Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

4. november 2019

Pozidana zemljišča k.o. Križe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

1. Predmet oddaje v najem sta naslednji zemljišči:

  • parc. št. 579/33 k.o. Križe, pozidano zemljišče v izmeri 572 m²,
  • parc. št. 579/35 k.o. Križe, pozidano zemljišče v izmeri 141 m².

2. Najemna pogodba se sklepa za obdobje petih let.

3. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 25. 11. 2019 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor soba 108, na telefonski številki 04 5971 543 ali preko elektronske pošte na naslovu darja.zupan@trzic.si.

5. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Za najem zemljišča se zaračunava najemnina, ki znaša najmanj 228,25 EUR na leto.

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se