Pojdi na glavno vsebino

Celostna prometna strategija

ZELENA LUČ ZA TRAJNOST

Občina Tržič prihaja v novo obdobje – v obdobje novega pristopa k načrtovanju prometa, ki bo skušal doseči večjo kakovost bivanja za nas in za prihodnje generacije. Zeleno luč za trajnost smo prižgali s sprejetjem Celostne prometne strategije (CPS), s katero želimo promet v naši občini organizirati še bolj trajnostno, da bi zmanjšali zastoje, onesnaževanje zraka, stroške, povezane s prometom, ter posledično okrepili zdravje in zadovoljstvo vseh, ki tu živimo in delamo.

Za Tržičane bo nova ureditev pomenila predvsem, da bo naša občina postala bolj urejena, privlačna in prijaznejša pešcem, kolesarjem ter uporabnikom javnega potniškega prometa. Izboljšali se bosta dostopnost delovnih mest in storitev ter prometna varnost, zmanjšali pa se bodo prometni zastoji, onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov, poraba energije in stroški za mobilnost. Kakovost našega bivanja bo zato mnogo boljša, z njo pa tudi možnost lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

Hoja

Hoja je osnovni način človekovega premikanja v vseh podnebjih in vseh mestih, tako je pomen pešačenja že zaradi tega izjemen. Hoja je za ljudi najbolj poceni, zdrava, družabna, demokratična in ekološka oblika premikanja, hkrati pa pešačenje vzpodbuja uporabo javnega potniškega prometa.

V Tržiču je pešačenje tradicionalno dobro razvito, saj vsakodnevno pešači 64 % občanov, pri čemer gre za hojo po vsakdanjih opravkih, za rekreacijo ali le za hojo od parkirišča do delovnega mesta oziroma do obiskane ustanove.

Prihodnje želeno stanje na področju hoje obsega:

  1. Med pomembnejšimi naselji v občini bo leta 2025 mogoče varno in udobno hoditi peš. V ta namen bo zasnovano in vzpostavljeno celovito občinsko omrežje pešpoti, prednostno v 4-kilometrskem radiju okoli javnih ustanov. S tem se bodo izboljšale možnosti za mobilnost in samostojnost tistih, ki ne uporabljajo drugih prometnih načinov, zlasti za osnovnošolce na poti v šolo in za upokojence po opravkih.
  2. Občina Tržič je pešcem prijazna. Do leta 2025 bodo nove pešpoti zgrajene, obstoječe pa rekonstruirane na način, da bodo varne, udobne in prilagojene tudi za otroške in invalidske vozičke, torej najbolj ranljivim skupinam med pešci. K temu cilju spada tudi izboljšanje hodljivosti za pešce znotraj naselij, kar se izvaja skladno z ukrepom umirjanja prometa v naseljih.
  3. Pešačenje bo v naseljih temeljna oblika potovanja. Delež hoje se bo povečal za petino v primerjavi z letom 2016, kar bo možno doseči z omejitvami motoriziranega prometa in vzpodbujanjem hoje po opravkih. Mednje spada tudi skrb za bližnjice, ki so časovno najkrajše povezave in so zato prednost za pešce.
  4. Prometna varnost za pešce bo izboljšana. Število prometnih nesreč z udeleženimi pešci se bo zmanjšalo za 50 % glede na večletno povprečje in smrtnih žrtev med pešci ne bo. Del izboljšanja bo posledica drugih ciljev, posebej za ta namen pa se bo vsako leto odpravilo pet najbolj nevarnih točk za pešce.

Kolesarjenje

Vsakodnevno kolesarjenje je široko sprejet in učinkovit potovalni način za premagovanje kratkih do srednje dolgih razdalj. V primerjavi z avtomobilskim prevozom ima številne prednosti, kot so redna fizična aktivnost, manjši stroški, enostavnejše parkiranje in večje možnosti pri izbiri poti.

V vse več mestih, občinah in regijah postaja kolesarjenje pomembna oblika mobilnosti in privlačna alternativa avtomobilskemu prometu. V naši občini se s kolesom na delo, v šolo ali po opravkih vozi le peščica ljudi, saj kolesarske infrastrukture zaenkrat še ni. Bolj množično kolesarjenje pa poleg odsotnosti infrastrukture zavirajo tudi naravni pogoji, kot so razgibanost površja in posledični nakloni cestišča ter velika količina padavin. 

Vizija na področju kolesarjenja predvideva izkoriščenje potencialov kolesarjenja, ki bo postalo enakovreden način prevoza avtomobilu. Občina Tržič bo postala kolesarjem prijazna občina z razvitim in redno vzdrževanim kolesarskim omrežjem, s katerim bodo s kolesom varno in dobro dostopna večina naselij v občini in vse  njene ključne dejavnosti in storitve.

Javni potniški promet (JPP)

Javni potniški promet (JPP) predstavlja prvo alternativo avtomobilskemu prevozu za srednje in dolge razdalje. Klasičen JPP je učinkovit predvsem na območjih večje gostote prebivalstva. Na območjih redkejše poselitve je smiselno organizirati alternativne oblike javnega prevoza, kot so prevozi na klic.

JPP v Občini Tržič ustreza osnovnim standardom dostopnosti le v ravninskem delu, v severnem hribovitem delu pa povezave niso zadovoljive. Občani JPP, razen šolajočih se, uporabljajo izjemoma, ker so druge oblike mobilnosti zanje privlačnejše. Med ključnimi izzivi so ureditev postajališč, integracija šolskih prevozov v JPP, uvedba prevozov na klic in izgradnja osrednje prestopne točke v Bistrici pri Tržiču.

Motoriziran promet

V Občini Tržič motoriziran avtomobilski promet izrazito prevladuje nad ostalimi prometnimi oblikami. Obseg cestne infrastrukture v Občini Tržič je zadosten, treba pa je izboljšati njihovo stanje za večjo prometno varnost. Naša vizija je izboljšati dosedanje vzdrževanje obstoječih cest, umirjanje prometa v naseljih, upravljanje s parkirnimi površinami in izgradnja P+R središča pri Deteljici, kar bi omogočilo večjo prometno varnost in uporabo drugih prometnih načinov. 

Do leta 2025 želimo kakovostneje urediti občinske ceste za 50 %, zmanjšati število prometnih nesreč z udeležbo motornih vozil za 25 %, urediti varne ceste za pešce in kolesarje, uvesti območja umirjenega prometa v središčih naselij ter okolici vseh šol in vrtcev ter zmanjšati potrebo po novih parkirnih mestih s povečanjem obrata na obstoječih parkiriščih.

Projekti

Povezava do projektov tukaj ...

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se