Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin v katastrski občini 2143 Tržič

28. julij 2022

Predmet prodaje so zemljišča v katastrski občini 2143 Tržič, ki se po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), enota urejanja prostora TRŽ 01/1. Parcele se prodajajo vsaka posebej.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin v katastrski občini 2143 Tržič

 1. Predmet prodaje so zemljišča v katastrski občini 2143 Tržič:
  - parcela 362/17, v izmeri 36 m2,
  - parcela 362/18, v izmeri 23 m2,
  - parcela 362/19, v izmeri 8 m2,
  - parcela 362/20, v izmeri 42 m2,
  - parcela 362/21, v izmeri 28 m2,
  - parcela 362/22, v izmeri 22 m2,
  - parcela 362/23, v izmeri 23 m2,
  - parcela 362/24, v izmeri 8 m2,
  - parcela 362/25, v izmeri 1 m2,
  - parcela 362/26, v izmeri 2 m2,
  ki se po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), enota urejanja prostora TRŽ 01/1. Parcele se prodajajo vsaka posebej.
 2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 17. 8. 2022, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje navedbo parcele ter ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
 3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
 4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
 5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
 6. Podžupan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se