Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin v katastrski občini 2147 Križe

28. julij 2022

Predmet prodaje so zemljišča v katastrski občini 2147 Križe, ki se po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, površine podeželskega naselja (SK), enota urejanja prostora KRŽ 04. Parcele se prodajajo vsaka posebej.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin v katastrski občini 2147 Križe

 1. Predmet prodaje so zemljišča v katastrski občini 2147 Križe:
  - parcela 837/8, v izmeri 18 m2,
  - parcela 837/9, v izmeri 37 m2,
  - parcela 837/10, v izmeri 5 m2,
  - parcela 837/11, v izmeri 93 m2,
  - parcela 837/13, v izmeri 190 m2,
  - parcela 837/14, v izmeri 72 m2,
  - parcela 837/19, v izmeri 41 m2,
  ki se po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, površine podeželskega naselja (SK), enota urejanja prostora KRŽ 04. Parcele se prodajajo vsaka posebej.
 2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 17. 8. 2022, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje navedbo parcele ter ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
 3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
 4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
 5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
 6. Podžupan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se