Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

18. november 2019

V sklopu energetske sanacije Zdravstvenega doma Tržič v južnem delu poteka obnova fasade, pred nami pa je tretja dopolnitev prostorskega načrta Občine Tržič, ki med drugim prinaša možnost gradnje prizidka ob ZD Tržič. Poteka zahtevna sanacija vodohrana Sv. Jožef, saj je skrb za kvalitetno pitno vodo še naprej ena izmed prioritet Občine Tržič. Preverite, katera dva programa je Občina Tržič prijavila na javni razpis Fundacije za šport za leto 2020. V Vrtcu Tržič v 31 oddelkih kar 545 otrok. Na Občini Tržič vedno več elektronskega poslovanja, ob koncu leta pa je tudi čas letnih popisov. Slovensko etnološko društvo Tržičanu podelilo Murkovo priznanje za leto 2019.

Energetska sanacija v Zdravstvenem domu Tržič

Zdravstveni dom je zagotovo pomembna institucija za vsako občino. Tržičani smo zaradi velike oddaljenosti od večjih zdravstvenih centrov v Sloveniji na svojega še posebej navezani, zato tudi vsako leto vanj vlagamo. "V letošnjem letu, poleg nabave reševalnega vozila, ki je zdaj že na terenu in v funkciji, energetsko saniramo tudi južni del fasade Zdravstvenega doma Tržič," je poudaril župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in ob tem dodal: "Namen projekta oz. sanacije je obnavljati starejšo stavbo, na drugi strani pa prihraniti pri energentih, predvsem pa izboljšati počutje zaposlenih in pacientov. Na projektu združujemo moči Občina Tržič, Osnovno zdravstvo Gorenjske in Gorenjske lekarne, tako da bo sedaj še ta del urejen in toplotno izoliran."

Celotna investicija znaša nekaj manj kot 300.000 evrov. Občina Tržič bo prispevala dobrih 41 % investicije oz. dobrih 124.000 evrov. Preostali del investicije pa bosta krila Osnovno zdravstvo Gorenjske in Gorenjske lekarne. Dela izvaja, na javnem razpisu izbrano, podjetje Semago posredništvo, trgovina in gradbeništvo d.o.o. iz Tržiča.

Pomembna novica je tudi, da na novembrsko sejo Občinskega sveta Občine Tržič prihajajo spremembe prostorskega načrta Občine Tržič. Gre za tretjo dopolnitev, ki bo prižgala zeleno luč za možnost gradnje prizidka ob Zdravstvenem domu Tržič. "S tem bomo šli nasproti tudi kadrovski stiski," je izpostavil župan Sajovic in v zvezi z nadejano gradnjo prizidka pojasnil: "Tu je seveda še nekaj odprtih vprašanj, predvsem si želimo, da si investicijo v sam prizidek, tako kot v nekaterih drugih gorenjskih občinah, med seboj pošteno polovično razdelita Osnovno zdravstvo Gorenjske in Občina Tržič."

Skrb za kvalitetno pitno vodo še naprej ena izmed prioritet Občine Tržič

Skrb za zdravo pitno vodo je ena od stalnih nalog Občine Tržič, zato je treba na omrežju, ki v Tržiču iz javne sfere napaja več kot 12.000 uporabnic in uporabnikov, vsako leto marsikaj postoriti.

"Ena od večji letošnjih investicij, ki jo vidijo zlasti prebivalci mestnega jedra je sanacija vodohrana Sv. Jožef na specifični lokaciji, na pobočju med mestnim jedrom in cerkvijo Sv. Jožefa," je povedal župan Sajovic in nadaljeval: "Že kakšen mesec, dva potekajo zahtevna gradbena dela. Zahtevnost in izziv predstavlja starejši vodohran, na drugi strani pa seveda tudi strmo gorsko pobočje."

Dela uspešno napredujejo in v letošnjem letu se izvaja zunanja sanacija in zaščita ter obnova betonskih sten zato, da bo sama pitna voda znotraj rezervoarja res zaščitena pred zunanjimi vplivi. Dela izvaja komunalno podjetje iz Tržiča s podizvajalci, naročnik in plačnik pa je Občina Tržič. Dela so vredna nekaj več kot 50.000 evrov. V naslednjem letu pa nas čaka še 2. etapa zahtevne sanacije tega starejšega objekta.

"Ena od večjih letošnjih novic je zagotovo tudi, da smo s 1. septembrom prevzeli upravljanje vodovoda v Palovičah, kjer bo potrebno urediti še številne tehnične zadeve, zato da bomo sledili tistemu našemu cilju, da je tržiška pitna voda zdrava in ena najboljših v regiji," je ob tej priložnosti še povedal župan Sajovic.

Javni razpis Fundacije za šport za leto 2020

Občina Tržič je na Javni razpis Fundacije za šport Republike Slovenije za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2020 prijavila dva programa:

  1. Prenova in posodobitev Dvorane tržiških olimpijcev, ki obsega postavitev nove plezalne stene in sanacijo obstoječih sanitarij v športni dvorani. Nova plezalna stena bi ponudila dodatno športno aktivnost in bi omogočala vadbo in rekreacijo širši skupini uporabnikov (otroci, rekreativci, tekmovalci začetniki ...) preko celega leta, ne glede na vremenske pogoje. Sanacija obstoječih sanitarij obsega nujna investicijsko vzdrževalna dela, ki jih pogojuje vsakodnevna uporaba. Predvideva se sanacija moških in ženskih sanitarij v celoti z instalacijami, keramiko in sanitarno opremo. Vrednost celotne investicije znaša nekaj manj kot 75.500 evrov. Pričakujemo 50 % sofinanciranje na podlagi javnega razpisa.
  2. Prenova in posodobitev infrastrukture v Skakalnem centru Sebenje, ki predvideva obnovitvene in vzdrževalne posege na že obstoječem objektu vlečnice v Skakalnem centru Sebenje. Predvidena vrednost celotne investicije znaša nekaj manj kot 50.000 evrov. Pričakujemo 50 % sofinanciranje na podlagi javnega razpisa.

Javni razpis se je zaključil 11. novembra 2019, rezultate pa pričakujemo v začetku leta 2020.

V Vrtcu Tržič v 31 oddelkih kar 545 otrok

Ena od temeljnih nalog lokalne skupnosti je izvajanje predšolske vzgoje. Vrtec Tržič, katerega ustanoviteljica je Občina Tržič, dejavnost predšolske vzgoje trenutno izvaja v 31 oddelkih, v katere je vključeno 545 otrok. Zaradi povečanega števila novo vpisanih otrok v starosti od 1 do 3 let se bo predvidoma še v tem šolskem letu odprl še en dodaten oddelek za najmlajše.

Javne vrtce v drugih sosednjih krajih je v mesecu septembru obiskovalo 38 otrok s stalnim bivališčem v naši občini, 11 otrok pa je obiskovalo zasebne vrtce v Kranju, Ljubljani in Radovljici.

Ob koncu leta na Občini Tržič čas letnih popisov

Bliža se konec leta, zato tudi za občinsko upravo čas inventure oz. letnih popisov, ko se dokončno uskladi dejansko stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev s knjižnim stanjem.  Za opravljanje popisa se imenujejo štiri popisne komisije, v katerih sodeluje kar 15 članov, ki jih s sklepom imenuje direktorica občinske uprave. Popisne komisije tako popišejo dejansko stanje, ugotavljajo morebitne količinske razlike in vzroke zanje ter predlagajo potrebne izboljšave, in sicer za področje terjatev, obveznosti, zalog, javne infrastrukture v Občini Tržič, nepremičnin, poslovnih objektov, stanovanj, osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Popisne komisije morajo pri svojem delu upoštevati veljavno zakonodajo, začrtano časovnico in interna navodila, osebe, pri katerih se nahajajo sredstva, pa morajo pripraviti ta sredstva za čim lažji potek popisa. V proces popisa je torej vključena vsa občinska uprava. V popis vključijo osnovna sredstva v vseh oblikah: v pridobivanju, v uporabi in izven uporabe, o svojih ugotovitvah pa poročajo direktorici občinske uprave, ki na podlagi njihovih ugotovitev odloči o predlogih, finančna služba pa knjiži in uskladi knjigovodsko stanje z dejanskim stanjem.

Na Občini Tržič vedno več elektronskega poslovanja

Na Občini Tržič vsakodnevno prejemamo veliko vlog, pobud, predlogov in različnih dopisov. Vsa prejeta pošta se pregleda in skenira, nato pa se podatki vnesejo v računalniški program za evidenčno gradivo. Zaposleni lahko že kmalu po prejemu pošte na svojem računalniku vidijo zadeve, ki so jim bile dodeljene v reševanje in jim ni potrebno čakati, da dokument dobijo v fizični obliki, ampak lahko nemudoma pristopijo k reševanju zadeve.

Glede na hiter razvoj informacijske tehnologije vedno več korespondence poteka le elektronsko, s tem se povečuje hitrost reševanja posameznih zadev, ob tem pa se z manjšo porabo papirja ohranja tudi okolje.

Spremenjen način plačevanja upravne takse

V mesecu novembru se je spremenil način plačevanja upravne takse za vloge s področja prometa in zvez (delna ali polovično zapora ceste in poseg v varovalni pas občinske ceste). Plačilo se izvede na dva ločena računa, zato je v sprejemni pisarni za te vloge možen le gotovinski način plačila upravne takse.

Tržičanu Murkovo priznanje 2019

Dr. Bojan Knific je minuli teden s strani Slovenskega etnološkega društva, ki ima več kot 40-letno tradicijo in združuje okrog 300 strokovnjakov, študentov in ljubiteljev etnologije, antropologije in sorodnih ved, prejel Murkovo priznanje 2019 za odmevno razstavo "Zakaj valentinovo, če imamo gregorjevo? Praznovanje gregorjevega na Slovenskem danes."

Slika: Murkovo priznanje je prejel dr. Bojan Knific (foto: Arhiv Tržiškega muzeja)

Dr. Bojan Knific je v svojem sprva ljubiteljskem in pozneje poklicnem delovanju na področju etnologije dosegel izjemne rezultate, strokovne in znanstvene dosežke. Je vodilni etnolog na področju raziskovanj oblačilne in obutvene kulture, nedvomno najboljši poznavalec tržiške dediščine, avtor šestnajstih knjig, ki strokovno ali znanstveno obravnavajo področja specialna področja etnologije in kulturne antropologije, pisec prek dvesto znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov s področja etnologije ter urednik več deset monografskih in periodičnih publikacij s področja etnologije. V zadnjem desetletju se s posebno pozornostjo posveča etnologiji Tržiča, znotraj tega praznovanju gregorjevega, ki mu prav po njegovi zaslugi v Tržiču in v širšem slovenskem prostoru v zadnjih letih raste pomen – ljudje vse bolj sprejemajo idejo, ki jo rad deli, in sicer da se ravno v sodobnem načinu življenja, ki se naslanja na lokalno dediščino, najbolj odraža »duša« naroda. Veseli nas, da je prav na predlog Občine Tržič, za leto 2019, priznanje prejel dr. Bojan Knific, ki s svojim delom močno prispeva k ohranjanju tržiške dediščine in njene prepoznavnosti v širši skupnosti.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...