Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine

10. januar 2020

Predmet prodaje je zemljišče s parc št. 579/52 k.o. Križe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine

1. Predmet prodaje je zemljišče s parc št. 579/52 k.o. Križe, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 43 m2, in zemljišče s parc. št. 579/64 k.o. Križe, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 53 m2, ki se po namenski rabi nahajata v območju stavbnih zemljišč, območja stanovanj, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora PRI 01/1.

2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 31. 1. 2020, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 108, na telefonski številki 04 5971 543 ali preko elektronske pošte na naslovu darja.zupan@trzic.si.

5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se