Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine

9. julij 2019

Katastrska občina 2149 Žiganja vas parcela 628/9 (ID 6418170)

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2149 Žiganja vas parcela 628/9 (ID 6418170)

  1. Predmet prodaje je zemljišče katastrska občina 2149 Žiganja vas parcela 628/9 (ID 6418170), po dejanski rabi po podatkih GURS pozidano zemljišče v izmeri 37 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, območja stanovanj, površine podeželskega naselja (SK), enota urejanja prostora ŽGV 01, in ki v naravi predstavlja pripadajoče zemljišče stanovanjske stavbe.
  2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 29. 7. 2019, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
  5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se