Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine

2. december 2019

Neprem. katastrska občina 2143 Tržič parcela 363/9 (ID 7022923)

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2143 Tržič parcela 363/9 (ID 7022923)

  1. Predmet prodaje je zemljišče katastrska občina 2143 TRŽIČ parcela 363/9 (ID 7022923), dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 87 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, območja centralnih dejavnosti, osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), enota urejanja prostora TRŽ 01/1, in ki v naravi predstavlja pripadajoče zemljišče stanovanjske stavbe.
  2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 23. 12. 2019, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
  5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se