Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja ...

21. maj 2018

Pregled izvedenih aktivnosti v preteklem tednu (21. maj 2018)

Energetska sanacija Vrtca Deteljica

Občina Tržič načrtuje celovito energetsko prenovo Vrtca Deteljica, ki obsega izolacijo fasade, podzidka, menjavo stavbnega pohištva, dodatno izolacijo strehe, prenovo električnih inštalacij, posodobitev ogrevalnega sistema z uporabo toplotne črpalke in ostala pripadajoča dela.

Občina Tržič se je pri tem projektu povezala z Občino Bohinj in tako povečala možnost pridobitve nepovratnih sredstev s prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, namenjen celoviti energetski sanaciji stavb.

V primeru uspešne prijave na javni razpis in realizacije postopkov do dokončne izvedbe celovite energetske prenove Vrtca Deteljica, ki je načrtovana v letu 2019, so možnosti sofinanciranja do 40% vrednosti upravičenih stroškov (brez DDV-ja).

Projekt Aglomeracija 3806 Loka – komunalno opremljanje uspešno skozi prvo sito za pridobitev sredstev kohezijskega sklada

Občina Tržič od leta 2005 intenzivno izvaja projekte na področju izgradnje javne komunalne infrastrukture. V letu 2011 je bil v Občini Tržič zaključen projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič«, ki je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada. V okviru projekta je bila zgrajena centralna čistilna naprava Tržič in del kanalizacijskega omrežja v prispevnem območju čistilne naprave.  V okviru projekta je bila izvedena tudi rekonstrukcija obstoječega vodovodnega sistema.

Skladno z državnimi in občinskimi načrti mora biti v aglomeracija Loka (v katero sodijo največja naselja v občini) in pozivom za pridobitev dodatnih sredstev iz Kohezijskega sklada v načrtovani višini  za dokončanje kanalizacijskega sistema, je potrebno z javnim kanalizacijskim sistemom opremiti območje v obsegu 98%. Navedeno pomeni, da je potrebno v aglomeraciji Loka, katere obremenitev z odpadno komunalno vodo presega 2000 PE, opremiti do konca tako, da bo po zaključku projekta dosegala 98% opremljenost.

Projekt, ki bo uresničil zgoraj predstavljen cilje je bil prijavljen na drugo povabilo dogovora za razvoj regij in je bil v dosedanjem postopku uvrščen v kategorijo A: projektov, ki se neposredno uvrstijo v teritorialni dialog in nadaljnje postopke. Odločitev o končni potrditvi projekta bo sprejeta v okviru postopka neposredne potrditve operacije.

V sklopu projekta se predvideva:

  • Izgradnja kanalizacijskega omrežja  v skupni dolžini 11.359 m,
  • priključitev 1.684 prebivalcev  na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tržič.

Projekt je ocenjen na 5,8 mio EUR, kjer se pričakuje 2,6 mio EUR nepovratnih sredstev.

Investicijska sredstva za nakup IKT opreme v vseh treh osnovnih šolah

Nakup sodobne računalniške opreme delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s specifičnim ciljem izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter za večjo usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

V letošnjem letu so vse tri osnovne šole sklenile tripartitno pogodbo o nakupu računalniške opreme in sicer 50% v breme Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 50% v breme zavoda oz. ustanovitelja (javno naročilo ARNES). Sredstva za sofinanciranje so na podlagi predloženih finančnih planov zavodov vključena v občinski proračun za 2018, in sicer so za OŠ Križe zagotovljena sredstva v višini 5.531,52 EUR, za OŠ Bistrica 8.058,50 EUR  ter za OŠ Tržič 4.330,00 EUR.

S strani OŠ Križe smo v teh dneh že prejeli zahtevke za prvo črpanje sredstev in sicer za nakup dveh prenosnih računalnikov v višini 905,89 EUR in dveh projektorjev v višini 460,55 EUR.  Ostali dve šoli bosta zahtevke za sofinanciranje računalniške opreme oddali v prihodnjem obdobju. 

Napovedujemo

Na angelsko nedeljo, 2. septembra 2018 vse poti vodijo v Tržič na tradicionalno 51. Šuštarsko nedeljo. Polna doživetij,  raznolika predstavitev trenutne slovenske ponudbe čevljarjev in z bogato lokalno kulinarično ponudbo, bo brez dvoma vredna obiska. Osvežena prinaša polno novosti, katere izhajajo  predvsem iz bogate industrijske dediščine Tržiča. Najmlajši pa  bodo lahko sprostili svojo ustvarjalnost in domišljijo na Otroški šuštarski nedelji.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...