Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča

7. avgust 2019

Parc. št. 542/20, 547/13 in 856/7 k.o. 2147 Križe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča parc. št. 542/20, 547/13 in 856/7 k.o. 2147 Križe

  1. Predmet prodaje so zemljišča parc. št. 542/20 k.o. 2147 Križe (ID znak: parcela 2147 542/20, ID 6883162), po dejanski rabi po podatkih GURS pozidano zemljišče v izmeri 1 m2, parc. št. 547/13 k.o. 2147 Križe (ID znak: parcela 2147 547/13, ID 6883178), po dejanski rabi po podatkih GURS pozidano zemljišče v izmeri 25 m2, in parc. št. 856/7 k.o. 2147 Križe (ID znak: parcela 2147 856/7, ID 6883172), po dejanski rabi po podatkih GURS pozidano zemljišče v izmeri 13 m2, ki se po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, območja stanovanj, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora PRI 01, in ki v naravi predstavlja pripadajoče zemljišče stanovanjske stavbe.
  2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 27. 8. 2019, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
  5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se