Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Za občane

Pod zavihki te kategorije boste lahko prebrali, katere so naloge občine, kaj občina nudi občanom in podjetjem, kakšne so vizije in strategije razvoja občine itd.

Zadali smo si nalogo, da bo vsebina čimbolj informativna in razumljiva ter da boste lahko hitro in enostavno našli želene kontaktne podatke in obrazce za vloge, ki jih potrebujete.

Celoten seznam vlog in obrazcev ter informacije o uradnih urah se nahajajo pod zavihkom "Občina".

Okolje in prostor

Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje

Kaj sta OPN in OPPN? Kdaj plačamo komunalni prispevek? Kje dobim vlogo za lokacijsko informacijo?


Nepremičnine

Nepremičnine

Katere nepremičnine so v občinski lasti? Kako najamem ali odkupim občinsko nepremičnino? Kdo in kdaj plača NUSZ? Kdaj se upošteva petletna oprostitev plačila NUSZ?


Ceste in pakririšča

Ceste in parkirišča

Koliko je občinskih cest in parkirišč v občini? Kje dobim vloge za zaporo ceste?


Mobilnost

Mobilnost

Kako in katere ukrepe izvajamo za prometno varnost? Kdaj se prične dogodek Evropski teden mobilnosti?


Učinkovita raba energije

Učinkovita raba energije

Kje dobim brezplačne nasvete in pomoč glede prihranka energije, obnovo fasad, menjava energentov itd.? Zanima me kje in kdaj so aktualni razpisi EKO sklada? Kje lahko preberem poročilo o Lokalnem energetskem konceptu občine Tržič?


Komunala

Komunala

Kdo izvaja redno zbiranje komunalnih odpadkov? Kaj sestavlja kanalizacijski sistem občine? Kdo je koncesionar za oskrbo s pitno vodo? Kdo vzdržuje javno razsvetljavo? Katere javne površine se ureja v občini?

Turizem in podjetništvo

Podjetništvo

Podjetništvo

Kako občina podpira in spodbuja podjetništvo? Kako občina podpira zagonska (startup) podjetja?


Turizem

Turizem

V katero smer se razvija tržiški turizem? Kdo vzdržuje in ureja tematske poti in območja? Kje dobim vloge za obratovalni čas? Kje dobim vlogo za najem Kulturnega centra / stojnice / šotora? Kako po novem poročam podatke o gostih in prenočitvah?


Priložnosti

Priložnosti

Kje dobim dodatne informacije, če imamo potrebo po poslovnem prostoru oziroma zemljišču ali pa res dobro poslovno idejo?
Kakšne so investicijske in poslovne priložnosti v Tržiču? Kakšne so priložnosti na področju turizma?


Kmetijstvo in podeželje

Kmetijstvo in podeželje

Kateri so ukrepi za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja?


Pametna skupnost

Pametna skupnost

Kaj se občina razvija v smeri pametnih skupnosti ter digitalizacije? Kje v Tržiču je na voljo brezplačno, brezžično omrežje (Wi-Fi)? Kje v Tržiču so električne polnilnice za avtomobile? Katere evidence so na voljo v obliki odprtih podatkov? Vzpostavitev pametnih parkirišč. Prejemanje e-računov.

Družbene dejavnosti

Otroci

Otroci

Ali občina daje denarno pomoč za novorojenčke? Kdaj in kako vpišem otroka v vrtec?


Mladi

Mladi

Kako vpišem otroka v osnovno šolo? Ali je organiziran brezplačen prevoz v osnovno šolo? Kje in kdaj se izvajajo dodatna izobraževanja za mlade?


Starejši

Starejši

Kje in kdaj se izvajajo dodatna izobraževanja za starejše? Prostofer, E-oskrba itd.


Zdravje

Zdravje

Kako je urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje? Kje so lokacije defibrilatorjev (AED) v občini? Kje dobim informacije o Rdečem križu?


Šport

Šport

Kako občina podpira šport?


Kultura

Kultura

Kako občina podpira kulturo?


Sociala

Sociala

Kako občina pomaga pri socialnih in drugih vprašanjih? Kdo v občini zagotavlja pogrebno dejavnost? Kje dobim vlogo za raztros pepela?


Varnost

Varnost

Kako deluje civilna zaščita? Kdo opravlja redarsko službo in kje dobim kontaktne podatke? Kateri so ukrepi za varnost v prometu? Kam poklicati, če opazim zapuščeno ali poškodovano žival? Kako je urejen videonadzor na javnih površinah?

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...