Pojdi na glavno vsebino

Mediji

PRENOVLJENO KRIŽIŠČE ZA VARNEJŠI VSAKDAN V PODLJUBELJU

3.7.2017 - Prednostna investicija v vasi Podljubelj v tem mandatu, prenova križišča, ki je domačinom več let grenilo življenje in izpostavljalo nevarnosti, je zaključena.

Prvo julijsko soboto je bila odstranjena prometna signalizacija in dano v uporabo sodobno križišče v Podljubelju, ki omogoča varno zavijanje iz smeri Avstrije v vas in v obratni smeri, iz vasi proti Kranju. 

»Sreča je, če se delo, ki je namenjeno varnosti, opravi tako, kot je treba, če vidiš zadovoljne obraze domačinov, ki so na tem mestu štirideset let delali prekrške in tvegali nesrečo in če se delo v poletni sezoni, ko se pol Evrope duši v zastojih, opravi do zastavljenega roka,« pravi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

Čeprav projekt na seji Občinskega sveta Občine Tržič ni bil soglasno podprt, je bilo iz občinskega proračuna zanj namenjenih 235.544,89 evrov z ddv. Občina Tržič bo s projektom kandidirala za pridobitev razvojnih sredstev za gradnjo komunalne infrastrukture za leto 2017 na Ministrstvu za finance. 

»Vesel nisem le razširitve in rekonstrukcije križišča, širokih varnostnih pasov, odbojnih ograj, javne razsvetljave, ampak predvsem širine, odprtosti in večje preglednosti na tem mestu,« dodaja župan mag. Sajovic, ki vsem udeležencem v prometu želi varno uporabo in spoštovanje cestno prometnih predpisov.

VRTEC PALČEK V TRŽIČU BO DOBIL NOVO STREHO

30.6.2017 - Zadnji šolski dan sta v prostorih vrtca Palček župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in Jure Hočevar, predstavnik podjetja Gradbeništvo Hočevar d.o.o., podpisala gradbeno pogodbo za sanacijo strehe enote vrtca.

V času od 26. junija do 25. avgusta letos bodo v Palčku, enoti Vrtca Tržič, potekala obnovitvena dela na strehi objekta, ki je bil dograjen in adaptiran v letu 1987. Kritina objekta je v slabem stanju in je bila zaradi pogostega zamakanja že večkrat krpana, poševnine pa ne ustrezajo več sedanjim standardom. 

Predvidena je ostranitev in zamenjava kritine, desk, obstoječe izolacije in vseh kleparskih izdelkov na strehi, razen žlebov. Nova bo strelovodna inštalacija in zamenjana strešna okna. 

V času izvedbe del otroci obiskujejo druge enote na območju VVZ Tržič. Pogodbena vrednost investicije znaša 126.469,12 eur z vključenim ddv.

DEVET LET ODLIČNOSTI V OSNOVNOŠOLSKIH KLOPEH

14.6.2017 - Župan sprejel 25 odličnih učencev tržiških osnovnih šol

Župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic je danes dopoldne gostil odlične učence vseh treh tržiških osnovnih šol. Vseh devet let osnovnega šolanja je najboljši uspeh doseglo 25 učencev.

Na OŠ Križe so to Ema Balanč, Iva Bostić, Jaka Bodlaj, Leonard Draginc, Drejc Perčič in Taja Pangeršič, na OŠ Bistrica Primož Lah, Iza Studen, Liza Kavčič, Eva Iskra,  Jure Kleindienst, Tanja Knific, Lara Malovrh, Žan Mencej, Tjaša Novak, Ana Rožič in Ula Košir, na OŠ Tržič pa Meta Križaj, Maja Valjavec, Maja Gros, Jerca Perne, Lara Primožič, Ema Meglič, Zala Kecman in Pia Rozman.

»Ljudje, ki so devet let s svojim delom in uspehom dokazovali, da so tisti, ki se želijo, znajo in zmorejo potruditi, nekaj več in vredni naše pozornosti.  Na eni strani gre za  priznanje njim samim in lepa spodbuda za vnaprej, na drugi strani pa za uspeh družine, ki stoji za njimi, pa tudi ravnateljev in vseh profesorjev,« pravi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, ki je mladim zaželel uspešne, pogumne in samozavestne korake tudi na nadaljnji poti. »Predvsem pa želim, da ne pozabijo, da so v Tržiču doma in da imajo podporo lokalne skupnosti. Kot župana pa me navdušuje tudi to, da niso dobri le pri matematiki, slovenščini, zgodovini, ampak da so celovite osebnosti, ki se znajo uveljaviti tudi na področju kulture, športa, glasbe in še kje«.

Trud učencev je župan nagradil s knjigo Vojteha Kurnika z naslovom Kot gnezdo ptič ljubim Tržič in letno vstopnico za Gorenjsko plažo, da si bodo lahko privoščili zaslužene, dolge in vroče počitnice.

 Kot so povedali odlični osnovnošolci, so bila v teh devetih letih sklenjena številna prijateljstva in se od domačih šol poslavljajo z lepimi spomini.  Velika večina bo šolanje nadaljevala na gimnaziji.

V soboto slovesnost v spomin na 72. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Ljubeljem

8.6.2017 - Občina Tržič v sodelovanju s Koordinacijskim odborom žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Združenjem borcev za vrednote NOB Tržič prireja spominsko slovesnost v spomin na 72. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Ljubeljem, ki bo v soboto, 10. junija 2017, ob 11. uri v spominskem parku Taborišča Ljubelj v Podljubelju.

Pozdravne nagovore bodo imeli mag. BORUT SAJOVIC, župan Občine Tržič, JANI ALIČ, v imenu koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri ZZB, DANIEL SIMON, predsednik društva Amicale nationale de Mauthausen et ses komandos, Slavnostna govornica bo VLASTA NUSSDORFER, varuhinja človekovih pravic.

3.junija 1943 so prvih 300 jetnikov v živilskih vagonih, izmučene in sestradane pripeljali iz koncentracijskega taborišča Mauthausen v osrčje Karavank. Najprej v južno taborišče, oktobra pa še v severnega na drugi strani gore. Delavno taborišče Ljubelj, eno od 49 podružnic koncentracijskega taborišča Mauthausen, je bilo edino koncentracijsko taborišče na Slovenskem. Pod budnim  očesom stražarjev z mitraljezi in žarometi na šestih stolpih in za tri metre visoko žičnato ograjo je v izredno težkih razmerah 23 mesecev garalo okoli 2000 političnih internirancev 13 evropskih narodov; polovica njih Francozov, poleg pa še Poljaki, Rusi, Jugoslovani oziroma Slovenci, Nemci, Avstrijci, Židi, Italijani, Danci, Čehi, Norvežani, Luksemburžani, Nizozemci, Arabci, Romi, Grki, Belgijci in Švicarji. V tem času so izgradili 1542 metrov dolg predor, skozi katerega je prvi avtomobil zapeljal 4. decembra 1944. Njihovo trpljenje je bila cena za gradnjo predora, ki naj bi izboljšala prometne poti nemške vojske do Jugoslavije. Predor še vedno služi svojemu namenu, vendar je njegova naloga povezovalna in služi kot povezava med narodi in državami ter nam bistveno olajša pot iz Gorenjske v zamejsko Koroško.

ALPE ADRIA REGIJA DOŽIVETIJ

31.5.2017 - 155 tisoč evrov za dragocene vsebine dobivamo tudi Tržičani

V projektu Alpe Adria regija doživetij se je povezalo dvanajst slovenskih in avstrijskih partnerjev in se pod vodstvom Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj) prijavilo na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020 ter uspešno pridobilo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost načrtovanih aktivnosti je skoraj 2,5 milijona evrov, od tega bo 85 odstotkov (2,1 milijon evrov) sofinanciranih iz sredstev ESRR, avstrijskim partnerjem bo dodatnih 10 odstotkov namenila Koroška deželna vlada.

Sredstva bodo namenjena razvoju turistične ponudbe na čezmejnem območju zahodnih Karavank. To območje danes spada med turistično manj razvita. Obsega Natura 2000 območja, ima z bogato biodiverziteto številne naravne in kulturne zanimivosti, vendar pa pomanjkljivo turistično ponudbo in veliko neizkoriščenih možnosti za pohodništvo, kolesarjenje in zimske aktivnosti. Obstoječa, dobro zamišljena turistična ponudba zaradi premalo znanj in nepovezanosti deležnikov žal ne prinaša pomembnih razvojnih rezultatov. To želimo s projektom izboljšati in dvigniti kakovost ponudbe ter s tem v Karavanke privabiti večje število obiskovalcev, dolgoročno pa zagotoviti nova delovna mesta na področju turizma in v spremljajočih dejavnostih.

»Sto petinpetdeset tisočakov za pomembne, dragocene vsebine dobivamo tudi Tržičani,« zadovoljno pove župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic. »Pridobljena sredstva iz projekta bomo namenili izboljšanju ponudbe v planinskih kočah, ki bodo dobile dodatno ponudbo za gorske kolesarje in pohodnike. Pomembno je tudi delo s turističnimi ponudniki in iskanje možnosti za kvalitetno preživljanje časa turistov pri nas v zelenih zimah. Pogovarjamo se o možnosti nakupa še ene nizko vrvne vlečnice, saj je ta prenosna, ki smo jo letos testirali pri Planinskem domu na Zelenici, svojo nalogo opravila odlično,« dodaja župan mag. Sajovic.

Poleg skupnih razvojnih vsebin, je Občina Tržič vključena v vse tri sklope projekta na temo pohodništva, gorskega kolesarjenja in zimskih aktivnosti. Glavni poudarek pa bo na skupni turno-kolesarski poti in ureditvi planinskih koč, na informacijskih panojih in otroškem gorskem parku ter na snežnem parku in oznakah za turno smuko.

Več kot polovica finančnih sredstev projekta Alpe Adria regija doživetij bo namenjena kakovostni nadgradnji infrastrukture. Pohodniki bodo imeli na voljo urejene in bolje označene planinske poti, počivališča in informacijske točke, urejene bodo pohodniške poti v dolinah. Kolesarjem bo na voljo razgledna turno-kolesarska pot, ki bo omogočala kakovostno doživetje in varno vožnjo. Nadgradila se bo ponudba planinskih koč pod Storžičem, na Kofcah, na Zelenici, pri izviru Završnice in na Golici, v Javorniškem Rovtu bo vzpostavljen gorsko-kolesarski učni center, na Jezerskem pa zimski učno-rekreacijski center.

Projekt se je začel izvajati maja letos in bo trajal tri leta, do aprila 2020. V njegovo izvedbo je vključenih dvanajst partnerskih organizacij: Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) kot vodilni partner, Planinska zveza Slovenije, Pohodništvo&kolesarjenje GIZ, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Občine Jesenice, Tržič in Jezersko na slovenski strani ter razvojna agencija Carnica-Region Rosental, marketinška agencija Region Villach Tourismus, podjetje Umweltbüro ter Občini Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental in Podklošter/Arnoldstein na avstrijski strani.

Vsi si bodo prizadevali, da Karavanke postanejo regija petzvezdičnih doživetij, prepoznavna v širšem mednarodnem prostoru.

DVORANO TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV ČAKA PRENOVA PARKETA

25.5.2017 - Danes dopoldne je župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic s predstavnikom izbranega izvajalca, podjetja Jurles d.o.o. iz Slovenske Bistice, podpisal pogodbo za prenovo Dvorane tržiških olimpijcev.

“V letu 2002 zgrajena športna dvorana ima že po 15 letih dotrajan in poškodovan parket, zato smo se na občini odločili, da  osnovnošolski mladini in številnim vadečim športnikom ter uporabnikom dvorane, zagotovimo varen in kvaliteten pod,” je ob podpisu pogodbe povedal župan mag. Borut Sajovic. Gre za položitev cca 1.200 m2 novega parketa. Dela, vredna 149.688 eur z ddv, bo podjetje Jurles d.o.o. opravljalo v letošnjem poletju in zaključilo v prvem tednu septembra. 

“Posebej smo  pozorni na kvaliteto. Parket bo a testiran s Fiba certifikati,  dodali mu bomo sodobnejše prekrivanje, ob tem pa bo potrebno posodobiti tudi nekaj opreme  v sami dvorani in opraviti vzdrževalna dela na tribunah,” dodaja župan mag. Sajovic, ki je prepričan, da bodo Tržičani in ostali uporabniki ta, za šport, kulturo in  družabno življenje v Tržiču pomemben, kvaliteten in dragocen objekt, v prenovljeni, boljši izvedbi, spet lahko uporabljali od septembra naprej.

Nadzor nad deli bo opravljalo podjetje Domplan, d. d. Kranj.  

TRŽIČ IŠČE GOSPODARSKE PRILOŽNOSTI TUDI NA RUSKEM TRGU

10.5.2017 - Delegaciji Ruske federacije predstavljen gospodarski potencial Tržiča, ki ni majhen

V začetku tedna se je v Tržiču mudila delegacija Ruske federacije, na čelu s častnim konzulom Dušanom Černetom, ki je pred dnevom zmage položil venec pred spomenikom umrlih in ujetnikom koncentracijskega taborišča Mauthausen – Ljubelj, v spomin na sovjetske vojake, umrle med drugo svetovno vojno. 

Drugi del obiska je župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic izkoristil za pogovor z gosti o gospodarskih temah in potencialih Tržiča. Ti niso majhni in bi bili lahko zanimivi za investitorje, ki so tako ali drugače povezani z ruskim gospodarskim ali govornim področjem. 

“Dotaknili smo se čevljarske industrije, zgodbe Peka, turističnih potencialov, kot jih nudita Kompasov hotel in Kozorogova ploščad na Ljubelju, gostom smo predstavili kompleks BPT ter prazne površine v komunalni coni Mlaka in Loka. Sodelavci iz Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti so predstavili in jim izročili mini katalog teh prostorov  v fizični in elektronski obliki, gostje z ruskega veleposlaništva pa so obljubili, da jih vzamejo s seboj na konferenco, ki bo ta mesec v mestu Vladimirov, v neposredni bližini Moskve,” je po srečanju z rusko delegacijo povedal župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, ki pravi, da je “s promocijo gospodarskih priložnosti tako, kot z nakupom srečke. Več jih uspeš prodati, večja je možnost za zadetek. Na Občini Tržič se trudimo in v to področje vlagamo veliko energije. Prepričan sem, da bo slej kot prej prišel tudi rezultat.”

PRED DNEVOM ZMAGE POLOŽILI VENEC PRED SPOMENIKOM V PODLJUBELJU

8.5.2017 - Častni konzul Ruske federacije Dušan Černe hvaležen Občini Tržič za ohranjanje spomina.

Častni konzul Ruske federacije v Slovenji Dušan Černe, je v spremstvu župana Občine Tržič mag. Boruta Sajovica danes dopoldne položil venec pred spomenikom umrlih in ujetnikom koncentracijskega taborišča Mauthausen – Ljubelj, v spomin na sovjetske vojake, umrle med drugo svetovno vojno. 

Deveti maj, dan zmage, je za slovensko in tržiško zgodovino pomemben dan. “Če ne bi bilo osvoboditve in pomoči takratnih zaveznikov v drugi svetovni vojni, taborišče v Podljubelju ne bi bilo osvobojeno. Spomin na takratne grozote je potrebno ohranjati strpno in na kulturni način tudi danes, da se take zgodbe ne bi več nikoli ponovile,” je povedal župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic. Opozoril je še, da smo v času begunske krize zelo blizu bodečim žicam in električnim ograjam, kar je nedvomno velika preizkušnja za današnjo Evropo. “Tržičani pa moramo skrbeti, da spominskemu parku v Podljubelju res namenimo mesto, ki si ga zasluži.” 

V Sloveniji je več kot sedemdeset obeležij, na katerih so navedena imena padlih ruskih vojakov v drugi svetovni vojni. V okviru ruskega veleposlaništva, se vsa ta obeležja obiskuje, ohranja in vzdržuje. “Ruska federacija je hvaležna Občini Tržič, da ohranja spomin in obeležja iz druge svetovne vojne, na katerih je zabeležen spomin na ruske vojake in taboriščnike. Glede na to, da je dan zmage, eden najpomembnejših praznikov v ruski federaciji, se temu primerno posveča spomin,” je ob spomeniku povedal častni konzul Ruske federacije v Slovenji Dušan Černe.  

KREATIVO NAVDUŠIL Z VOKALNIMI PRIREDBAMI IN IZJEMNO ENERGIJO

25.4.2017 - Že prvi koncert iz tretjega cikla Glasbenih večerov v Tržiškem muzeju, je napolnil dvorano Pollakovega salona. Vokalni band Kreativo je obiskovalce navdušil s priredbami domačih in tujih skladb ter obogatil z energijo, ki je rdeča nit druženja ljubiteljev skrbno izbranega glasbenega programa v Tržiškem muzeju.

»Zelo zadovoljni smo z izvedbo prvega koncerta. Aplavzi so bili dolgi, bučni. Člani Kreativa so nas navdušili in očarali s svojimi glasovi in zanimivimi priredbami slovenskih in tujih uspešnic, predvsem pa s svojo mladostno energijo, tako da je bil koncert nepozaben. Publika se je z izvajalci družila še dolgo po koncertu s kozarčkom Zlate radgonske penine v rokah,« zadovoljno strne vtise po koncertu Romana Krajnčan, umetniška vodja projekta.

Slogan vokalnega banda Kreativa, ki ga spremlja tudi na letnem koncertu je, »Igramo naglas«. »Glas je inštrument, na katerega skrbno pazimo,« pravi Luka Černe, basist Kreativa. Mnenja je, da je meje človeškega vokala težko omejiti. »Mislim, da ima naš glas neizmerno možnosti za izražanje, z vokalom in vokalno skupino res lahko naredimo vse mogoče. Tudi aranžer naših pesmi Samo Vovk pravi, da mu vokali omogočajo zelo širok pristop k predelavi glasbe, k pripravi aranžmajev in nenazadnje k avtorski zvrsti.«

»Navdušeni nad prvim koncertom se veselimo že majskega večera, ki nam ga bosta z glasbo polepšala Boštjan Gombač in Janez Dovč,« pravi Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja, ki se zaveda, da taki posebni programi dodatno prispevajo k popularizaciji muzeja in pridobivanju lastnih sredstev. 

Vabljeni na naslednji koncert, ki bo v petek, 19. maja 2017, ob 20. uri v Pollakovem salonu Tržiškega muzeja. Nastopila bosta Boštjan Gombač, letošnji Prešernov nagrajenec, ki obvlada neskončno inštrumentov, svojo glasbo pa začini s humorjem in izjemno simpatičnim nastopom in Janez Dovč, ki je mnenja, da obe njegovi ljubezni, glasbo in fiziko, povezujejo podobni zakoni.

 V nadaljevanju Glasbenih večerov v Tržiškem muzeju bodo nastopili še:

 • ANA MARIA MITIČ & ROMANA KRAJNČAN KVARTET (16. junij 2017,

 ob 20.30)

 • MARINA MARTENSSON (21. julij 2017, ob 20.30)
 • TANGO STORY & NUŠKA DRAŠČEK (15. september 2017, ob 20. uri) 

Vstopnice po 12 evrov so na voljo v Tržiškem muzeju, v TPIC Tržič, na elektronskem naslovu trziski.muzej@guest.arnes.si ali na telefonski številki 04 53 15 500.

STARO MESTNO JEDRO TRŽIČA DOBIVA LEPŠO PODOBO

13.4.2017 - Občina Tržič razpisuje 13 tisočakov za obnovo fasad

Že četrto leto zapored Občina Tržič, v želji po oživljanju in prenovi starega mestnega jedra Tržiča, razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove fasad. V letošnjem letu je razpisanih 13.000 evrov, najvišja stopnja financiranja posameznega prijavljenega projekta pa je 30 % vrednosti projekta in ne sme presegati pet tisočakov. Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad v ožjem mestnem jedru Tržiča v letu 2017, je odprt do 15. maja letos. 

Na razpis se lahko prijavijo lastniki, solastniki ali upravljavci stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov v ožjem mestnem jedru Tržiča. Njihov stanovanjski ali poslovno-stanovanjski objekt se mora nahajati v ožjem mestnem jedru Tržiča. Za objekt morajo biti ob prijavi na razpis priloženi kulturnovarstveni pogoji za obnovo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, predlagatelj mora imeti zagotovljena delna lastna finančna sredstva, dela morajo biti izvedena v obdobju od 1. 1. 2017 do 15. 11. 2017, v kolikor gre za solastništvo objekta, mora predlagatelj k prijavi na javni razpis priložiti pisna soglasja vseh (so)lastnikov oz. vseh (so)lastnikov, vključenih v izvedbo prijavljenega dela investicije, (so) lastniki večstanovanjske stavbe brez upravnika morajo za potrebe kandidiranja na javnem razpisu imenovati predstavnika, ki bo v njihovem imenu kandidiral na sredstva razpisa s pooblastilom za zastopanje (le za primer večstanovanjskih stavb brez upravljalca). 

Razpis je objavljen na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si

V letu 2016 so na razpis prispele tri vloge, ki so izpolnjevale pogoje razpisa. Odobreno je bilo sofinanciranje fasade objekta avtobusne postaje na Predilniški 1 ter večstanovanjske hiše na Kovaški ulici 7 v skupni višini dobrih 10.500 evrov. Za objekt na Koroški cesti 1 do sklenitve pogodbe ter nakazila sredstev zaradi nezaključenih del obnove fasade v letu 2016 ni prišlo, zato gre pričakovati ponovno prijavo na letošnji razpis ter odobritev sofinanciranja.

OBČINA TRŽIČ BO GOSPODARSTVU POMAGALA TUDI Z AKCIJSKIM NAČRTOM

7.4.2017 - V želji po povečanju števila gospodarskih subjektov in obsega investicij, hitrejšem razvoju podjetništva med občani ter zmanjšanju števila brezposelnih, je Občina Tržič v letu 2016 nadaljevala z aktivnostmi na področju spodbujanja razvoja podjetništva in gospodarskega razvoja. Izvedene so bile štiri delavnice, na katerih so bili prisotni vsi ključni deležniki na področju podjetništva in gospodarstva v občini. Ključni cilj delavnic je bila priprava SWOT analize (analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti), pridobitev nabora ukrepov dobrih praks ter posledično priprava akcijskega načrta Občine Tržič za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarskega razvoja v občini.

Tržič je bil pred stoletjem med najbolj tehnološko, industrijsko in obrtno razvitimi manjšimi mesti v srednji Evropi. V času globalne gospodarske krize je začel močno industrijsko pešati, trenutna slika pa kaže na to, da ga podjetniška aktivnost in nekateri investitorji, ki so prišli v Tržič, niso mogli v celoti nevtralizirati, precej poslovnih in industrijskih prostorov pa sameva.

«Stanje v tržiškem gospodarstvu se brez dvoma izboljšuje. Brezposelnosti je manj, kar nekaj podjetij uspešno širi svojo dejavnost, pridobiva nova zemljišča, v opuščene prostore stare industrije so se preselili novi podjetniki, tudi iz drugih občin, kot denimo Trifix. Nekaj so k temu prav gotovo dodali večletni proaktivni, načrtni gospodarski ukrepi občine. Zmoremo in hočemo pa še več, zato sem trdno prepričan, da z usmerjenim akcijskim načrtom, pogoje in možnosti ciljano še izboljšamo,« pravi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

Snovalci akcijskega načrta za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarskega razvoja v občini Tržič ter udeleženci delavnic, ki jih je pripravil Goran Novković, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, izpostavljajo dve ključni vprašanji. Katere so realne gospodarske priložnosti v občini in kateri so tisti produkti, ki bi jih investitor lahko proizvajal v Tržiču, prodal in dobiček investiral v nadaljnji razvoj?

Med prednostmi, ki jih občina Tržič ima in lahko ponudi bodočim investitorjem, velja omeniti strateški položaj, ugodno cena nepremičnin, oprostitve NUSZ, obrtno in industrijsko tradicijo, naklonjenost občine za spodbujanje podjetništva, dobro sodelovanje SPIRIT-a in državne javne diplomatske mreže kot pomoč gospodarstvu za prodor na tuje trge,  naravno okolje. 

Idej, kako privabiti nove investitorje, je veliko. Od subvencioniranja nakupa zemljišč s strani občine, gospodarskega pospeševalnika na lokalni ravni, priprave investicijskih elaboratov, postavitve skupne promocijske točke in kreiranja blagovne znamke Tržič, do več »ready to go« projektov, ki bodo že pripravljeni za investicijo, preureditve obstoječih objektov v stanovanja za mlade družine. Potrebno je vlagati v izobraževanje in podjetniški duh vnesti že o prostore vrtca in tržiških osnovnih šol. Dobrodošel bi bil center za spodbujanje podjetništva, ABC pospeševalnik, bonitete za povezane podjetnike na lokalni ravni, potrebno pa je izkoristiti tudi naravne danosti in še bolj opozoriti nase z zanimivimi turističnimi ponudbami.

Kljub veliki brezposelnosti v Sloveniji, je danes težko dobiti dober kader, za delodajalca pa predstavlja tudi velik strošek še pred začetkom dela. Med pomanjkljivostmi in nevarnostmi, ki so med drugim zapisane v SWOT analizi, so še nespodbudno okolje, neizkušenost podjetnikov in njihovo nepoznavanje med seboj, pomanjkanje podjetniške iniciative in področij dela, premajhno število zazidljivih parcel, razvoj degradiranih območij pa velikokrat zavira kulturno-varstvena zaščita.

Osnutek akcijskega načrta za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarskega razvoja v občini Tržič je bil konec marca objavljen na občinski spletni strani: http://www.trzic.si/  in je do 12. aprila 2017 namenjen obravnavi. O njem bodo na eni od naslednjih sej Občinskega sveta razpravljali tudi občinski svetniki.

TRŽIŠKI MUZEJ NAPOVEDUJE NOV CIKEL GLASBENIH VEČEROV

6.4.2017 - Petim koncertom se pridružuje še Festival Paradiž

Po dveh uspešnih sezonah projekta »Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju«, je pred vrati nov cikel petih koncertov, ki v Tržič privabljajo obiskovalce, željne poslušanja vrhunskih izvajalcev in druženja v prelepem ambientu Pollakovega salona ali na vrtu muzeja.

Tretji cikel Glasbenih večerov v Tržiškem muzeju prinaša dve novosti. »Prva je ta,« pravi Romana Krajnčan, umetniška vodja projekta, »da bomo letošnjim petim koncertom dodali FESTIVAL PARADIŽ, ki bo 25. in 26. avgusta v Germovki in v mestnem jedru. Pester program pa bomo kmalu razkrili v posebni, istoimenski zloženki.«

Druga novost pa je možnost nakupa abonmaja. Za spremljanje vseh petih koncertov znaša cena abonmaja 50 evrov, cena vstopnice za posamezni koncert pa je 12 evrov.  Nakup abonmaja je možen v Tržiškem muzeju, v TPIC Tržič, na elektronskem naslovu trziski.muzej@guest.arnes.si ali na telefonski številki 04 53 15 500.

Prvi koncert bo že v tem mesecu. Tržiški muzej bo v petek, 21. aprila 2017, ob 20. uri gostil navdušujočo zasedbo KREATIVO, ki bo v Tržiču nastopila prvič.

Gre za odlično vokalno skupino, ki se je medila v svetovno znani vokalni zasedbi Perpetuum Jazzile. Slovenske in tuje uspešnice preoblečejo v atraktivno in igrivo vokalno izvedbo. Leta 2015 so izdali svoj prvi album. Za njimi so že številni nastopi doma in v tujini. Pohvalijo se lahko s številnimi nagradami, ki so jih doma in v tujini prejeli  na različnih a cappela glasbenih tekmovanjih. 

V nadaljevanju Glasbenih večerov v Tržiškem muzeju bodo nastopili še:

 • BOŠTJAN GOMBAČ & JANEZ DOVČ (19. maj 2017, ob 20. uri)
 • ANA MARIA MITIČ & ROMANA KRAJNČAN KVARTET (16. junij 2017, ob 20.30)
 • MARINA MARTENSSON (21. julij 2017, ob 20.30)
 • TANGO STORY & NUŠKA DRAŠČEK (15. september 2017, ob 20. uri)

Za dodatne informacije sta vam na voljo:

Organizacija: Jana Babšek, Tržiški muzej (T 041 622 528, jana.babsek@guest.arnes.si)

Umetniška vodja festivala: Romana Krajnčan (T 041 686 795, info@romanakr.com)

OBČINA TRŽIČ Z NAJVIŠJIM DELEŽEM OBČANOV V AKTIVNIH KULTURNIH DRUŠTVIH NA GORENJSKEM

23.3.2017 - Kulturno življenje v Tržiču je izredno pestro. Glede na število prebivalcev sodi med gorenjske občine, ki ima najvišji delež občanov v aktivnih kulturnih društvih. Na vsakoletnem javnem podpisu pogodb o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič, je bilo včeraj slišati, da društva dobro in veliko delajo, da so z obiskom projektov, ki jih pripravijo, zadovoljni, da pa bi v svoje vrste želeli privabiti svež veter, čim več mlajših občanov.

Občina Tržič bo v letošnjem letu podprla delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v višini dobrih 68 tisoč evrov. Na občinski razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se je prijavilo 17 društev. En prijavitelj ni izpolnjeval vseh pogojev. Za redno dejavnost bo namenjenih 22.057,50 evrov, za izobraževanja 3.615,70 evra, projektom je namenjenih 21.574,70 evra in za obratovalne stroške 20.844,20 evra.

»Strategija lokalnega programa kulture je sprejeta, največ poudarka namenjamo ljubiteljski kulturi in nevladnim organizacijam ter društvom, ki delujejo v tem okviru. Naša občina je ena redkih, ki sredstev za kulturo ne zmanjšujemo in za sofinanciranje programov letos namenjamo dobrih 68 tisoč evrov,« pravi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

Koordinator območne izpostave Zveze kulturnih organizacij Tržič (ZKO) Boris Kuburič je napovedal dve veliki prireditvi, ki jih tržiški kulturniki pripravljajo v letošnjem letu. Ob 90. letnici Pihalnega orkestra Tržič bo 20. maja Srečanje pihalnih orkestrov, ki se ga bo udeležilo več kot tristo godbenikov. V mesecu oktobru pa bo z jubilejem domačih fotografov sovpadalo Srečanje gorenjskih fotografskih društev.

Izjemno uspešno in praznično je bilo leto 2016 za Folklorno skupino Karavanke, ki je praznovala 50. letnico delovanja. Predsednica Saša Meglič si želi le še več zanimanja med mladimi za ples in ohranjanje kulturne dediščine.

V Križah bo KD Kruh konec avgusta poskrbel za Vikend smeha, do takrat pa obnovil zunanji atrij pred Kulturnim domom. V Križah sicer poleg gledališke skupine delujeta še pevski zbor in skupina za obujanje običajev. 

Kulturno društvo Ignacij Hladnik je lani po 65 letih vrnilo na tržiški oder opereto Planinska roža, s katero je poželo veliko pohval. Z njo bodo letos gostovali še v Pliberku in v Logatcu. Kot je povedal Tomaž Meglič, pa v društvu uresničujejo željo, da projektov ne izvajajo več sami ampak se povezujejo z ostalimi društvi v občini. Tako bodo maja predstavili nov projekt v sodelovanju s plesno skupino Leyli.

Precej zasedene bodo v letošnjem letu roke in čopiči članov KD Tržiški likovniki, ki po novem ustvarjajo v lepih, velikih, svetlih prostorih na Balosu. Francka Globočnik je napovedala več razstav, posebej pa izpostavila razstavo, ki bo na temo »Tržiška dolinca« 17. maja.

Leta 2019 bo 100. letnico praznoval KUD Lom. Kot je povedal predsednik Jože Tišler so se priprave na ta dogodek že začele. V okviru KUD-a uspešno delujejo Mešani pevski zbor Lom, Kvintet KUD Lom in Gledališka skupina.

Okroglo obletnico, 80. letnico pa ima letos tudi Foto klub Tržič. Predsednik Pavel Loc je napovedal izid zbornika in več razstav.

»Tržiška kulturna društva delujejo na izjemno širokem spektru delovanja. Razdelitev denarja je omejena z  občinskim pravilnikom za razdelitev razpisnih sredstev, občinska komisija, ki je zadolžena za upoštevanje le tega, pa ima težko delo. Projektov in društev je vsako leto več in vse kvalitetnejši so, finančna pogača pa ostaja bolj ali manj enaka. Gre pa zahvala občini, da sredstev za kulturo ne zmanjšuje. V prihodnjih letih se napoveduje sprememba pravilnika, tako da se bo lahko omogočilo bolj dinamično razporejanje sredstev med društva,« je po srečanju povedal David Ahačič, predsednik Zveze kulturnih organizacij Tržič, ki je prepričan, da se za ustvarjalnost v Tržiču ni treba bati.

ŠTEVILO NOČITEV IN TURISTOV V TRŽIČU NARAŠČA

22.3.2017 - Ključni v turizmu so ljudje

Več kot trideset turističnih ponudnikov se je odzvalo povabilu Občine Tržič na letno srečanje, na katerem vsak predstavi svojo ponudbo, opozori na težave, predlaga izboljšave, srečanje pa je namenjeno tudi spoznavanju in druženju ponudnikov turističnih storitev v občini. Kar nekaj izmed njih je  bilo včeraj prvič na obisku Tržiškega muzeja, ki ima izjemne razstave in je nedvomno zanimiv magnet za obiskovalce Tržiča.

V preteklih letih je bil v občini Tržič narejen precejšen korak v smeri razvoja turizma, kar kažejo tudi številke prenočitev, ki so se iz dobrih tri tisoč nočitev v letu 2013, povzpele na skoraj deset tisoč v lanskem letu. V Pollakovem salonu Tržiškega muzeja pa je bilo na srečanju s turističnimi ponudniki v občini, slišati še veliko predlogov, idej, pohval in dobronamernih kritik, da bi se turistična podoba občine še izboljšala.

Udeležence srečanja je nagovoril župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic v želji, da z dobro voljo in sodelovanjem premaknejo voz tržiškega turizma v pravo smer. »V turizmu smo ključni ljudje,« pravi župan, ki si želi, da se Tržič na tržišču uveljavi kot destinacija in ne le izhod v sili za turiste, ki prenočitve ne najdejo v kakšnem drugem kraju.  

Turiste, ki pridejo v Slovenijo čez Ljubelj, je potrebno že ob vstopu v državo usmeriti in jih informirati o zanimivostih in ponudbi Tržiča, saj se v nasprotnem primeru prehitro peljejo mimo. Zato bo tudi v letošnjem poletju na platoju pred tunelom turistična stojnica.

Želja KS Sebenje je, da bi kraj oživel, da bi pripravili kakšna predavanja na temo turizma, dodobra izkoristili in označili poti do skakalnice ter Dirt park Divjina, ki velja za najboljši naravni poligon za kolesarje daleč naokoli, za kar so že slišali tudi v tujini.

S prvim letom poslovanja so zadovoljni v Hotelu Sluga, kjer bodo sledili občinski strategiji gorskega kolesarjenja in tudi s pomočjo razpisov vozni park obogatili s kolesi za svoje goste. Najbolj prepoznaven prostor ob vhodu v Tržič, je s svojo gostinsko ponudbo dobro izkoristil tudi restavracija Firb'c okn na Gorenjski plaži.

Zgodba o uspehu se piše na Zelenici, kjer so lani zabeležili 2.500 nočitev, če bi imeli na voljo pozimi več postelj, bi bila številka še višja. Na Zelenici si želijo predvsem ureditev ceste za reševanje in oskrbovanje koče, sodelovanje s Tržiškim muzejem, ki naj bi v prihodnje v koči postavil nekaj vitrin z zanimivimi eksponati, ponovno sodelovanje z Gorenjsko plažo. Pri obiskovalcih je bil dober odziv na brezplačno vlečnico, po tržiških »kremšnitah« iz Mestne kavarne pa se jim tudi v dolini cedijo sline. 

Vse več pohodnikov in nočitev beležijo v Taborniškem domu Šija, kjer imajo nekaj težav z vodo, majerica Marija Kavar na Korošici opozarja na smeti, ki se kopičijo ob pohodniških poteh, štruklji iz Planinskega doma na Kofcah pa so velika uspešnica tudi pod Plečnikovimi arkadami v Ljubljani.

Z dobrim obiskom sta se pohvalili turistični kmetiji Pr Tič in Štorman, apartmaji Benedičič, pa Bazni tabor v Križah in ekološka kmetija Hvadnik v Vadičah, kjer imajo v ponudbi športno jahanje in izvedbo različnih taborov za otroke.

Udeleženci so podprli prizadevanja občine na področju razvoja gorskega kolesarjenja, še več aktivnosti pa bo potrebno usmeriti v promocijo, označevanje poti na terenu, izdelavo ponudbe z vodenimi turami. V trendu so e-kolesa, katerih trženje je lahko odlična poslovna priložnost, po drugi strani pa bi s tako ponudbo lahko podaljšali turistično sezono.

Pod Storžičem bo 17. junija Dan slovenskih planinskih doživetij. Andrej Remškar je pozval ponudnike, naj se projektu pridružijo s svojo ponudbo in izkoristijo priložnost za promocijo na dan, ko bo v kraju več tisoč ljudi.

Zadovoljni z množičnim obiskom prireditve »Vuč u vodo« so v Turističnem društvu Tržič. Društvo je svoje prireditve predstavilo tudi na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani. Da je potrebna širša promocija, s sicer dobro tržiško zgodbo, v kateri je glavni igralec Žan Košir, je povedal predsednik TD Tržič Peter Miklič in napovedal 45. sejem Minfos v maju, za katerega med razstavljalci in obiskovalci že sedaj vlada veliko zanimanje.

Z dobrim obiskom se je pohvalil tudi Stane Ficko iz Planinskega društva Križe. Pod njegovim okriljem sta Koča na Kriški gori in Zavetišče v Gozdu. V obeh kočah so obnovili kuhinji in z dobro tehnologijo priprave hrane izboljšali ponudbo za pohodnike, jadralne padalce in gorske kolesarje, ki jih je iz leta v leto več. Za Zavetišče v Gozdu imajo v načrtu še obnovo sob, da bo možna nastanitev do 20 oseb, urejajo planinske poti, pripravijo šest do osem prireditev letno in so ponosni na 45.000 obiskovalcev, ki so lani obiskali obe koči.

»Tržič svojo zgodbo gradi predvsem na podobi zanimive, privlačne destinacije na področju pohodništva in gorskega kolesarstva. Vse te krovne zgodbe so za svoje vzeli tudi turistični ponudniki in zdi se nam, da se nam tu odpirajo res lepe možnosti razvoja tržiškega turizma,« je po srečanju povedal Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, ki v Tržiču najbolj pogreša »in-coming« turistično agencijo, ki bi povezala vse turistične ponudnike in skrbela za trženje turističnih paketov. 

KLJUČNE NAČRTOVANE AKTIVNOSTI OBČINE TRŽIČ V LETU 2017 NA PODROČJU TURIZMA  SO: 

 1. Nadaljevanje aktivnega dela in komunikacije s turističnimi ponudniki (mreženje turističnih potencialov);
 2. Marketing turistične ponudbe in produktov:
 3. Pozicioniranje Tržiča v spletnih medijih ter promocijske aktivnosti;
 4. Turistična infrastruktura in ponudba: 
 • izvedba čezmejnega projekta Alpe Adria Park doživetij (razvoj pohodništva, kolesarjenja in zimskih doživetij), v skupni vrednosti 2.334.865,73 EUR (Občina Tržič kot partner),
 • nadaljevanje projekta vzpostavitve info točke v Dovžanovi soteski (postavitev info točke, določitev modela upravljanja ter iskanje upravljavca/najemnika),
 • redno vzdrževanje in obnove obstoječih tematskih poti. Cilj za leto 2017 je obnovitev tematske poti »Konšca – na planincah luštno biti«,
 • nadaljevanje razvoja Zelenice skladno z akcijskim načrtom (odstranitev sedežnice Zelenica I, začetek urejanja dostopne ceste),
 • pridobitev soglasij za izvedbo kolesarskih poti, ureditev enoslednic (graničarska pot - Zelenica, enoslednica nad cerkvijo sv. Jožefa), označitve poti. 

Cilj je opraviti pregled turistične infrastrukture na ravni destinacije in njeno sistematično urejanje z vizijo doseganja odličnosti turistične infrastrukture.

AN FLET'N VEČER JE BIL V TRŽIČU

20.3.2017 - Agencija Media butik je v sodelovanju z Občino Tržič v soboto, 18. marca 2017, pripravila že 7. koncert ob dnevu žena in materinskem dnevu AN FLET'N VEČER. V Dvorani tržiških olimpijcev je pred navdušeno množico obiskovalcev nastopilo šest slovenskih glasbenih zasedb, ki je vsaka posebej opozorila nase in požela dolg aplavz.

Anga flet'nga večera si v Tržiču skoraj ne predstavljamo brez tržiškega ansambla Zarja, ki je zakladnico slovenske narodno-zabavne glasbe obogatil s številnimi vižami, tudi v gorenjskem narečju. V prvotni zasedbi so tokrat prepevali o brezsrčnem času in opevali lepote domačega kraja, Tržiča.

Smehu obiskovalcev v dvorani, se je ob nastopu Slovenskih zvokov pridružil še Smeh klarineta, skladba, na katero je avtor in vodja zasedbe Bojan Lugarič posebej ponosen. Predstavili so se še z Venčkom Avsenikovih, posebno točko pa je Bojan uprizoril z likom Helmuta Hebla, multiinštrumentalista in humorista.

Vsakič znova je lepo prisluhniti zvenu tamburice in mehkobi izvajanja glasbe belokranjskega Ansambla Tonija Verderberja. Na sončni strani Gorjancev prepevajo in igrajo že 36 let. S Pisanicami nas je Toni s svojo zasedbo uvedel v velikonočni čas in z Reko najine ljubezni užival v Pomladi.

Iz glasbenega gnezda prihaja tudi Dejan Vunjak, ki je Tržičane razveseljeval že na najdaljšo noč v letu. Zdi se, da je fant številnih talentov. Poleg glasbenih genov je očitno v njem tudi nekaj plesalca, kar dokazuje v novem televizijskem šovu Zvezde plešejo.

Da glasba pomladi človeka smo se lahko v soboto zvečer več kot očitno prepričali. Pred dnevi je praznovala 85. rojstni dan Moravška Mara – Mara Vilar. Pesem nosi v srcu, ritem v nogah, iz nje pa vejeta neizmerna energija in volja do življenja. Ob sebi ima že desetletja zveste prijateljice, ljudske pevke, ki jih je širna Slovenija pobliže spoznala v televizijski oddaji Slovenija ima talent. Ljudi so prevzele s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi.

Ljudski pevec je vedno imel za ušesi tudi kakšno žlahtno misel. Tako je bila med veznimi nitmi, ki jih je tkala Saša Pivk Avsec, zgovorna in nabrita tudi Mara, ki je obiskovalce večkrat do solz nasmejala.

Za vrhunec večera pa so z enournim koncertom poskrbeli priljubljeni Modrijani, ki jim do polnoletnosti manjka le še leto dni, še vedno uživajo na odru, se o glasbi radi in veliko pogovarjajo in se ljudem razdajajo z vso močjo. 

Da je bil ponovno res An flet'n večer, se je strinjal  župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, ki je ženam, mamam in dekletom v dvorani voščil ob praznikih v mesecu marcu z recitacijo tistega dela Prešernove Zdravljice, ki opeva Slovenke, prelepe žlahtne rožice.

Velika zahvala gre v imenu organizatorjev vsem pokroviteljem, ki so omogočili koncert. Zlati sponzorji koncerta so Avtomony iz Lesc z bogato ponudbo najnovejših vozil Suzuki in Hyundai,  podjetje Gaj les d. o. o. iz Tržiča, ki vam nudi naravno toplino v vašem domu in Vulco Vulkanizerstvo Darko Benedičič s. p. iz Žiganje vasi. Hvala tudi vsem ostalim pokroviteljem.  

»Zadovoljni obiskovalci so nagrada za naše prizadevanje, ki ga vložimo v organizacijo vsakega dogodka. Vesel sem, da so An flet'n večer domačini vzeli za svojega in hvaležen Občini Tržič, TPIC Tržič, podjetju Bios in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Tržič za vso podporo in pomoč pri izvedbi,« je po koncertu povedal Boštjan Avsec, organizator in direktor Agencije Media butik, ki naslednji večji projekt pripravlja konec meseca maja. V Preddvoru bo v času od 18. do 20. maja tridnevni Vikend zabave s pridihom dalmatinske, narodno-zabavne in slovenske pop glasbe.

OBČINA TRŽIČ JE PRVA ODPRLA PODATKE NA PORTALU OPSI

10.3.2017 - Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije OPSI, ki je zgrajen na odprtokodni programski opremi. Občina Tržič je prva občina, ki je na portalu odprla podatke in sicer seznam vseh nepremičnin, ki jih prodaja ali oddaja Občina Tržič.

Podatki so dosegljivi na tej povezavi: https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-nepremicnin-za-prodajo-ali-najem

OPSI je vzpostavljen na podlagi UE Direktive o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja in  predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. Ima dvojno funkcijo in sicer predstavlja centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi, torej centralni popis metapodatkov o vseh evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja, poleg tega pa predstavlja enotno spletno mesto tudi za objavo podatkov iz zbirk v odprtih in strojno berljivih formatih. Kolikor je določena zbirka v odprtih formatih že objavljena na drugem spletnem mestu, je na portalu OPSI navedena spletna povezava na takšno spletno mesto.

Portal OPSI poleg podatkov državnih organov vključuje tudi objavo odprtih podatkov lokalnih skupnosti. Odprti podatki so javne evidence ali informatizirane zbirke podatkov, zapisani v enem izmed odprtih formatov (csv, xml, json) in ki jih ima na voljo javni sektor, so ažurni in brezplačno dostopni na enem mestu (portal OPSI) vsem občanom, podjetjem in drugim organizacijam brez omejitev za njihovo uporabo.

Prav tako je Občina Tržič, ki je lani intenzivno pričela z delovanjem v smeri Pametnih skupnosti in digitalne preobrazbe, že pripravila seznam vseh zbirk podatkov iz svoje pristojnosti z metapodatki, ki bodo objavljeni na OPSI portalu in na portalu Lex Localis.

Odprti podatki so le en del in osnova za Pametne skupnosti, poleg tega pa pripomorejo k večji transparentnosti delovanja javne uprave, zmanjševanju administracije in birokracije ter omogočajo razvoj novih storitev in poslovnih modelov. 

Na Občini Tržič poteka še pospešena informatizacija delovnih procesov (npr. občina izdaja samo še e-naročilnice itd.), ki bo z letošnjo uvedbo Notranjih pravil za dokumente omogočilo brezpapirno poslovanje, kar pomeni, da bo zaradi elektronskega poslovanja mogoče doseči največjo stopnjo produktivnosti zaposlenih, občani pa bodo dobili najbolj kvalitetne storitve in ažurne podatke.

Gregorčki prinesejo luč in pomlad tudi v Tržič, Tržiški muzej izdal izjemno knjigo in pripravil razstavo o gregorjevem

7.3.2017 - Pravijo, da se na god sv. Gregorja še danes ptički ženijo. Na predvečer praznika pa je v Tržiču in še nekaterih krajih šega, da ljudje po vodi spustijo hiške, cerkvice, barčice in druge predmete. Izraz »gregorčki« se je zanje uveljavil v zadnji tretjini 20. stoletja. Na podlagi večletnega strokovnega raziskovanja je dr. Bojan Knific napisal prvo knjigo o gregorjevem, ki je prav danes izšla pod okriljem Tržiškega muzeja, predstavili pa so jo na dopoldanski novinarski konferenci v Galeriji Atrij Občine Tržič. Zvečer ob 17.30 pa bo v njej še odprtje razstave z naslovom »Z obredom nad neredom«.

Knjiga »Ko gre luč v vodo in se prične pomlad« bralcu na prijeten način predstavlja praznovanje gregorjevega na Slovenskem, sorodna praznovanja drugod v Evropi in razkriva mitološka ozadja spuščanja luči po vodi. Prikazuje šego, kakršna je živela v preteklosti, njeno preoblikovanje do sodobnosti in ponuja pot njenemu prihodnjemu razvoju. Je bogato opremljena s prek 200 starimi in novejšimi fotografijami, ima znanstvena aparat in sodi med najpomembnejša sodobna etnološka dela s področja obravnave šeg in navad na Slovenskem. »Prva omemba šege iz Tržiča iz leta 1900 govori, da so bile hišice narejene iz papirja, imamo pa tudi podatke o tem, da so po vodi spustili jerbase z oblanci, jih polili s smolo in zažgali. V Kropi so s smolo oblili cokle in jih spustili v vodo. V zadnjem času pa izdelujejo v tržiških vrtcih in šolah raznovrstne gregorčke različnih oblik in tako nekdanjo šego povezujejo s sodobnim časom, razmišljajo o dediščini in se z njo ukvarjajo na svoj način. To je tudi eden od načinov, da se bo šega ohranila. Šega mora imeti svojo funkcijo v svojem času, čeprav je zdaj preoblikovana v turistično oz. vzgojno prireditev,« je knjigi na pot povedal avtor dr. Bojan Knific.  

Le malo ljudi ve, da ima šega spuščanja luči po vodi globoke korenine. Poznajo jo marsikje v Evropi – zlasti na Bavarskem, v Švici in Franciji, a tudi drugod. Razvila se je iz predkrščanskega obredja – magičnega dejanja, ko so ljudje ob začetku novega leta s posebnim obredom, pri katerem so na/v vodo dali ogenj, nadvladali grozeči nered. Razstava Tržiškega muzeja je prva, kjer ob predstavitvi rokodelske tradicije niso razstavljeni le gregorčki, barčice in drugi predmeti, ki jih ljudje spustijo po vodi. Opozarja na širši kontekst in večstoleten razvoj šege, zlasti na njene predkrščanske korenine. Razstavljeni so različni stari gregorčki – tudi mnogo takih, ki doslej niso bili postavljeni na ogled, med njimi gregorčki, ki jih je pred leti kot makete tržiških hiš izdelal Boštjan Meglič. 

Na pobudo Tržiškega muzeja, je bilo spuščanje gregorčkov leta 2016 vpisano v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine, s čimer je dobilo vseslovenski pomen, z njim pa tudi skrb za ustrezno ohranjanje in razvijanje. Tržiški muzej se je s tematsko razstavo, oblikovano na podlagi podrobnega proučevanja šege, pridružuje prizadevanjem drugih strokovnih inštitucij, da bi spuščanje gregorčkov dobilo ustrezno mesto v sodobni slovenski družbi. »Knjiga je bogat vir za vse,  ki se bodo želeli s to šego ukvarjati in raziskovati v prihodnje. Razstava je podprta z raziskavami in najnovejšimi spoznanji in prikazuje šego od pradavnine do današnjih dni. Tržiški muzej je to šego vzel pod okrilje, ker je preučevanje etnoloških vsebin v Občini Tržič naše področje. Prvi vzgib za obširnejše delo, da o šegi čim več zapišemo, jo populariziramo in jo ohranjamo  prepoznavno pa je tudi posledica dejstva, da v Sloveniji vedno bolj čutimo vplive tujih komercializiranih kultur, ljudje prevzemajo tuje šege, naše pa ob tem bledijo« pravi Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja.   

O GREGORJEVEM NA SLOVENSKEM 

Na Slovenskem najstarejši vir o spuščanju gregorčkov sega v sredino 19. stoletja, več podrobnejših opisov je znanih iz prve polovice 20. stoletja. Sorodne šege spuščanja luči po vodi so poznali tudi drugod v svetu. Ni več dvoma, da so korenine spuščanja luči po vodi v različnih evropskih krajih skupne, čeprav so termini spuščanja in razlogi, ki narekujejo dejanje, različni. Razen redkih izjem sodijo v zimsko-pomladno obdobje in so povezane s ključno spremembo v sončevem letu – z najdaljšo nočjo ali pomladnim enakonočjem. Krščanstvo je stara verovanja skušalo zatreti oz. jim vsaj spremeniti pomen – jih prekriti z novimi vsebinami. Tako se je šega spuščanja luči po vodi prenesla na nove termine leta, preoblikovala svojo podobo in kot razlog spuščanja prevzela motive, povezane s Cerkvijo in rokodelskim delom ob umetni svetlobi. A rokodelci niso od nekdaj delali ob umetni svetlobi. Delo ob luči se je uveljavilo šele v 16. stoletju, kot dokazujejo viri z Bavarske, pa je bilo spuščanje luči po vodi tedaj že povsem ustaljeno dejanje. 

Šega spuščanja luči po vodi je nasledila predkrščansko obredje, pri katerem so na/v vodo dali ogenj. Z obredom, pri katerem so ljudje z ognjem, ki so ga dali na/v vodo, ob prehodu iz starega v novo leto v svetu, ki so ga obvladovali, vzpostavili nov red, in z dejanjem – po verovanju – naravi dali moč novega rojevanja. Obred se je navezoval na vegetacijski mit in z njim povezano obredno dejanje, ki ga je bilo, da ne bi prišlo do kaosa, treba obnavljati vsako leto ob istem času in na enak način, in sicer v »gluhem času« – ponoči. V Tržiču je z obrednim prostorom povezana tudi lokacija spuščanja gregorčkov. 

S praznovanjem gregorjevega v Tržiču je poleg spuščanja luči po vodi povezanih nekaj dejanj, v katerih je mogoče slutiti sledove predkrščanskih verovanj in z njimi povezanih obredij. Nedvomno med te sodi kurjenje kresa, vihtenje gorečih metel v obliki osmice, deviškost sodelujočih, raba lesa za gregorčke in večerja po končanem spuščanju gregorčkov. Predkrščansko obredno dejanje se je preoblikovalo v šego, ta pa v turistično prireditev, ki v več kot desetih krajih na Slovenskem živi danes. Ponekod se razvija na tradiciji šege, ki je živela v okolju (Tržič, Kropa, Kamna Gorica, Železniki, Ribnica …), širi se tudi v druge kraje (Ljubljana, Vrhnika, Maribor…).

Občina Tržič spodbuja investicije v podjetništvu in gospodarstvu

3.3.2017 - Občina Tržič po vzoru zadnjih treh let, tudi letos objavlja Razpis za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva, ki je namenjen podjetjem s sedežem v Občini Tržič. Z njim želi izboljšati konkurenčne pogoje na območju občine za razvoj gospodarstva, spodbujanje investicijskega vlaganja zasebnega sektorja in spodbujati odpiranje novih delovnih mest. Predmet javnega razpisa za letošnje leto so štirje ukrepi, za katere je skupaj predvidenih 170.000 evrov.

Z ukrepom „Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj“, želi občina spodbujati investicije v gospodarstvo in s tem vzpostaviti boljše možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčne prednosti upravičenih prejemnikov. Okvirna višina ukrepa znaša 90.000 evrov. 25.000 tisoč evrov iz razpisa bo namenjenih ukrepu „Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja“, ki naj bi podjetja spodbudil k zaposlovanju novih delavcev in s tem prispeval k manjši brezposelnosti na območju občine Tržič.  

Namen ukrepa »Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge« je promocija podjetij z območja občine Tržič na domačem in tujih trgih s ciljem večje prepoznavnosti in pridobitve kupcev na teh trgih. Upravičencem bo na voljo 10.000 evrov. Četrti ukrep pa se na nanaša na „Spodbujanje sobodajalstva“, za katerega je v razpisu namenjenih 45.000 evrov. Glede na »Strategijo razvoja kolesarske turistične destinacije Tržič«, na občini prepoznavamo izjemen potencial v razvoju gorsko-kolesarskega turizma. Upamo in verjamemo, da bodo tudi ponudniki pri načrtovanju investicij upoštevali strateško usmeritev Občine Tržič in se usmerili v specializirane namestitve za kolesarje, k ureditvi pomožnih objektov za kolesarje in podobno.

“Veseli me, da se stanje na področju tržiškega gospodarstva že vidno izboljšuje. To med drugim dokazuje tudi ena od statistik, objavljenih v reviji Moje finance, ki Tržič za leto 2016 uvršča znatno višje, kot leto poprej. Ne lastimo si zaslug, smo pa zadovoljni, da smo pomemben del tega procesa, ki soustvarja boljše pogoje ter da se trud, vložen v spremembo novega OPN-ja, komunalno in cestno opremljanje zemljišč,  razpise in subvencije, vlaganja v sobodajalstvo in turizem, predavanja in izobraževanja, odražajo v merljivih dejanjih, ki izboljšujejo življenje Tržičanov,” pravi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

Razpis je objavljen na spletni strani Občine Tržič – www.trzic.si. Interesenti lahko vlogo na razpis oddajo do 31. marca 2017 do 12. ure.

Gorniški učni center Zelenica širi ponudbo z novo nizkovrvno vlečnico

17.2.2017 - Planinski dom na Zelenici se je po prenovi razvil v prepoznaven gorniški učni center, kjer se odvijajo izobraževanja in usposabljanja z gorniško tematiko, nadvse primeren pa je tudi za izvedbo šol v naravi in team-buildinge. Zelenica je po prenehanju obratovanja smučišča bolje obiskana kot prej. Turnih smučarjev je vsako leto več, za njihovo varnost s pomočjo Službe za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica – Tržič dodatno skrbimo s sistemom obveščanja o nevarnosti snežnih plazov.

Letošnjo zimsko sezono smo na Zelenici deležni dveh pomembnih pridobitev; nove nizkovrvne vlečnice in Elanovega turno smučarskega demo centra. 

Občina Tržič je za potrebe GUC Zelenica kupila novo nizkovrvno vlečnico, ki nameščena na trasi nekdanje vlečnice Ciciban. Dolžina vlečnice je 132 metrov, na uro pa lahko prepelje do 600 oseb. 

Občina Tržič je upravljanje vlečnice prenesla na Planinsko društvo Tržič, ki je pred kratkim dobilo dovoljenje za obratovanje, tako da bo prvi obratovalni dan v nedeljo, 19. februarja. Vlečnica bo obratovala ob ustreznih vremenskih pogojih ob koncu tedna med 11. in 14. uro, med tednom pa tudi ob predhodni najavi večjih skupin. Uporaba vlečnice je brezplačna. 

Planinsko društvo Tržič je s podjetjem Elan d.o.o. na Zelenici tudi vzpostavil Elanov turno smučarski demo center. Obiskovalci Planinskega doma na Zelenici si bodo v Elanovem kotičku lahko ogledali aktualno kolekcijo turno smučarske opreme, za izposojo bo na voljo 6 parov turnih smuči in 1 splitboard. Z 10. kompleti otroške smučarske opreme, ki jih je Elan doniral društvu, bo poskrbljeno tudi za otroke, ki bodo prav na Zelenici lahko naredili svoje prve smučarske zavoje - z novo opremo na novi vlečnici.

OBČINA TRŽIČ SPODBUJA K ŠPORTNEMU NAČINU ŽIVLJENJA

14.2.2017 - Delo in interes naj pokažejo smernice za sofinanciranje športnih društev.

Občina Tržič v letošnjem letu namenja dobrih 200 tisočakov za sofinanciranje letnih programov športa in dela strokovnega kadra. Na javnem razpisu je uspešno kandidiralo 24 športnih društev oz. organizacij, med katere bo razdeljenih 151.908,56 evra za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2017 in 29.000 evrov za izvajanje razvojnih in strokovnih nalog na področju športa. V občinskem proračunu je 23.000 evrov zagotovljenih še za sofinanciranje strokovnega kadra v rednem delovnem razmerju.  

Sinoči se je s predstavniki športnih društev ob podpisu pogodb o sofinanciranju športnih programov, pogovoril tržiški župan mag. Borut Sajovic. Ugotavlja, da Tržič ostaja športno mesto, da društva in klubi dobro delajo, da je zavoljo odličnih športnikov Tržič poznan tudi drugod po svetu, da pa denarja za dobre pogoje dela vseh, vpetih v šport in rekreacijo, ni nikoli dovolj. »Za občino so pomembnejši kot rezultati, važni množičnost, udeležba, gibalne spretnosti, zdrav način življenja,« je povedal tržiški župan, ki recept za še večjo vključenost otrok v različne športne aktivnosti vidi v osebnem zgledu in času staršev. »Letos si obetamo odkupa zemljišč za nogometno igrišče v Križah, v Sebenjah smo že uspeli, obnovili bomo parket v Dvorani tržiških olimpijcev, na Zelenici je nova vlečnica,« je o letošnjih investicijah povedal mag. Borut Sajovic in dodal, da ima šport veliko dodano vrednost, tako zaradi promocije naroda kot same identitete. »Množičnost, rekreacija, aktiven način življenja, zdrava prehrana je nekaj, kar nam bistveno izboljšuje kvaliteto življenja in ohranja našo vitalno kondicijo in zdravje.«  

Medtem ko se balinarji, kegljači in igralci namiznega tenisa ukvarjajo s premajhnim številom mladih članov, število teh vsako leto narašča v nogometnih in rokometnih klubih, planinskih društvih, plesnih klubih, vse več je zanimanja za smučarske skoke. Tržiški skakalci so v lanskem letu obnovili dobršen del skakalnic, opravili več kot tisoč ur prostovoljnega dela in se veselili posamične zmage Anžeta Semeniča na tekmi velike poletne nagrade v Čajkovskem.

Planinsko društvo Tržič bo konec tedna prevzelo v upravljanje vlečnico na Zelenici, ki bo dobrodošla popestritev in dopolnilo ponudbi Koče na Zelenici. Plezalci so se razveselili povečane plezalne stene v Dvorani tržiških olimpijcev, prilagojene za najmlajše. 

Sicer pa ima Planinsko društvo Tržič največji športni objekt na Gorenjskem in sicer 180 km planinskih poti, za katere vzorno skrbi in za to ne prejema kakšnih dodatnih sredstev. Z uspešnim lanskim letom se lahko pohvalijo tudi planinci iz Križ, ki imajo prav tako kot tržiški, veliko investicijskih del z urejanjem poti, letos pa se bodo lotili še obnove tovorne žičnice. Na Kriški gori so lani zabeležili 45.000 obiskovalcev.

Vzorno in povezovalno delo med krajani prinaša lepe uspehe v Športnem društvu Podljubelj, ki je lani organiziralo 17 različnih tekmovanj in sedem pokalov, v rekreativno pohodniški akciji Stari Ljubelj 2016 pa so v enajstih mesecih zabeležili sedem tisoč vzponov.

Več kot uspešna je zgodba drsališča na Ravnah, kjer se je lani rekreiralo 4.500 obiskovalcev. Drsališče koristijo tudi otroci iz kriške, tržiške in bistriške šole ter domačih vrtcev. V letni sezoni pa se na tem mestu balina in ugotavlja, da med otroki ni nobenega zanimanja za ta sicer lep in zanimiv šport. Od dvakratnih zaporednih državnih prvakov in 15 kolajn s svetovnih prvenstev, danes ostaja le še lep spomin. Isto težavo, z le eno mladinko, imajo tudi balinarji na Bistrici pri Tržiču, kjer so lani s pomočjo občinskih sredstev obnovili razsvetljavo. Drugo leto, ko praznujejo 30. letnico delovanja, pa bi se radi razveselili obnovljenega balinišča.

Težav s številom v svojih vrstah pa nimajo nogometaši, ki jim manjka le igrišče, sicer pa v klubu trenira več kot 160 otrok. V klubu razmišljajo, da bi poleti naredili večji tabor, v katerega bi povabili otroke iz vseh tržiških športnih društev, da se spoznajo med seboj in se seznanijo tudi s športi, s katerimi se ukvarjajo sovrstniki.

Uspešen je tudi Ženski rokometni klub Tržič, ki se širi in je vidni član na slovenskem rokometnem parketu. Velik strošek dela jim predstavlja najemnina dvorane, kjer imajo treninge. Da bodo pogoji dela v Dvorani tržiških olimpijcev še boljši, predvsem pa varni, se bodo konec šolskega leta začela obnovitvena dela parketa v športni dvorani.

Tržič je plesno mesto z več plesnimi klubi, ki se lahko pohvalijo z lepimi uspehi V Plesnem studiu Špela plešejo plesalci od tretjega do osemdesetega leta starosti, pohvalijo se lahko s številnimi prvimi mesti, kar dokazuje, da delajo in trenirajo dobro, sredstva pa vlagajo v kvalitetno opremo in porabijo za plačilo najemnin dvorane. Z rekordno udeležbo članov v lanskem letu se lahko pohvali Plesni klub Tržič, ki ima 240 rednih članov, 25 parov v družabnih plesih, v porastu je tudi plesna rekreacija. Navdušeni so nad dvorano v Paviljonu NOB. 

Predstavniki športnih društev in klubov so na včerajšnjem javnem podpisu pogodb v prostorih Občine Tržič izpostavili še vprašanje spremembe kriterijev za razdeljevanje proračunskega denarja. Nekaj jih je bilo mnenja, da bi bilo potrebno določiti prioritete glede na množičnost udeležbe in širši pomen za občino. Slišati je bilo, da naj delo in interes pokažejo smernice za sofinanciranje športnih društev, pa tudi mnenja, da je najbolje, da ostane razdeljevanje denarne pogače za športna društva tako, kot je. Omenili so še zapletene birokratske ovire, mimo katerih tudi v športu ne gre. Od novega Zakona o športu pa si tudi ne gre obetati večjih sprememb, vsaj kar se tiče delovanja športa v Občini Tržič, kjer vidno vlogo odigra Športna zveza Tržič. Ta ponuja roko športnim društvom z aktualnim programom Zdrav življenjski slog, katerega cilj je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga z dodatnimi športnimi aktivnostmi.

V ponedeljek, 6. marca 2017 Športna zveza Tržič pripravlja razglasitev naj športnika za leto 2016, ko bo čestitke in nagrade med drugim prejelo kar šestnajst državnih prvakov iz različnih kategorij.

V TRŽIČU Z DONACIJO ZAVAROVALNICE TRIGLAV DO DVEH NOVIH DEFIBRILATOREV

14.12.2016 - Občina Tržič je v letošnjem letu začela vzpostavljati mrežo javnih defibrilatorjev, saj želi občanom zagotoviti najboljšo oskrbo za reševanje zdravstvenih težav in povečati možnosti preživetja ob zastojih srca. V prostorih Občine Tržič je bila včeraj (13. december) simbolična predaja čeka v vrednosti 3.000 evrov, ki ga je za nakup dveh novih defibrilatorjev za območji Krajevnih skupnosti Leše in Lom pod Storžičem, donirala Zavarovalnica Triglav.

“Projekt ocenjujem izredno uspešno tudi zato, ker se v skrbi za zdravje in pomoč sočloveku na eni strani učimo, na drugi strani pa povezujemo med seboj. Tak projekt združi Krajevno skupnost, Rdeči križ, gasilce, Rotary klub in še koga. Če rešimo s tem eno samo življenje, smo svoj cilj dosegli,” je povedal župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic. “Za namestitev obeh defibritorjev bomo počakali do pomladi, na obeh lokacijah pa bosta nameščena na zunanji strani gasilskega doma, pri katerem se ob različnih priložnosti srečujejo krajani, obenem pa gre za lahko dostopni točki, kar je v tem primeru življenskega pomena,” še dodaja župan. 

Zavarovalnica Triglav že tretje leto zapored namenja sredstva za poslovna darila ob koncu leta preventivnim projektom, ki imajo dolgoročni namen. V letošnjem letu je podprla dvajset novih projektov po vsej Sloveni

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se