Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

20. oktober 2020

V prostore Občine Tržič je v času epidemije vstop možen le po predhodni najavi, le primerno zaščiteni odslej tudi na zunanjih javnih površinah. V Tržiču smo začasno prekinili z izvajanjem storitve Prostofer. Gradbena dela na projektu »Sanacija po ujmi 2018« gre uspešno h koncu. Občina Tržič želi spisati še eno uspešno zgodbo in na Zelenici vzpostaviti »Raziskovalno učni center za plazove in Naturo 2000.« Pišemo tudi o področju javnega naročanja, ki je po besedah resornega ministra orodje in hkrati orožje javnega naročnika.

Omejitev vstopov zunanjim strankam v prostore Občine Tržič

Cenjene stranke obveščamo, da v času epidemije, občinska uprava Občine Tržič stranke sprejema le po predhodnem naročilu. Svoj prihod morajo obvezno najaviti na telefonsko številko 04 597 15 10. Predhodna najava ni potrebna za vstop v sprejemno pisarno.

Vstop v stavbo je dovoljen le zdravim osebam. Ob vstopu si je potrebno razkužiti roke, uporaba zaščitne maske je obvezna, prav tako prosimo za upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 (varnostna razdalja, higiena kašlja in kihanja, …).

Če je le možno, pa naj občanke in občani čim več zadev uredijo po telefonu oziroma preko elektronske pošte obcina.trzic@trzic.si.

Strpno in razumno v boju proti koronavirusu

Občina Tržič in štab Civilne zaščite občine Tržič občanke in občane naprošata, da upoštevajo pravila in omejitve za zajezitev okužbe s Covid-19. Ravnati je potrebno razumno in strpno ter se z upoštevanjem sprejetih ukrepov skupaj boriti proti virusu. Občanke in občane naprošamo, da upoštevajo že znana priporočila in ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa:
• Uporaba mask v zaprtih javnih prostorih in na zunanjih površinah pod pogoji, ki so bili sprejeti in objavljeni v Uradnem listu RS 143, z dne 15. 10. 2020,

• dosledno razkuževanje rok,
• ohranjanje varne razdalje,
• prepoved zbiranja več kot 6 oseb.

Skladno z odlokom je do preklica obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza tudi na prostem in upoštevanje ustrezne medsebojne razdalje tudi na območju zbirnega centra v Kovorju (svetujemo, da uporabniki zbirnega centra odpadke ustrezno pripravite in razvrstite že doma in tako skrajšate čas obiska zbirnega centra. Zbirni center sicer ostaja odprt po običajnem urniku), vseh pokopališč in otroških igrišč.

Občane prosimo, da se na območju pokopališč, otroških igrišč in drugih zunanjih površin ne zbirajo v skupinah. Za kršitve sprejetih ukrepov proti širjenju okužbe s Covid-19 bodo pristojne inštitucije lahko izrekale tudi globe.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji, začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami, omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog ter dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Začasna prekinitev voženj Prostofer

Glede na slabo epidemiološko sliko v državi, Občina Tržič ne sprejema več naročil za vožnje v sistemu Prostofer. S tem ukrepom želimo preprečiti širjenje virusa Covid-19 med našimi prostovoljci in uporabniki, ki so v večini primerov v tako imenovani rizični skupini prebivalstva, kar se okužbe tiče. Upamo, da se bo situacija kmalu izboljšala in bomo spet lahko našim občankam in občanom pomagali z brezplačnimi prevozi.

Zaključek gradbenih del na projektu »Sanacija po neurju 2018« je blizu

Gradbena dela na projektu »Sanacija po neurju 2018«, se počasi približujejo koncu. Na odsekih Slap – Lom, Dolina, Čadovlje, se trenutno izvajajo asfalterska dela, prav tako intenzivno potekajo dela na treh mostovih in vodnogospodarskih ureditvah. Sočasno se na vseh odsekih, kjer potekajo sanacije, vgrajujejo komunalni vodi (telekomunikacije, javna razsvetljava, elektrika, vodovod). Zaključek vseh gradbenih del je predviden v začetku novembra.

Na projektu rekonstrukcije vozišča skozi območje BPT se trenutno vgrajujejo komunalni vodi (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, TK kanalizacija, plin). Dela potekajo skladno s terminskim planom. Zaključek vseh gradbenih del je predviden v začetku prihodnjega leta.

Komunala Tržič s koncem oktobra zaključuje z obnovo poškodovanih vozišč na odsekih Popovo, Brezje, Podljubelj, Visoče, Tič - Pinč.

Pomembno področje javnega naročanja

Da je področje javnega naročanja pomembno, priča podatek, da je v letu 2019 skoraj 2000 naročnikov oddalo za več kot 5,5 milijarde EUR javnih naročil. Kot pravi Minister za javno upravo Boštjan Koritnik "je postopek javnega naročanja orodje in hkrati orožje javnega naročnika, ne le nepotrebna ovira, ki jo je treba premostiti, ker pač tako pravi zakon." Približno 2000 aktivnih naročnikov je v letu 2018 (podatki za 2019 še niso potrjeni) oddalo 16.865 javnih naročil. Vloženih je bilo 242 zahtevkov za revizijski postopek, največji delež se je nanašal na gradnje, od česar je DKOM 96 zahtevkom vsaj delno ugodila. Delež ugotovljenih nepravilnosti v postopkih javnega naročanja, glede na število oddanih javnih naročil, torej ni tako velik, kot se morebiti ustvarja občutek javnosti zaradi nekaj posameznih medijsko izpostavljenih primerov.

V preteklem letu je Občina Tržič oddala 1.190 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 1,4 mio EUR, osem naročil preko portala javnih naročil v skupni vrednosti 3 mio EUR ter devet neposrednih naročil (in-house) v skupni vrednosti 0,24 mio EUR, za nobeno od oddanih naročil pa nismo prejeli zahtevka za revizijo.

V sprejemni pisarni Občine Tržič se vodi tudi tekoča in stalna zbirka dokumentarnega gradiva

Zbirko je potrebno sproti urejati, pregledovati, ter izločiti gradivo, kateremu so potekli minimalni roki hranjenja in nima več pomena za poslovanje Občine Tržič ter ni določeno kot arhivsko gradivo. Trenutno potekajo zadnje aktivnosti v zvezi z uničenjem dokumentarnega gradiva, kateremu so potekli minimalni roki hrambe in je bilo predhodno že odobreno s strani pristojnega arhiva. V začetku meseca se je sestala Komisija, ki se je strinjala, da vso odbrano gradivo dostavimo izbranemu podjetju za uničenje, kjer ga bodo skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, uničili.

Raziskovalno učni center za plazove in naturo 2000

Območje nekdanjega smučišča Zelenica se je v zadnjih letih preobrazilo v območje trajnostne turistično rekreativne dejavnosti – pohodništvo, gorništvo, turno smučanje, sankanje, plezanje, ferate. Vlečniške in žičniške naprave so se odstranile, izvajajo se aktivnosti in postopki renaturacije. Na Zelenici deluje Gorniški učni center. Objekt zgornje postaje žičnice se je obnovil in dobil nove vsebine (plezalna stena, kolesarnica, muzejski del). Objekt srednje postaje se minimalno vzdržuje in je potreben temeljite prenove in novih vsebin. Objekt leži na idealni lokaciji za vzpostavitev raziskovalno učnega centra, kakršnega v Sloveniji nimamo.

Občina Tržič z drugimi partnerji v Sloveniji in drugih evropskih držav v skladu s potrebami celovitega razvoja območja želi vzpostaviti »Raziskovalno učni center za plazove in Naturo 2000«. Center bo namenjen za proučevanje naravnih procesov (snežnih plazov, zemeljskih plazov, skalnih podorov, hudourniških poplav, vpliv zaraščanja na zaščitene vrste, vpliv podnebnih sprememb na gorsko okolje, …), vpliv človeka in podajanje smernic za trajnostno sobivanje v gorskih zaščitenih in zavarovanih območjih.

Občina Tržič je na podlagi zbiranja ponudb za izvedbo Javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo in/ali rekonstrukcijo objekta srednje postaje sedežnice Zelenica že izbrala izvajalca, ki bo pripravil ustrezno projektno in tehnično dokumentacijo.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...