Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

27. maj 2019

Občinski svet Občine Tržič je z veliko večino potrdil rebalans proračuna Občine Tržič za leto 2019, katerega osnovni namen je zagotovitev sredstev za sanacijo po neurju iz oktobra 2018. Znan je potek izvedbe celovite energetske obnove Vrtca Deteljica, ki bo zaključena v letu 2020. Pred nami je podpis pogodb za 32.000 evrov namenjenih za kmetijstvo, sredstva bo prejelo vseh 33 prijaviteljev.

Glavni poudarki majske seje Občinskega sveta Občine Tržič

V četrtek, 23. maja, je potekala 5. redna seja Občinskega sveta Občine Tržič, kjer so svetnice in svetniki s 17 glasovi ZA in 1 PROTI potrdili rebalans proračuna oz. predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019, katerega osnovni namen je zagotovitev sredstev za sanacijo po neurju iz leta 2018. S strani državnega proračuna pričakujemo okoli 2,8 milijona evrov, Občina Tržič pa mora, za plačilo DDV, predhodno zagotoviti 616.000 evrov, ki ni upravičen strošek. Pri porabi sredstev smo oz. bomo močno omejeni z roki, saj državni program sanacije še ni potrjen, občina pa mora z deli in plačili zaključiti do 25. 11. 2019, ob tem, da mora prej izvesti in uspešno oddati javno naročilo.

Svetnice in svetniki Občine Tržič so med drugim obravnavali tudi osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o., cenik o višini parkirnine na parkirišču nad Gorenjsko plažo in na parkirišču Ljubelj (pod hotelom Kompas) in Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (2. obravnava). Svetnice in svetniki so izglasovali tudi delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič.

Občinski svet OT se je seznanil z informacijo o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega območja Občine Tržič v letu 2018. Teh je bilo skupaj 9.989, in sicer: 1.223 v Dovžanovi soteski, 670 v Mestnem jedru, 559 v Taborišču Ljubelj, 66 na Gozdni učni poti, 953 v RIS Dolina, 380 v Šentanskem rudniku, 39 v Kurnikovi hiši in kar 6.099 v Tržiškem muzeju. Gre za podatke, kamor so vključene samo organizirane in vodene skupine najavljene prek TPIC Tržič in Tržiškega muzeja.

Znan je potek sanacije Vrtca Deteljica

Celovita energetska obnova Vrtca Deteljica Tržič se bo izvajala v letu 2019 in v letu 2020, v času šolskih počitnic od 20. junija do 25. avgusta.

V letu 2019 se bodo izvajala dela delne energetske prenove Vrtca Deteljica, ki obsegajo menjavo stavbnega pohištva (okna, vrata), prenovo električnih inštalacij in posodobitev ogrevalnega sistema z uporabo toplotne črpalke z ostalimi pripadajočimi deli. V letu 2020 pa se bo izvajala toplotna izolacija fasade, podzidka in dodatna izolacija strehe.

Določena dela, ki ne motijo učnega procesa se lahko izvajajo izven predvidenih datumov izvedbe, vendar morajo biti zaključena do najkasneje 31 .8. 2020. Ta dela vključujejo izolacijo fasade na severni in zahodni strani objekta, menjavo oken na hodnikih in ostala dela, ki se odvijajo na področju, kjer ni učnega procesa (severni in zahodni del objekta). 9 maja 2019 je bila odločitev o izbiri izvajalca pravnomočna, tako da nadaljujemo s postopki do pričetka izvedbe del (gradbeni nadzor, priprava in podpis pogodbe, uvedba v delo, ipd.). Pripravljalna dela se bodo predvidoma pričela v začetku junija (zagotovo pa od 20. junija dalje).

Pred nami je podpis pogodb za 32.000 evrov namenjenih za kmetijstvo

Občina Tržič je tudi letos pripravila razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna, v skupni višini 32.000 evrov, za namene, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Občine Tržič.

Razpis je bil sicer razdeljen na več kategorij, in sicer:

- SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO v višini 21.000 evrov - Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov).

- POMOČI DE MINIMIS v višini 7.600 evrov - Nove investicije za delo v gozdu.

- OSTALI UKREPI OBČINE v višini 3.400 evrov - Podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Javni podpis pogodb s 33 prejemniki sredstev bo v sredo, 29. maja 2019, v veliki sejni sobi Občine Tržič. Veseli nas, da  bodo sredstva prejeli vsi, ki so se na razpis prijavili.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...