Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

21. januar 2019

Kdo bo sestavljal delovna telesa Občinskega sveta? Reševanje poplavne problematike se nadaljuje.

V tednu, ki je pred nami, bodo občinske svetnice in svetniki odločali o proračunu za leto 2019, imenovali pa bodo tudi delovna telesa Občinskega sveta Občine Tržič (Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Nadzorni odbor…). Občinska uprava Občine Tržič pripravlja zaključni račun proračuna za minulo leto, dela za Mošenikom se nadaljujejo, kot tudi reševanje poplavne problematike. V soboto pa ne zamudite že 27. Smučarskega teka gospodarstvenikov, diplomatov in politikov na Pokljuki, v organizaciji Športnega društva Strelica Tržič.

Občinska uprava Občine Tržič se intenzivno ukvarja s pripravo zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2018. Ob tem je prav, da izpostavimo ključne investicijske projekte v preteklem letu, ki so bili:

 • rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču,
 • obnova Zadraškega mostu,
 • nogometno igrišče Tržič,
 • ureditev vozišča Leše-Peračica,
 • izgradnja pločnika v Zvirčah,
 • gradnja nadstrešnice na deponiji v Kovorju,
 • investicijsko vzdrževanje stanovanj,
 • gradnja manjših odsekov vodovoda in kanalizacije,
 • urejanje pokopališč,
 • ureditev krožišča v Bistrici,
 • regeneracija industrijskega območja BPT,
 • vzdrževanje objektov javnih zavodov,
 • sofinanciranje nabave gasilske opreme,
 • oprema planinskih domov in turistična infrastruktura …

Reševanje poplavne problematike (Pristava, Križe, Sebenje in Žiganja vas)

Na podlagi javne predstavitve (jeseni 2018) idejnih zasnov ureditve poplavne problematike na območju Pristave, Križ, Sebenj in Žiganje vasi ter podanih pripomb in predlogov je Občina Tržič pridobila končno različico idejnih zasnov, ki jo bomo predstavili Direkciji za vode RS, zaradi možnosti pridobitve sredstev za izvedbo določenih ukrepov izboljšav pri Vodnem skladu RS. V letošnjem letu so v proračunu Občine Tržič predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za fazo A, v kateri bo obdelana povezava potoka 5 prek Snakovške ceste mimo Šinkota po obstoječem potoku in pred začetkom naselja Sebenje prečno čez polja in travnike do lokalne ceste in naprej po trasi bivše železnice v smeri proti Zadraškemu mostu oz. v vodotok Draga.

Za Mošenikom se dela nadaljujejo

Občina Tržič se pripravlja na zamenjavo obstoječe brvi, ki povezuje pot ob Mošeniku (pod muzejem) z nasprotno stranjo (Pot na Zali Rovt). Načrtujemo, da jo bomo prestavili nekoliko višje, da bo vzpostavljena povezava poti proti Ravnam z javno potjo, ki vodi do stanovanj in hiš na desnem bregu Mošenika. S tem bomo odpravili nevarno točko in zagotovili varnost pešcev, predvsem šolskih otrok, saj jim ne bo potrebno hoditi po mostu, kjer ni zagotovljenega pločnika.

Projekt obnove stavbe Tržiškega muzeja

Zaključila in oddala se je vloga za sofinanciranje javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, kjer bo Občina Tržič prijavila projekt obnove stavbe Tržiškega muzeja. Na objektu Zgornja kajža - Tržiški muzej se bodo opravljali restavratorsko-konservatorski posegi in obnovitveno-obrtniška dela na strukturnih elementih objekta. Strateški cilji investicije so ohranjanje kulturne dediščine in razvijanje zavesti o njenih vrednotah, povečanje privlačnosti objekta do uporabnikov in povečanje možnosti na področju turistične ponudbe. 

Obeta se 31. oddelek za otroke v starosti od 1 do 3 let

Intenzivno poteka iskanje dodatnih novih prostorov za odprtje novega oddelka v Vrtcu Tržič. Z veseljem sporočamo, da se trenutno dogovarjamo za najem prostorov, v katerih bi v mesecu marcu odprli 31. oddelek za otroke v starosti od 1 do 3 let.

Pustovanje v Tržiču bo!

Poteka usklajevanje in priprava koncepta prireditev v (so)organizaciji Občine Tržič v letu 2019 (pustovanje, Gregorjevo, Šuštarska nedelja, idr.). Ob tem letos ponovno napovedujemo veselo pustovanje, ki se ga bomo vsi Tržičani izjemno razveselili.

Dobre prakse na področju trail kolesarjenja

V minulem tednu je potekal ogled dobrih praks v Občini Kočevje na področju razvoja programov, dogodkov in infrastrukture za trail kolesarjenje. Več o tem si lahko preberete TUKAJ.

V zadnjem tednu so bili pripravljeni upravni akti, kot so odločbe za obratovalni čas in odločbe za finančno pomoč ob rojstvu otroka, kot tudi priprava različnih pogodb (npr. aneksi h koncesijskim pogodbam). Izvedla sta se pregled in analiza letnih poročil o delovanju športnih klubov in društev.

V četrtek, 24. januarja, bo potekala 2. seja Občinskega sveta Občine Tržič, kjer bodo svetnice in svetniki med drugim obravnavali osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 in imenovali člane in članice delovnih teles Občinskega sveta Občine Tržič ter Nadzornega odbora Občine Tržič.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...