Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno naznanilo

6. januar 2023

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje POT 02 Potarje – Pod Strmcem

Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne gradivo dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje POT 02 Potarje – Pod
Strmcem (v nadaljevanju OPPN), ki ga je pod številko 943/21-G izdelalo podjetje Studio R,
Premrl & Partner, d. n. o., Tržič, Zvirče 91, 4290 Tržič.

OPPN se vodi pod identifikacijsko številko prostorskega akta ID 2809.

Območje OPPN predstavlja v večini nepozidana stavbna zemljišča na vzhodnem delu naselja
Potarje. S predvidenimi ureditvami se posega na nepozidana zemljišča ali dele zemljišč s
parcelnimi številkami 401/28, 401/29, 401/30, 401/31, 401/34, 401/35, 401/36, 401/37, 401/38,
401/39, 401/40, 401/42, 401/43, 401/44, 401/45, vse k. o. 2142 – Lom pod Storžičem in na
zazidano zemljišče s parc. št. 401/33, k. o. Lom pod Storžičem, kjer že stoji stanovanjski objekt.
Predmet načrtovanja je postavitev še osmih (8) objektov za namen začasnega bivanja in lahko
tudi spremljajoče dejavnosti (turistične namestitve). Predmet urejanja so tudi pripadajoče zunanje
ureditve ter potrebna prometna in komunalna infrastruktura.

Gradivo OPPN bo javno razgrnjeno od 10. januarja 2023 do 10. februarja 2023, v poslovnem
času občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in
prostor in na spletni strani Občine Tržič https://www.trzic.si/.

Javna obravnava bo organizirana 31. januarja 2023 ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi občine Tržič..

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge izključno na razgrnjeno
gradivo OPPN. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno pošljejo na Občino Tržič, Trg
svobode 18, Tržič ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@trzic.si, s pripisom: »Pripombe
na gradivo OPPN POT 02, oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila
na spletni strani Občine Tržič.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...