Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Aktualno

 • Cesta Tržič - Ljubelj ostaja zaprta za ves promet

  Cesta Tržič - Ljubelj ostaja zaprta za ves promet >

  Po strokovni oceni se bo generalno saniral najbolj poškodovan del plazišča.

 • Popolna zapora občinske ceste JP 928-531 (Blejska cesta - Kovternica)

  Popolna zapora občinske ceste JP 928-531 (Blejska cesta - Kovternica) >

  Občane obveščamo, da je zaradi sanacijskih del pri plazu na državni cesti Tržič - Ljubelj popolnoma zaprta tudi občinska cesta JP 928-531 (Blejska cesta- Kovternica).

 • Obvestilo o poteku sanacije plazu na cesti Tržič - Podljubelj

  Obvestilo o poteku sanacije plazu na cesti Tržič - Podljubelj >

  Dela na sanaciji plazu na državni cesti Tržič - Ljubelj se intenzivno izvajajo. Cesta bo za javni promet predvidoma zaprta do 5. 1. 2023, po tem datumu pa bo odprta izmenično enosmerno.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Za nami je leto polno izzivov, pridobitev, zaključenih projektov, žal zaznamovano tudi s poslednjimi slovesi. Dokončano je delo, ki si ga je ekipa občinskih sodelavcev zastavila ob začetku leta. Tudi letos je bila občina Tržič prepoznana kot razvojno prodorna občina. Asfalt je zagotovo največkrat zapisana beseda letos, a nam je v ponos, saj priča o uspešni izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save-Občina Tržič (DRR2).

 • Občina Tržič je praznovala občinski praznik

  Občina Tržič je praznovala občinski praznik >

  12. decembra 1492 je Tržič dobil posebne trške pravice in svoboščine in bil iz vasi povzdignjen v trg. Dogodku v čast in spomin na ta dan praznujemo občinski praznik Občine Tržič. Za današnjo podobo mesta pa je vendarle pomemben tudi drugi privilegij, ki ga je Tržiču pred več kot 90 leti, leta 1926, podelil jugoslovanski kralj Aleksander I. Ob prazniku združitve Srbov, Hrvatov in Slovencev v skupno državo je Tržič tistega leta po kraljevem odloku namreč postal mesto. S tem je bilo priznano, da Tržič ni kak nepomemben kraj, temveč da igra vidno vlogo v državnem, gospodarskem in kulturnem življenju.

 • Nujna medicinska pomoč v Tržiču

  Nujna medicinska pomoč v Tržiču >

  Na Občini Tržič se skupaj z Zdravstvenim domom (ZD) Tržič dobro zavedamo problematike nujne medicinske pomoči (NMP) in dežurnih zdravnikov, pri kateri pa je treba ločiti lokalni (v našem primeru tržiški) in državni nivo.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Občina Tržič praznuje občinski praznik. Sklicana je 1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Tržič. Mesto je zažarelo v praznični podobi. Objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Tržič za leto 2023.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Z decembrom nekatere lokacije v občini brez javne razsvetljave v nočnem času. Operacija DRR2 se kljub slabemu vremenu nadaljuje. Na Ravnah se je začela drsalna sezona. Letos se obeta nepozabni božič Jakoba Aljaža.

 • Javna predstavitev občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za občino Tržič

  Javna predstavitev občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za občino Tržič >

  Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) Občina Tržič objavlja javno predstavitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za občino Tržič

 • Obvestilo o asfaltiranju vozišč

  Obvestilo o asfaltiranju vozišč >

  V ponedeljek in/ali v torek, 21. in/ali 22. 11. 2022, se bo, odvisno od vremenskih razmer, v sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2), z obrabno plastjo asfaltiralo vozišče na odseku 15– Kovor, in sicer v delu, kjer asfaltiranje še ni zaključeno (Srednja pot).

 • Letni program športa 2023

  Letni program športa 2023 >

  Letni program športa (LPŠ) v Občini Tržič za leto 2023 zagotavlja, da bo Občina Tržič iz občinskega proračuna za leto 2023 namenila 237.500,00 EUR za sofinanciranje športnih vsebin, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Tržiški muzej in s tem slovenska javnost bogatejša za izjemno zbirko predmetov nekdanje vrhunske smučarke Mateje Svet. Nova prometna ureditev pri Mercatorju in popolna zapora Partizanske ceste. Začenja se drsalna sezona na Ravnah.

 • Seme preteklosti je seme prihodnosti

  Seme preteklosti je seme prihodnosti >

  Anketa

 • Gorenjska.Bike

  Gorenjska.Bike >

  Spoštovani uporabniki, deli sistema Gorenjska Bike v občinah Jesenice, Naklo, Radovljica in Tržič se z mesecem novembrom in ob koncu sezone zapirajo, tako da se vsa kolesa odpeljejo s postaj in pospravijo med zimskimi meseci.

 • Javna objava seznama potrjenih kandidatur in list kandidatov za lokalne volitve 2022

  Javna objava seznama potrjenih kandidatur in list kandidatov za lokalne volitve 2022 >

  Javna objava seznama potrjenih kandidatur in list kandidatov za lokalne volitve 2022

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Javni razpis za sofinanciranje drugih področij – vzdrževanje gasilskih domov. Tržiški muzej obogaten s predmeti in spomini smučarske šampionke Mateje Svet. V Združenju zgodovinskih mest Slovenije aktivno sodeluje tudi Tržič.

 • Javno naznanilo

  Javno naznanilo >

  Elaborat lokacijske preveritve št. 004/2021-ELP, ID 3164, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za novogradnjo kmetijsko-gospodarskega objekta in objekta za kmečki turizem v enoti urejanja prostora POT 01 – Potarje Lajšarica

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Na 31. seji Občinskega sveta so se v četrtek, 20. oktobra zbrali svetnice in svetniki Občine Tržič.

 • Javno naznanilo

  Javno naznanilo >

  Občinski podrobni prostorski načrta za gradnjo kmetijskega objekta kmetije Rozman

 • Obvestilo o asfaltiranje vozišč

  Obvestilo o asfaltiranje vozišč >

  Predvidoma od srede, 2.11. 2022 dalje, se bo v sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2) asfaltiralo vozišče na odseku 19 (Pod Pogovco, preostanek), na odseku 19 (Planinska pot), na odsekih 21 in 36 (Pot na Močila), na odseku 5 (Kovor, preostanek) in na odseku 26 (Retnje zgoraj).

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Za še večjo varnost pešcev in kolesarjev v občini poskrbljeno z zarisom pasu na vozišču. Zaključuje se fotografski natečaj Koščki raja s Tržiškega.

 • Obvestilo o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v občini Tržič

  Obvestilo o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v občini Tržič >

  Dejavnost javne službe se bo začela izvajati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe koncesionarja z ZZZS, predvidoma s 1. 10. 2022, v ambulanti na Blejski cesti 10 v Tržiču.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Tudi v občini Tržič z negotovostjo pričakujemo prihodnje mesece, ki bodo zaradi nepredvidene rasti stroškov elektrike, goriva, zemeljskega plina, visoko ravnijo inflacije, velik izziv. Z višjimi subvencijami, ki jih je na zadnji seji potrdil Občinski svet, bodo občanke in občani občine Tržič plačali minimalen dvig cen komunalnih storitev in sicer od 0,7 do največ 1,06 evra. V Tržiču smo v spomin na Radetzkega gostili Festival koračnic.

 • Za zdravstveno varstvo otrok in mladine v občini Tržič dobro poskrbljeno

  Za zdravstveno varstvo otrok in mladine v občini Tržič dobro poskrbljeno >

  Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Dušan Bodlaj, je včeraj (26. 9. 2022) v imenu Občine Tržič podpisal pogodbo o koncesiji za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v občini Tržič z OTROŠKO AMBULANTO KRESE d.o.o. S podelitvijo nove koncesije na področju pediatrije občanke in občani, še najbolj pa otroci in mladina pridobivajo dodaten pediatrični tim. Občina Tržič je po predhodnem soglasju Ministrstva za zdravje z upravno odločbo podelila koncesijo za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v občini Tržič za obdobje 15 let.

 • Obvestilo o asfaltiranje vozišč pod Pogovco

  Obvestilo o asfaltiranje vozišč pod Pogovco >

  Zaradi tehničnih težav asfalterjev je asfaltiranje Pod Pogovco ponovno prestavljeno. Dela naj bi se začela v sredo oz. v četrtek, 5. ali 6. 10. 2022.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Občinski svet Občine Tržič je v četrtek, 15. septembra 2022 zasedal na svoji 30. redni seji, ki je bila v tem sklicu Občinskega sveta najbrž predzadnja. Mandat se počasi izteka, kljub temu pa so svetnice in svetniki morali sprejeti kar nekaj pomembnih odločitev.

 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2022

  Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2022 >

  Občina Tržič zagotavlja brezplačna plakatna mesta organizatorjem volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov , ki bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič (DRR2) poteka po načrtih. Prebivalci in obiskovalci Tržiča si želijo oživitve mestnega jedra.

 • Izsledki ankete o oživitvi mestnega jedra

  Izsledki ankete o oživitvi mestnega jedra >

  Pomembno je, da se domačini in gostje v Tržiču počutijo dobro.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Kar 130 otrok prvič prestopilo šolski prag. Za nami je Šuštarska nedelja. Nadaljuje se zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše.

 • LOKALNE VOLITVE 2022

  LOKALNE VOLITVE 2022 >

  Vse o lokalnih volitvah ...

 • Obvestilo o asfaltiranje vozišč v Kovorju

  Obvestilo o asfaltiranje vozišč v Kovorju >

  Nadaljevanje asfalterskih del bo zaradi nestabilnega vremena v petek in/ali soboto, 2. in 3. 9. 2022.

 • ENA IN EDI(NSTVE)NA - ŠUŠTARSKA NEDELJA V TRŽIČU

  ENA IN EDI(NSTVE)NA - ŠUŠTARSKA NEDELJA V TRŽIČU >

  Na angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru, tržiške ulice oživijo in v prelepo zgodovinsko mesto pod Karavankami privabijo številne obiskovalce od blizu in daleč.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  To nedeljo si izberite svoj par na Šuštarski nedelji v Tržiču. Občina Tržič v projektu za dostopno urbano infrastrukturo in boljšo mobilnost svojih občanov. Državna volilna komisija Republike Slovenije poziva k oddaji predlogov članov za volilne odbore za izvedbo volitev predsednika republike ki bodo 23. 10. 2022.

 • Projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

  Projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi >

  Tržiški podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Dušan Bodlaj, je nedavno podpisal dogovor o sodelovanju občine Tržič v projektu »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«, ki je namenjen izboljšanju mobilnosti vseh občanov, predvsem tistih z okvarami vida, sluha, gibalno oviranim in starejših.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  V občini Tržič smo dobro pripravljeni na novo šolsko leto. Gorenjsko plažo je letos obiskalo več kot 20 tisoč obiskovalcev. Poziv za zbiranje vlog oškodovancev – SUŠA 2022. Sobotni koncert legendarnega Andreja Šifrerja z Gorenjske plaže prestavljen v prireditveno dvorano BPT.

 • Obvestilo o pričetku gradbenih del operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2)

  Obvestilo o pričetku gradbenih del operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2) >

  Odseki 1, 2, 20, 21, 26, 36

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Elektronske dovolilnice za parkiranje na občinskih parkiriščih. Gasilski dom v Kovorju ima novo streho. Rekreativna kolesarska prireditev L'Etape by Tour de France bo potekala tudi po cestah občine Tržič. Z legendarnim Andrejem Šifrerjem bomo sklenili poletje na Gorenjski plaži.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  V tem poletnem času je tudi v občini Tržič veliko možnosti za preživljanje prostega časa in uživanje na številnih kulturnih, športnih, glasbenih in drugih prireditvah. Nekaj jih izpostavljamo v nadaljevanju.

 • Obvestilo o pripravi na asfaltiranje in asfaltiranje vozišč v Kovorju - SPREMEMBA

  Obvestilo o pripravi na asfaltiranje in asfaltiranje vozišč v Kovorju - SPREMEMBA >

  Med 27. in 28. julijem 2022, se bo v sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2) z nosilno plastjo asfalta asfaltiralo vozišče na odseku 5, v Kovorju, in sicer od Ceste na Hudo proti Iženkovem 1 ter naprej med Srednjo potjo 6 ter Pod Gozdom 23 – 15 (glejte skico) ter z obrabno plastjo še ulico Pod gozdom 23-15.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  V minulih mesecih smo v občini Tržič obnovili številna vozišča in tako poskrbeli za še večjo varnost udeležencev v prometu. Zvečer nam bo na Poletnem torkanju igral Adi Smolar.

 • Občinski načrt oskrbe z vodo za občino Tržič

  Občinski načrt oskrbe z vodo za občino Tržič >

  Skladno z 17. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list št. 24712, 78/16 in 26/19) javno predstavljamo sprejeti Občinski načrt oskrbe z vodo za Občino Tržič, verzija: 1.0.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Ob 70. letnici gasilci PGD Brezje dobili novo gasilsko vozilo. Objavljeni sta javni naročili za pripravljalna dela za rekonstrukcijo kolesarske steze Žiganja vas in za obnovo poti in stopnišč na grad Neuhaus. Odprt je razpis za URBANTECH izzive. Vabljeni na Glasbeni večer v Tržiški muzej. V 80. letu starosti se je po tragični nesreči poslovil priznan umetnik in častni občan občine Tržič Vinko Hlebš.

 • Asfaltiranje Loka

  Asfaltiranje Loka >

  Obvestilo o asfaltiranju vozišč

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Ob Podružnični šoli Kovor zaživela zunanja telovadnica. V Tržič prihaja mož s črno kitaro, Vlado Kreslin.

 • Odprt je razpis za URBANTECH izzive

  Odprt je razpis za URBANTECH izzive >

  Projekt URBAN TECH je zbral vrsto urbanih izzivov s katerimi se soočajo različne organizacije širom Evrope. Med drugimi iščemo tudi rešitve za Občino Tržič.

 • Obvestilo o asfaltiranju vozišč

  Obvestilo o asfaltiranju vozišč >

  Jutri, v četrtek 30. 6. 2022, se bo v sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2), z obrabno plastjo asfaltiralo vozišče na odseku 27 – Retnje – spodaj, pod popolno zaporo.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Letos končalo osnovno šolo kar 33 učencev, ki so bili odlični vseh devet let šolanja. Objavljen Javni razpis za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič za leto 2022.

 • Snakovška cesta dobiva novo podobo

  Snakovška cesta dobiva novo podobo >

  Dela gredo h koncu

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Sence vseh žrtev taborišča Ljubelj - Mauthausen vpijejo, naj se jih spominjamo soboto 77. obletnica osvoboditve taborišča Ljubelj. Na Gorenjski plaži bo tudi letos fletno poletno. Programski vmesnik (API) za pametna parkirišča tudi v Tržiču.

 • Asfaltiranje Snakovške ceste

  Asfaltiranje Snakovške ceste >

  V sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Tržič (DRR2)« bo zaradi asfaltiranja pločnikov in uvozov ter asfaltiranja cestišča z obrabno plastjo asfalta potrebna popolna državne ceste R2 410 Križe - Senično – Golnik na odseku Snakovška cesta.

 • Obvestilo o asfaltiranju vozišč

  Obvestilo o asfaltiranju vozišč >

  Danes, v petek 10. 6. 2022, se bo v sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2), asfaltiralo vozišče na odseku 13 – Loka, na kanalu 1, med h. š. Loka 104 in 109 ter proti h. š. 5.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  V soboto 77. obletnica osvoboditve taborišča Ljubelj. Že 5. Podjetniška akademija za mlade v Tržiču uspešno zaključena. Dan odprtih vrat prenovljene prireditvene dvorane BPT in prvi glasbeni koncert v njej.

 • Popolna zapora Snakovške ceste zaradi asfaltiranja - PRESTAVLJENO

  Popolna zapora Snakovške ceste zaradi asfaltiranja - PRESTAVLJENO >

  Prestavljena popolna zapora Snakovške ceste

 • Popolna zapora Snakovške ceste zaradi asfaltiranja

  Popolna zapora Snakovške ceste zaradi asfaltiranja >

  V sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Tržič (DRR2)« bo zaradi priprave vozišča za asfaltiranje in za samo asfaltiranje vozišča z obrabno plastjo asfalta ter za asfaltiranje pločnika ob državni cesti potrebna popolna zapora državne ceste R2 410 Križe - Senično – Golnik na odseku Snakovška cesta.

 • Obvestilo o predvidenem terminskem poteku del na odseku 19 – Pod Pogovco – 1. del naselja

  Obvestilo o predvidenem terminskem poteku del na odseku 19 – Pod Pogovco – 1. del naselja >

  Odsek 19 - 1.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Občina Tržič tudi letos uspešno potrdila naziv Prostovoljstvu prijazna občina. Začela so se vzdrževalna dela od iztoka mHE Pristava do bivšega železniškega mostu. Izvajalcem s področja kulture razdeljenih dobrih 80 tisoč evrov. Obnovljen prireditveni prostor BPT izziv tudi za koncertno dejavnost.

 • Obvestilo o pričetku del na odseku 19 – Pod Pogovco

  Obvestilo o pričetku del na odseku 19 – Pod Pogovco >

  Odsek 19.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Na Snakovški cesti v sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2) zaključujemo z deli. Pred nami je teden številnih dogodkov.

 • Obvestilo o zaključevanju del na Snakovški cesti

  Obvestilo o zaključevanju del na Snakovški cesti >

  Odsek 32

 • Obvestilo o asfaltiranju vozišč

  Obvestilo o asfaltiranju vozišč >

  Odsek 13 – Loka

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Urejen plato pred Domom KS Bistrica, kako oživiti mestno jedro, Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju, nocoj znan Naj športnik Tržiča za leto 2021

 • Prenehanje mandata županu in začasno opravljanje funkcije župana ter nov podžupan

  Prenehanje mandata županu in začasno opravljanje funkcije župana ter nov podžupan >

  Obvestilo.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Gradil se bo prizidek k Zdravstvenemu domu Tržič. V vrtcu Enota Križe zaključena sanacija ogrevalnega sistema, v Domu Krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču preurejene sanitarije.

 • Obvestilo o asfaltiranju vozišč

  Obvestilo o asfaltiranju vozišč >

  Jutri, v torek, 10. 5. 2022, se v sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2), pričenja z asfaltiranjem vozišča na odseku 6 – Pod Skalco. Dela bodo trajala predvidoma do konca tega tedna pod pomično popolno zaporo.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Občina Tržič vključena v prvo regijsko mrežo izposoje koles GORENJSKA.BIKE. V Tržiču cenimo in spoštujemo delo veteranskih organizacij, ki združujejo in povezujejo. Mag. Borut Sajovic se poslavlja od županske funkcije.

 • Infolist z osnovnimi informacijami za begunce iz Ukrajine

  Infolist z osnovnimi informacijami za begunce iz Ukrajine  >

  Внаслідок вторгнення Російської Федерації в Україну багато людей були змушені покинути свої домівки. Для всіх тих, хто знайшов безпечний притулок у родичів, друзів та добрих людей у Словенії, тут подана інформація про те, як вони можуть влаштувати тимчасове життя та які права їм надаються, а також контакти окремих установ.

 • Obvestilo o popolni zapori zaradi asfaltiranja

  Obvestilo o popolni zapori zaradi asfaltiranja >

  Odseka 24 – Praproše in 39 – Cesta na Hudo

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  V Tržiču podpiramo Slovenski dan brez zavržene hrane, ki bo 24. aprila 2022. Na voljo brezplačna storitev E-oskrba. Pridružujemo se akciji GIBAjmo skupaj.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Gradbena dela v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič (DRR2) so v polnem teku. Otroški občinski parlament v Tržiču v znamenju poklicne prihodnosti. Ljubelj ali Stari Ljubelj - anketa o dveh zemljepisnih poimenovanjih. Vabljeni na dve zanimivi razstavi v mestu. Želimo vam vesele in mirne velikonočne praznike.

 • Obvestilo o pomični popolni zapori - Loka

  Obvestilo o pomični popolni zapori - Loka >

  Obvestilo o pomični popolni zapori glavne ceste skozi naselje Loka (odsek 13)

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Občina Tržič je prejela Zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2022. Objavljamo Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tržič za leto 2022. Letos bomo staro mestno jedro krasili skupaj z občani. V soboto bomo tekli po ulicah Tržiča.

 • Polovična zapora Snakovške ceste

  Polovična zapora Snakovške ceste >

  Prehod na polovično zaporo Snakovške ceste

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Podaljšanje popolne zapore Snakovške ceste do 28. marca 2022. V Tržiču gostili srečanje Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje športno-rekreativnih, kulturnih in drugih aktivnosti in dejavnosti starejših občanov. 50 mio EUR za investicije v obmejnih problemskih območjih. Po večmesečnem kulturnem postu, z veseljem naznanjamo ponovno oživitev dogajanja na odru Kulturnega centra Tržič.

 • Velika požarna ogroženost

  Velika požarna ogroženost >

  Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 14. marca 2022 na območju celotne države. Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje.

 • Obvestilo o podrobnejšem poteku gradbenih del operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2)

  Obvestilo o podrobnejšem poteku gradbenih del operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2)  >

  ODSEK 5

 • Podaljšanje popolne zapore Snakovške ceste

  Podaljšanje popolne zapore Snakovške ceste >

  Med izvajanjem gradbenih del se je kljub vnaprejšnjim geotehničnim preiskavam izkazalo, da je teren bistveno bolj zahteven, kot je bilo načrtovano in da bodo na lokaciji potrebni dodatni posegi za stabilizacijo temeljnih tal na celotni širini izkopa.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Občina Tržič namenja 222 tisočakov za sofinanciranje letnih programov športa. Razširitev ekološkega otoka pri vhodu v vrtec Deteljica. Javni razpis za vse zainteresirane lastnike, ki bi želeli oddati svojo nepremičnino preko javne najemne službe. V petek, na predvečer sv. Gregorja bomo v Tržiču spustili vuč v vodo.

 • 1. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov na območju Občine Tržič

  1. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov na območju Občine Tržič >

  Plazovni bilten 44, petek 4.3.2022 ob 5:30 uri za območje občine Tržič

 • Zbiramo finančno pomoč za prebivalce Ukrajine

  Zbiramo finančno pomoč za prebivalce Ukrajine >

  Rdeči križ Slovenije se pridružuje naporom kolegov iz Ukrajine in sosednjih držav pri zagotavljanju osnovnih potrebščin za ljudi v Ukrajini in tistim, ki so jo morali zapustiti. V ta namen zbiramo finančna sredstva za pomoč. Le-ta bodo namenjena Rdečemu križu Ukrajine, da bi ti zagotovili takojšnjo pomoč najbolj ranljivim prebivalcem ter za potrebe, ki bodo zaradi konflikta nastale v obmejnih državah.

 • Letni program kulture 2022

  Letni program kulture 2022 >

  Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Tržič za leto 2022

 • Prenos 26.seje Občinskega sveta Občine Tržič preko spleta

  Prenos 26.seje Občinskega sveta Občine Tržič preko spleta >

  V četrtek, 3. 3. 2022

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Večja varnost pešcev v podjetniški coni Loka. Skupaj z občani do ocvetličenega mestnega jedra. Odprt je razpis za gorenjske nevladne organizacije za spodbude za nova partnerstva na področju soočanja z izzivi dolgožive družbe. Tisoč obrazov Vinka Ribnikarja.

 • 3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov na območju Občine Tržič nad 1500 metri

  3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov na območju Občine Tržič nad 1500 metri >

  V naslednjih dneh odsvetujemo obisk visokogorja, saj bodo razmere zahtevne.

 • Obvestilo o pričetku gradbenih del operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2)

  Obvestilo o pričetku gradbenih del operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Tržič (DRR2) >

  Odsek 4, 5 ... (sprememba)

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  S ponedeljkom popolna zapora Snakovške ceste v Križah. Objavljamo pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Tržiču za redne volitve v DZ RS. Ob kulturnem prazniku odkritje skulpture Nepozabljen – nezlomljiv na Ljubelju. Poslovil se je nekdanji župan in časni občan Občine Tržič Valentin Tomazin. V Podljubelju sta doma mladinska svetovna prvaka v dvosedu.

 • Gradbena dela na relaciji Križe – Senično - Golnik na Snakovški cesti že potekajo

  Gradbena dela na relaciji Križe – Senično - Golnik na Snakovški cesti že potekajo >

  Do 20. 2. 2022 bo polovična zapora od uvoza Pod Pogovco do uvoza v Vrtno ulico. Prehod čez gradbišče za pešce je mogoč ob spremstvu osebja na gradbišču, za šolarje pa je spremstvo organizirano.

 • Anketa po uvedbi parkirnih režimov

  Anketa po uvedbi parkirnih režimov >

  Pomagajte oblikovati boljši režim parkiranja v mestnem jedru Tržiča! (Podaljšanje ankete)

 • 3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov na območju Občine Tržič nad 1200 metri

  3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov na območju Občine Tržič nad 1200 metri >

  V naslednjih dneh odsvetujemo obisk visokogorja, saj bodo razmere nevarne in resne.

 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

  Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest >

  Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije

 • Pričetek gradbenih del na Snakovški cesti ob polovični zapori

  Pričetek gradbenih del na Snakovški cesti ob polovični zapori >

  Danes, 9. 2. 2022, so na Snakovški cesti zahrumeli gradbeni stroji. Izvajalec del pričenja z izkopi za fekalno kanalizacijo in pripravami na najzahtevnejši del – polaganjem meteorne kinete. Dela bodo do 20. 2. 2022 potekala ob polovični zapori, zato prosimo vse udeležence v prometu na dodatno previdnost in strpnost.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Gradbena dela v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič (DRR2) so ponovno v polnem teku. Tudi energetska sanacija gradu Neuhaus dobro napreduje.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  S 1. februarjem 2022 bodo višje cene programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič. Potreben rebalans proračuna Občine Tržič za leto 2022. Na smučišču v Grahovšah tudi to sezono veliko smučarjev.

 • Obvestilo o delni in popolni zapori Snakovške ceste

  Obvestilo o delni in popolni zapori Snakovške ceste >

  Zaradi izvedbe gradbenih del projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Tržič (DRR2)« in izgradnje pločnika ob državni cesti, bo potrebna zapora državne ceste R2 410 Križe - Senično – Golnik na odseku Snakovška cesta (od uvoza Pod Pogovco do uvoza Snakovška c. 68 – 72).

 • Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Tržič za leto 2022

  Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Tržič za leto 2022 >

  Vrednost točke za odmero občinske takse na območju občine Tržič za leto 2022 znaša 0,055002 EUR.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Občina Tržič je 14. januarja letos pristopila k subvencioniranju e-oskrbe. Ukinjen semafor za prikaz stopnje nevarnosti na Ljubelju in postavljen informacijski portal za obiskovalce gora. Podjetniški sklad z razpisom ugodnih posojil za blažitev posledic epidemije.

 • 3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov nad 1800 metri na območju Občine Tržič, nižje je 2. stopnje

  3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov nad 1800 metri na območju Občine Tržič, nižje je 2. stopnje >

  Petek, 14. 1. 2022

 • Subvencioniranje e-oskrbe

  Subvencioniranje e-oskrbe >

  Občina Tržič je pristopila k subvencioniranju e-oskrbe. Subvencioniranje e-oskrbe je za naše občane velika prednost, saj storitev omogoča, da uporabniki dalj časa samostojno in varno bivajo v domačem okolju, skrajša čakanje na pomoč, omili posledice padcev in socialno izključenost, pripomore h kasnejšim odhodom v institucionalno varstvo, zmanjša obremenitev družin v skrbi za svojce, z vsem tem pa vpliva na višjo kakovost življenja in bolj varno bivanje na domu.

 • V občini Tržič se dogaja

  V občini Tržič se dogaja >

  Decembra lani je Občina Tržič pridobila gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in dozidavo objekta k zahodnemu traktu Zdravstvenega doma Tržič. V naši občini poskrbljeno za drsanje na drsališču Ravne. Nova akcija »Dnevi cepljenja« od četrtka do sobote.

 • 3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov nad 1800 metri na območju Občine Tržič

  3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov nad 1800 metri na območju Občine Tržič >

  Ponedeljek, 10. 1. 2022

 • 3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov nad 1000 metri v Občini Tržič, nad 1800 metri je 4. stopnja

  3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov nad 1000 metri v Občini Tržič, nad 1800 metri je 4. stopnja >

  Četrtek, 6. 1. 2022

 • Nad 1000 metri 3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov v občini Tržič

  Nad 1000 metri 3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov v občini Tržič  >

  Danes popoldne bo nevarnost proženja snežnih plazov na območju občine Tržič narasla na 3. stopnjo po pet-stopenjski evropski lestvici.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...