Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja ...

6. avgust 2018

Pregled izvedenih aktivnosti v preteklem tednu (6. avgust 2018)

Objavljeno javno naročilo za izvedbo rekonstrukcije javne razsvetljave na območju naselja Spodnje Vetrno

Na portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo za izvedbo rekonstrukcije javne razsvetljave na območju naselja Spodnje Vetrno. Predvidena je izvedba osvetlitve ceste skozi naselje in na konfliktih točkah (zoženje ceste, nepregledni ovinki, nivojska križišča, nepregledni priključki na cesto, ipd.) ker je cesta hkrati tudi šolska pot.

Javna razsvetljava bo prilagojena rekonstrukciji nizkonapetostnega omrežja, ki ga izvaja distributer Elektro Gorenjska. V sklopu rekonstrukcije obstoječega odseka javne razsvetljave v naselju Spodnje Vetrno je predvidena odstranitev sedmih svetilk. Namesto obstoječih lokacij svetilk se postavi deset novih svetilk s temeljem ter drogom na primernejših lokacijah. Javna razsvetljava bo postavljena le na lokacijah ob objektih, ter na lokacijah oddaljenih od ceste 2 - 4 m. Predvidena dolžina odseka rekonstruirane javne razsvetljave bo znašala cca 685 m. Rok za oddajo ponudb je 16. 8. 2018 do 9. ure.

Občina Tržič humanitarnim in invalidskim društvom namenja dobrih enajst tisočakov

Občina Tržič je v zaključni fazi izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje redne dejavnosti in socialnih, zdravstvenih in humanitarnih programov humanitarnih in invalidskih društev. Na razpis se je prijavilo 27 vlagateljev, od tega šest s sedežem ali enoto v Tržiču, ostali vlagatelji imajo sedež izven območja občine Tržič, a v svoje program vključujejo občane Tržiča, kar je bil eden izmed pogojev za prijavo na razpis.

Vsi vlagatelji so izpolnjevali pogoje za prijavo na razpis. Skupno jim bo po sklenitvi pogodb v avgustu, namenjenih 11.412,20 EUR. Domači prijavitelji, med katerimi so Župnijska Karitas Tržič-Bistrica in Župnijska Karitas Križe, Društvo invalidov Tržič, Rdeči križ Tržič, ZŠAM Tržič in AURIS, prejmejo sredstva za redno dejavnost ter programe, kar skupno znaša 7.120,20 EUR. Prijaviteljem s sedežem izven občine se sofinancirajo le programi, kar skupno za 21 prijaviteljev znaša 4.292,00 EUR.

Zaključena investicija v opremo za pohodniška doživetja na Zelenici

Aktivnosti v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken se nadaljujejo tudi v vročih poletnih dneh. Potem ko smo pred pričetkom poletne pohodniške sezone uredili otroški zip-line na Zelenici, smo junija z izbranim izvajalcem Elektrolift d. o. o. podpisali pogodbo za izvedbo del in nakup opreme za učenje plezanja. V zgornji postaji nekdanje sedežnice na Zelenici smo zaprli vzhodno steno in pridobili pomemben skladiščni prostor za potrebe GUC Zelenica. Glavna pridobitev investicije pa je nova plezalna stena »Climb Up« dim 5,5 x 5 m, pri montaži katere je sodeloval tudi tržiški plezalec Jure Bečan.

Plezalna stena je prispevek k zagonu turističnega produkta Pohodniška doživetja v Karavankah, saj je nameščena prav na trasi nastajajoče čezmejne Panoramske poti Karavanke. Z novo pridobitvijo še nadgrajujemo ponudbo GUC Zelenica, ki z izvedbo planinskih taborov, šol v naravi, izobraževanj in usposabljanj ostaja med glavnimi tovrstnimi ponudniki v slovenskem prostoru.

Slika: Nova plezalna stena na Zelenici 

Obnova fasade na Tržiškem muzeju

V mesecu juliju 2018 so bila zaključena gradbeno obrtniška dela na obnovi fasade, simsov, polken, obrob in žlebov na Tržiškem muzeju.  Dela na objektu so bila nujno potrebna, saj sta močan veter in dež 11. decembra 2017 povzročila na simsih, fasadi in polknih večjo škodo, predvsem iz razloga dotrajanosti.  

Tržiški muzej se nahaja tudi na seznamu varovane kulturne dediščine, zato so se dela izvajala v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS. Vrednost izvedenih del z DDV znaša nekaj preko 45.000,00 EUR.

Obnova igrišča za košarko pri OŠ Bistrica

V zadnjih dneh julija smo, na podlagi javnega zbiranja ponudb, izbrali izvajalca del in z njim podpisali pogodbo za izvedbo del pri obnovi igrišča za košarko pri OŠ Bistrica. Dela se bodo predvidoma pričela do 10. avgusta in bodo zaključena do konca tega meseca. Vrednost predvidenih vzdrževalnih del znaša z DDV nekaj manj kot 28.00,00 EUR. V tem času bo upravljalec športnega igrišča pri OŠ Bistrica izvedel tudi nujna vzdrževalna dela na  malem nogometnem igrišču z umetno travo v višini nekaj več kot 1.800,00 EUR z DDV. Tako bo športno igrišče ob pričetku šolskega leta pripravljeno za potrebe športne vzgoje naših osnovnošolcev, kot tudi za izvajanje športnih aktivnosti naših občanov v času, ko šolski pouk ne poteka. Upamo in želimo, da bodo vsi uporabniki športnih objektov le te uporabljali za namen, za katerega so bili zgrajeni in da na njih ne bo več prihajalo do nepotrebnega vandalizma, ki preprečuje uporabo le teh in povzroča nepotrebne dodatne stroške. Od vseh uporabnikov pričakujemo korektnost in jih prosimo, da v kolikor bi tako početje opazili, da te neodgovorne posameznike na to tudi sami opozorijo.

V tem tednu ne zamudite naslednjih zanimivih prireditev in dogodkov:

  • V soboto, 11. avgusta 2018, od 8. ure dalje vabljeni v atrij Občine Tržič na Tržni dan, kjer bodo stojnice z domačimi dobrotami in rokodelskimi izdelki. Otroci vseh starosti pa se od 10. do 12. ure uri lahko udeležijo delavnice Počitniških miselnih izzivov.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...