Pojdi na glavno vsebino

Vloge in obrazci

Vse obiskovalce spletne strani www.trzic.si naprošamo, da vloge v elektronski obliki pošiljate na uradni e-naslov Občine Tržič obcina@trzic.si.

Stranke upravno takso lahko plačajo na sledeče načine:

  • Sprejemni pisarni Občine Tržič
  • elektronsko na račun Občine Tržič, št. SI56 0133 1531 0309 198, sklic: SI11 76317-7111002

Urad za splošne zadeve

Prošnje občanov

Pritožbe o delu občinskih uradnikov

Vloga za izdajo dovolilnice za parkiranje

Urad za okolje in prostor

Vloga - splošno

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih oziroma objektih

Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo ceste zaradi izvajanja del na njej

Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo ceste zaradi prireditve na njej

Vloga za soglasje za izvedbo priključka na občinsko cesto

Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Vloga za izdajo dovoljenja za dela na občinski cesti

Vloga za izdajo projektnih pogojev

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Vloga za spremembo podatkov pomembnih za odmero nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča

Vloga za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Vloga za soglasje h gradnji

Vloga za vpis/izpis uporabnika

Vloga za dodelitev bivalne enote

Vloga za obnovo stanovanja

Vloga za obnovo poslovnega prostora

Vloga za dodelitev poslovnega prostora (brez javnega razpisa)

Vloga za odkup stanovanja

Vloga za vpis in izpis uporabnika stanovanja ali zamenjavo nosilca

Vloga za zamenjavo stanovanja

Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta

Vloga Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tržič v letu 2016

Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti

Vloga za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence v občini Tržič

Vloga za dovolitev pokopa oz. raztrosa pepela zunaj pokopališča

Obrazec vloge za dodelitev socialnovarstvene pomoči

Obrazec za enkratno podaljšanje obratovalnega časa

Obrazec za mesečno poročilo - turistična taksa

Obratovalni čas gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za oddajo Kulturnega centra Tržič v najem

Vloga za izposojo stojnic

Vloga za dodelitev enkratno denarne socialne pomoči

Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza otroka

Vloga za najem šotora in / ali prireditvenega odra

Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi – shodu

K vlogi za izdajo neprenosne vstopnice mora vlagatelj predložiti svojo fotografijo (fotografija za dokumente). Vloge za izdajo sezonske vstopnice sprejema Turistično promocijski in informacijski center (TPIC), Trg svobode 18, 4290 Tržič, od ponedeljka do petka od 9. do 15.30 ure (tel. 04 597 15 36, 04 597 15 24).

Urad za finance

Obrazec "Soglasje za SDD direktno obremenitev" | Obvestilo tukaj ...

Občinski svet

Pobude in vprašanja

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se