Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno naznanilo

27. oktober 2022

Elaborat lokacijske preveritve št. 004/2021-ELP, ID 3164, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za novogradnjo kmetijsko-gospodarskega objekta in objekta za kmečki turizem v enoti urejanja prostora POT 01 – Potarje Lajšarica

Na podlagi 4. odstavka 138. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št.
199/21) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/2015) podpisani Dušan Bodlaj,
podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s
tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

I.
Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne Elaborat lokacijske
preveritve št. 004/2021-ELP, ID 3164, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev za novogradnjo kmetijsko-gospodarskega objekta in objekta za kmečki turizem v enoti
urejanja prostora POT 01 – Potarje Lajšarica, ki ga je izdelalo podjetje GEOPLAN d.o.o., Glavni
trg 21, 1240 Kamnik.

II.
Gradivo bo javno razgrnjeno od petka, 28.10.2022, do petka, 11.11.2022, v poslovnem času
občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in prostor,
soba 106 in na spletni strani Občine Tržič.

III.
Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče parc. št. 406/1 k.o. 2142 – Lom
pod Storžičem v enoti urejanja prostora POT 01 – Potarje Lajšarica.

IV.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.
Pripombe se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu javne razgrnitve, pisno
pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali posredujejo po elektronski pošti na elektronski
naslov obcina@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev 004/2021- ELP«.
Ob oddaji pripomb se bodo osebni podatki pripombodajalcev obdelovali v skladu s 56.
členom ZUreP-2 le za pripravo in uveljavitev razgrnjene lokacijske preveritve in bodo
varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in občinskimi akti.
Občina Tržič bo proučila pripombe javnosti in do njih zavzela stališče, ki jih bo skupaj z
Elaboratom lokacijske preveritve št. 004/2021-ELP, ID 3164, ter mnenji nosilcev urejanja
prostora posredovala v obravnavo Občinskemu svetu Občine Tržič.

V.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič in na oglasni deski Občine Tržič.

Gradivo dostopno tukaj ...

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...