strani Občine Tržič.

III.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče parc. št. 21/12 k.o. Podljubelj v enoti urejanja prostora POD 14 - Smučišče Zelenica.

IV.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu javne razgrnitve, pisno pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov obcina@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev LP 5/2021«.

Ob oddaji pripomb se bodo osebni podatki pripombodajalcev obdelovali v skladu s 56. členom ZUreP-2 le za pripravo in uveljavitev razgrnjene lokacijske preveritve in bodo varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in občinskimi akti.

Občina Tržič bo proučila pripombe javnosti in do njih zavzela stališče, ki jih bo skupaj z elaboratom Lokacijske preveritve št. LP 5/2021, ID 2337 ter mnenji nosilcev urejanja prostora posredovala v obravnavo Občinskemu svetu Občine Tržič.

V.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič in na oglasni deski Občine Tržič.

Številka: 351-0456/2020
Datum: 23.4.2021

Mag. Borut Sajovic
Župan občine Tržič


(vsebina aktualna do: 12.5.2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se