Pojdi na glavno vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča

6. november 2018

Parc. št. 122 k.o. 2143 Tržič

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča parc. št. 122 k.o. 2143 Tržič

  1. Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 122 k.o. 2143 Tržič (ID znak: parcela 2143 122, ID 2221687), zemljišče pod stavbo pred 2006 v izmeri 99 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, območja centralnih dejavnosti, osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), enota urejanja prostora TRŽ 01/1, in ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo in pripadajoče zemljišče stavbe.
  2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 21. 11. 2018, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  3. Najnižja ponudbena cena: 6.138,00 EUR.
  4. Kupec je dolžan kupnino plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
  5. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
  6. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  7. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se