Pojdi na glavno vsebino

NUSZ

Kdo mora plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča?

Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ne glede na naslov stalnega prebivališča ali registracije, ki je lastnik ali uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju občine Tržič (torej posredni ali neposredni posestnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju občine Tržič).

Kaj storim ob spremembi zavezanca med letom?

Zavezanci so dolžni Uradu za okolje in prostor Občine Tržič v roku 30 dni po nastanku spremembe sporočiti podatke in obvestila, ki so pomembni za odmero nadomestila kot so: sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova, kjer sprejemajo poštne pošiljke. Če zavezanci ne sporočijo spremembe, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolagata Občina Tržič in pristojni državni organ, zadolžen za področje davkov – torej Finančna uprava RS, ki se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.
Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je nastala sprememba, če za tekoče leto odmera še ni bila izvedena.

Zavezanec, ki je plačeval nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, je preminil. Kaj moram storiti?

Na Urad za okolje in prostor Občine Tržič, morate v 30 dneh od spremembe sporočiti, kdo bo novi zavezanec za plačilo NUSZ.

Kje dobim obrazec na napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?

Obrazec lahko dobite:

Kdaj se upošteva petletna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?

Zavezanca se za dobo petih let oprosti plačevanja nadomestila na pisno vlogo zavezanca, če je zavezanec fizična oseba in kupi stanovanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot posamezen del stavbe ali zgradi družinsko stanovanjsko hišo, če je ob ceni stanovanja oz. v dokazljivem delu v ceni stanovanja ali za gradnjo družinske stanovanjske hiše Občini Tržič plačal stroške za opremljanje stavbnega zemljišča (odločba Občine o odmeri komunalnega prispevka).

Oprostitev na podlagi te odločbe traja pet let od datuma kupoprodajne pogodbe v primeru nakupa stanovanja oz. od datuma prijave novega bivališča v primeru gradnje stanovanjske hiše.

Kako lahko oddam vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?

Potrebno je izpolniti vlogo za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo najdete na tej povezavi.
Izpolnjeno vlogo lahko oddate osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, jo pošljete po navadni pošti na naslov: Občina Tržič, Urad za okolje in prostor, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov: obcina@trzic.si.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se