Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

10. januar 2020

Predmet oddaje v najem je del zemljišča dela nepremičnin s parc. št. 231/9, 231/10, 232/2, 233/2 vse k.o. 2141 Podljubelj, ki v naravi predstavlja vrt, v približni izmeri 1.050,00 m2

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

1. Predmet oddaje v najem je del zemljišča dela nepremičnin s parc. št. 231/9, 231/10, 232/2, 233/2 vse k.o. 2141 Podljubelj, ki v naravi predstavlja vrt, v približni izmeri 1.050,00 m2.

2. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.

3. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 31. 1. 2020 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor soba 108, na telefonski številki 04 5971 543 ali preko elektronske pošte na naslovu darja.zupan@trzic.si.

5. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Za najem zemljišča se zaračunava najemnina, ki znaša najmanj 312,50 EUR na leto.

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se