Pojdi na glavno vsebino

Zgodovina

Zgodovina mesta ob sotočju Bistrice in Mošenika

V okviru zgodovinskih posebnosti se lahko med kranjskimi trgi edino Tržič izkaže z ohranjeno ustanovno listino, s katero je bil l. 1492 povzdignjen v trg. Njegov razvoj je najtesneje povezan s potjo, ki je vodila z gorenjske ravnine čez prelaz Ljubelj na Koroško. Arheološke najdbe nam dokazujejo, da je zagotovo obstajala že v zgodovinski dobi, ko je prek Ljubelja povezovala Virunum na Gosposvetskem polju z Emono. Ta ljubeljski trg (Forum in Lubelino) je stal ob tej poti, vendar ga je zasul plaz in del prebivalcev se je preselil v dolino, tam pa so ustanovili naselje Neumarktl. Naselje se je začelo razvijati ob vznožju grajskega hriba, na katerem je stal dvor, kasneje grad Neuhaus. Njegov razvoj in obliko pa sta narekovala prometna žila in razvijajoče se kovaštvo oz. fužinarstvo.

Konec 15. stoletja so bile potrebe po organiziranem tržišču velike in potreben je bil ustanovitveni akt, ki bi naselbini dal položaj trga. Leta 1492 je cesar Friderik III. na prošnjo tedanjih lastnikov Tržiča povzdignil vas Tržič - Neumarktl v trg.

Najhujša nesreča je Tržič prizadela l. 1811, ko je izbruhnil grozovit požar in so kovačije, fužine in številne obrtne delavnice ter meščanske hiše pogorele do tal, kolikor jih niso rešili kamniti boki. Rezultat požara: uničenih 150 hiš, prek 60 delavnic, 75 smrtnih žrtev. Obnova Tržiča po požaru je potekala počasi. Zaradi njega so izdali poseben predpis, ki je določal obvezno namestitev kovinskih vrat in polken, ki so postala prava evropska posebnost. Bistvo svoje podobe pa je glavni trg ohranil do danes.

Tržič se z nazivom mesta ponaša od leta 1926, ko ga je iz trga v mesto povišal kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev Aleksander I.

Razglas

Nekaj pomembnejših letnic iz zgodovine mesta Tržič

1261     prva omemba Tržiča kot obpotne naselbine (forum in Lubelino)
1348     hud potres in skalni plaz s Košute porušita tedanji Ljubeljski trg
1492     12. decembra Friderik III. povzdigne vas Tržič v trg Tržič
1557     začetek izkopavanja živosrebrove rude v Šentanskem rudniku
1662     tržiški usnjarji po Leopoldu I. dobijo svoje cehovske privilegije; istega leta Leopold I. prespi v hiši na Trgu svobode 15
1689     prvi veliki požar v Tržiču (od Kurnikove hiše navzgor proti cerkvi)
1714     kužna zapora čez Ljubelj
1728     čez Ljubelj potuje Karel VI. - oče Marije Terezije (piramide na Ljubelju)
1807-1819     lastnik Tržiča je maršal Radetzky
1811     drugi veliki požar v Tržiču (29.-30. marec)
1848     prvo pevsko društvo Liedertafel
1861     prva knjižnica v Tržiču (Partizanska 7)
1870     nastanejo prvi tovarniški obrati
1901     1. maja Tržič dobi javno razsvetljavo in elektriko
1904     1. decembra je dokončan vodovod
1908     zgrajena je železnica Kranj - Tržič
1926     Tržič je razglašen za mesto
1941     Okupacija Tržiča
1945     12. maja je Tržič osvobojen - med zadnjimi kraji v Sloveniji

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se