Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Urad za splošne in pravne zadeve

Urad za splošne in pravne zadeve
Sebastjan Gubič vodja sebastjan.gubic@trzic.si  04 5971 548
Irena Markič   irena.markic@trzic.si  04 5971 552
Metka Keršmanc    metka.kersmanc@trzic.si  04 5971 521 
Sonja Pogačnik   sonja.pogacnik@trzic.si  04 5971 510
Mateja Nosan   mateja.nosan@trzic.si  04 5971 554
Darja Zupan   darja.zupan@trzic.si  04 5971 543
Vid Ratajc   vid.ratajc@trzic.si  04 5971 525
Tamara Lazar   tamara.lazar@trzic.si 04 5971 551

Urad za splošne zadeve je pristojen za naslednja področja in opravlja naslednje naloge:

 • naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za omogočanje dela občinske uprave,
 • priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejmejo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
 • sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb, pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
 • izvensodne poravnave sporov,
 • zastopanje interesov občine pri sporih na sodiščih ter pri drugih državnih organih,naloge na področju kadrovskih zadev,
 • vodenje evidence prisotnosti zaposlenih in priprava podatkov za izračun plač,
 • priprava naročilnic in vodenje evidence izdanih naročilnic,
 • izdaja potnih nalogov zaposlenim za službeno pot,
 • koordiniranje uporabe poslovnih prostorov občine in službenih vozil,
 • koordiniranje tehnično vzdrževalnih del v prostorih občinske uprave,
 • skrb za izobraževanje javnih uslužbencev,
 • priprava in izvajanje programov javnih del in del v splošno korist,
 • naloge na področju varstva in zdravja pri delu,
 • sprejem ter priprava in odprava pošte,
 • blagajniško poslovanje,
 • naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom,
 • skrb za celoten arhiv občinske uprave ter opravljanje nalog na področju arhivske dejavnosti,
 • zagotavljanje opreme in sredstev za delo občinske uprave, občinskega sveta ter njegovih delovnih teles,
 • skrb delovanje računalniške in strojne opreme ter informacijskih sistemov,
 • vzpostavitev varnostne politike in mehanizmov za varovanje podatkov v informacijskih sistemih,
 • skrb za spletni portal občine,
 • skrb za vozni park,
 • skrb za nabavo in vodenje evidenc protokolarnih in drugih daril,
 • organizacija in koordinacija stikov z županom in direktorjem občinske uprave ter organizacija ter koordinacija njihovih poslovnih dogodkov,
 • naloge na področju civilne zaščite, pomoči in reševanja, požarnega varstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • naloge na področju integritete in preprečevanja korupcije,
 • organiziranje strokovnega, organizacijskega in administrativnega dela za potrebe občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
 • naloge na področju odnosov z javnostmi in protokola,
 • naloge na področju mednarodnega sodelovanja,
 • strokovno pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
 • skrb za javnost podatkov,
 • administrativna in strokovna podpora delovnim telesom občinskega sveta s področja volitev in imenovanj,
 • skrb za koriščenje sredstev za delovanje svetniških skupin,
 • sodelovanje pri organizaciji občinskih prireditev, praznovanj in protokolarnih zadev,
 • skrb za medijski arhiv,
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo na področje dela urada.

ter:

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...