Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine z ID znakom del stavbe 2146-431-2

1. avgust 2022

Predmet prodaje je 6/10 solastniški delež dela stavbe št. 2 v stavbi št. 431 k.o. 2146 Kovor, ki predstavlja dvosobno stanovanje s kabinetom v izmeri 67,58 m2, v stavbi z naslovom Praproše 6, 4290 Tržič, stoječi na nepremičnini katastrska občina 2146 KOVOR parcela 9/1.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine z ID znakom del stavbe 2146-431-2

  1. Predmet prodaje je 6/10 solastniški delež dela stavbe št. 2 v stavbi št. 431 k.o. 2146 Kovor, ki predstavlja dvosobno stanovanje s kabinetom v izmeri 67,58 m2, v stavbi z naslovom Praproše 6, 4290 Tržič, stoječi na nepremičnini katastrska občina 2146 KOVOR parcela 9/1. Predmetna nepremičnina je oddana v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino. Najemnik ima predkupno pravico pri nakupu predmetne nepremičnine. Stanovanje ni v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, saj svetla višina prostorov znaša zgolj 2 metra.
  2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 22. 8. 2022, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z nepremičnino in postopkom prodaje je mogoče v času uradnih ur dobiti po telefonu na 04 5971 527 (g. Tomaž Ropret) ali na 04 5971 518 (Lea Celar Rihtaršič) ali po elektronski pošti na naslovu tomaz.ropret@trzic.si oziroma lea.celar.rihtarsic@trzic.si.  
  5. Če bo za nakup nepremičnine zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana, ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se