Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

4. november 2019

Kmetijska zemljišča k.o. Križe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

1. Predmet oddaje v najem so naslednja zemljišča:

  • parc. št. 273/2 k.o. Križe, kmetijsko zemljišče v izmeri 375 m²,
  • parc. št. 281/52 k.o. Križe, kmetijsko zemljišče v izmeri 1.971 m²,
  • del zemljišča parc. št. 281/38 k.o. Križe, kmetijsko zemljišče v izmeri 7.016 m², v približni izmeri 930 m²,
  • del zemljišča parc. št. 281/37 k.o. Križe, kmetijsko zemljišče v izmeri 4.716 m², v približni izmeri 645 m²,
  • del zemljišča parc. št. 281/1 k.o. Križe, kmetijsko zemljišče v izmeri 1.561 m², v približni izmeri 276 m²,

Skupaj se oddaja približno 4.197 m² zemljišča.

2. Najemna pogodba se sklepa za obdobje dveh let.

3. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 25. 11. 2019 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor soba 108, na telefonski številki 04 5971 543 ali preko elektronske pošte na naslovu darja.zupan@trzic.si.

5. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Za najem zemljišča se zaračunava najemnina, ki znaša najmanj 51,48 EUR na leto.

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se