Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja ...

27. avgust 2018

Pregled izvedenih aktivnosti v preteklem tednu (27. avgust 2018)

Objava javnega naročila za celovito energetsko prenovo Vrtca Deteljica

Občina Tržič je skupaj z Občino Bohinj  21. avgusta letos objavila javno naročilo za celovito energetsko prenovo Vrtca Deteljica. Predmet javnega naročila je energetska obnova Vrtca Deteljica, ki zajema izolacijo strehe in fasade, podzidka, zamenjavo stavbnega pohištva, prenovo električnih inštalacij, posodobitev ogrevalnega sistema z uporabo toplotne črpalke in ostala pripadajoča dela.

Javno naročilo je oddano na portalu javnih naročil z oznako JN005744/2018-B01. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=271320. Rok za oddajo ponudb je 11. 9. 2018 do 9. ure.

Evropski teden mobilnosti – Združuj in učinkovito potuj

V letu 2017 je Občina Tržič v projektu Evropske mobilnosti izmed 71 sodelujočih občin prejela 2. nagrado. S tako dobro popotnico smo tudi letos pospešeno pričeli še z zadnjimi pripravami na Evropski teden mobilnosti, kateri si je v letošnjem letu nadel slogan »Združuj in učinkovito potuj!«. Letošnja tema je torej »multimodalnost«, ki spodbuja uporabo in kombiniranje različnih načinov prevoza za mestno potovanje, tako za potnike kot za tovor. Združevanje različnih načinov prevoza pomeni več prednosti za potnike, prinaša pa tudi ugodnosti za družbo in okolje. Letošnji predstavitveni film si lahko ogledate na povezavi: http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2018/.  

Vabljeni, da se nam na trajnostni način pridružite tudi vi, s pozivom: »Gremo v Tržič!«. Naše aktivnosti, ki jih bomo izvajali na različnih prireditvah v mesecu septembru, vam bomo predstavili v prvi fazi že v okviru Šuštarske nedelje.

Sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine

Občina je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v letu 2018 in prejela tri pravočasne prijave.

Po razpisanih pogojih bodo vlagatelji pridobili sredstva sofinanciranja za obnovo Ukčeve kapelice v Dolini v znesku 2.722,91 EUR, konservatorsko – restavratorske posege v cerkvi Svete Ane v Podljubelju v znesku 4.434,43 EUR in za obnovo kapele Na Gobeli, ki stoji na parc. št 979/95 k.o. Lom pod Storžičem, v znesku 2.842,66 EUR.

Prijavljene projekte so vlagatelji dolžni dokončati še v letošnjem letu.

Izbira izvajalca za prevoze učencev v obdobju štirih šolskih let

Po uspešno zaključenem javnem razpisu, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, je s prevoznikom Arriva Alpetour d. o. o. sklenjen okvirni sporazum za izvajanje prevozov učencev na območju občine Tržič za obdobje štirih šolskih let (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022).

Po Zakonu o osnovni šoli so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, katerih razdalja od njihovega prebivališča do osnovne šole znaša več kot 4 kilometre in ne glede na oddaljenost bivališča od osnovne šole, učenci v prvem razredu, v ostalih razredih pa tisti učenci, za katere pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost na poti v šolo.

Glede na zadnje podatke se bo v OŠ Tržič, POŠ Lom in POŠ Podljubelj vozilo približno  90 učencev, v OŠ Bistrica in POŠ Kovor približno 135 učencev, v OŠ Križe pa približno 150 učencev.

Izvedba rekonstrukcije javne razsvetljave na območju naselja Spodnje Vetrno

Izbran je izvajalec za izvedbo rekonstrukcije javne razsvetljave na območju naselja Spodnje Vetrno, zato pričenjamo z deli osvetlitve ceste skozi naselje in na konfliktnih točkah (zoženje ceste, nepregledni ovinki, nivojska križišča, nepregledni priključki na cesto, ipd.) ker je cesta hkrati tudi šolska pot.

Javna razsvetljava bo prilagojena rekonstrukciji nizkonapetostnega omrežja, ki ga izvaja distributer Elektro Gorenjska. V sklopu rekonstrukcije obstoječega odseka javne razsvetljave v naselju Spodnje Vetrno je predvidena odstranitev sedmih svetilk. Namesto obstoječih lokacij svetilk se postavi deset novih svetilk s temeljem ter drogom na primernejših lokacijah. Javna razsvetljava bo postavljena le na lokacijah ob objektih, ter na lokacijah oddaljenih od ceste 2-4 m. Predvidena dolžina odseka rekonstruirane javne razsvetljave bo znašala cca 685 m.

Dokončna izvedba del je predvidena v letošnjem letu.

Projekt DDR 2

S ciljem transparentne in racionalne rabe javnih sredstev se je Občina Tržič odločila vzpostaviti enovit in učinkovit projektni informacijski sistem na projektu izgradnje kanalizacije (v okviru projekta DRR 2), ki bo uporabljen v posameznih fazah projekta za pooblaščene predstavnike deležnikov projekta: projektanta, strokovni nadzor, izvajalce del ter druge sodelujoče inštitucije.  Procesno bo načrtovani informacijski sistem v fazi priprave na izvedbo podpiral pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije (popis del), v izvedbeni fazi pa sistematizacijo obračuna del tj. izdelovanje mesečni situacij, spremljavo plačil (izvajalec, imenovani podizvajalci) in sistematizacijo vodenja in izdelavo zahtevkov/aneksov in obračun le-teh.

Del informacijskega okolja bo predvidoma predstavljal tudi projektni spletni portal, ki bi vseboval kompletno elektronsko investicijsko in projektno dokumentacijo za učinkovito komunikacijo vseh udeležencev na projektu ter bi zagotavljal transparentnost in enoličnost dokumentacije.

Tako je Občina Tržič pristopila k sklenitvi pogodbe za licence za program z mesečnim vzdrževanjem ter storitve - vzpostavitev projekta za posamezne načrtovane odseke izgradnje fekalne kanalizacije, mestoma tudi obnovo vodovoda ter ceste z meteorno kanalizacijo. Program v vrednosti 17.326,45 EUR brez DDV, se bo uporabljal za čas trajanja projekta in sicer do leta 2023.

Občina Tržič humanitarnim in invalidskim društvom namenja dobrih enajst tisočakov

Prejšnji teden je župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic podpisal pogodbe o sofinanciranju dejavnosti s humanitarnimi in invalidskimi društvi. Domači prijavitelji, med katerimi so Župnijska Karitas Tržič-Bistrica in Župnijska Karitas Križe, Društvo invalidov Tržič, Rdeči križ Tržič, ZŠAM Tržič in AURIS, prejmejo sredstva za redno dejavnost ter programe, kar skupno znaša 7.120,20 EUR. Prijaviteljem s sedežem izven občine se sofinancirajo le programi, kar skupno za 21 prijaviteljev znaša 4.292,00 EUR.

Slika: Podpis pogodb s humanitarnimi in invalidskimi društvi 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...