Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno naznanilo

25. oktober 2022

Občinski podrobni prostorski načrta za gradnjo kmetijskega objekta kmetije Rozman

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi
s 298. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199//21) in 30. člena
Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/2015) podpisani Dušan Bodlaj, podžupan v
začasnem opravljanju funkcije župana Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
kmetijskega objekta kmetije Rozman

I.
Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne gradivo dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskega objekta kmetije
Rozman (v nadaljevanju OPPN), ki ga je pod številko UD/539-82/2021 izdelalo podjetje Domplan
d.d., Bleiweisova 14, Kranj.

OPPN se vodi pod identifikacijsko številko prostorskega akta ID 2573.

Območje OPPN posega na del zemljišč s parcelno št. 161 in 162/3 k.o. Križe v približni površini
0,16 ha. Predmet načrtovanja je stavba za spravilo pridelka, predelavo, pranje (lastne) zelenjave
in shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije ter pripadajoča zunanja ureditev in
komunalna infrastruktura.

II.
Gradivo OPPN bo javno razgrnjeno od 2. novembra 2022 do 2. decembra 2022, v poslovnem
času občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in
prostor in na spletni strani Občine Tržič https://www.trzic.si/.
Javna obravnava bo organizirana 23. novembra 2022 ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi občine
Tržič..

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge izključno na razgrnjeno
gradivo OPPN. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno pošljejo na Občino Tržič, Trg
svobode 18, Tržič ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@trzic.si, s pripisom: »Pripombe
na gradivo OPPN kmetija Rozman, oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi. Rok za
pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila
na spletni strani Občine Tržič.

IV.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič, na oglasnih deskah Občine Tržič in
Krajevne skupnosti Križe ter na Radiu Gorenc.

Gradivo dostopno tukaj ...

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...