Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

25. november 2019

Zadovoljstvo ob zaključku del je veliko, za nami je dolgotrajna in zahtevna sanacija po ujmi, v katero je bilo vloženih preko 3 milijone evrov. Sosvet starejših Občine Tržič o projektu Prostofer in decembrskem obdarovanju starejših ter uspešno pridobljenem pilotnem projektu v višini dobrih 2,6 milijona evrov. Zaključen je postopek priprave 3. sprememb in dopolnitev OPN, Občina Tržič je med drugim podala 40 pobud za spremembo namenske rabe. Zaključena je javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin. V minulem tednu je vodstvo gorenjske policije na Policijski postaji Tržič opravilo zanimiv in konstruktiven posvet z župani gorenjskih občin. Govora je bilo o delu policije, varnosti, prometni varnosti in preprečevanju kriminalitete. Pred nami je letošnje odprtje drsališča Ravne, od petka naprej boste lahko brezplačno drsali prav vsak dan.

Sanacija po ujmi zaključena, v obnovo vloženih preko 3 milijone evrov

Minuli teden je bil za krajanke in krajane Čadovelj, Jelendola in Doline še posebej pomemben, saj smo zaključili z zadnjim asfaltiranjem v letošnjem letu, kar seveda na eni strani pomeni, da smo samo na tej trasi ceste dobili štiri nove asfaltne odseke, cesta je kompletno prenovljena oz. nova z zgrajeno infrastrukturo v skupni dolžini več kot dva kilometra.

"To pomeni, da bo dostop v trgovino, v službo, v šolo možen praktično vsak dan brez večjih zapor in omejitev," je z navdušenjem ob zaključku dolgotrajne in zahtevne sanacije povedal župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in dodal: "Tudi tokrat moram izkoristiti priložnost in se zahvaliti gradbincem oz. izvajalcem, še posebej pa domačinkam in domačinom za sodelovanje, povezovanje in strpnost. Hvala lepa tudi PGD Jelendol – Dolina, Krajevni skupnosti Jelendol in pa posameznikom, kot je recimo gospod Jože Steiner, ki nam je omogočil nekaj 100 prostovoljnih brezplačnih prevozov."

Gradbišče si je z vodstvom Občine Tržič ogledal tudi z direktor Direkcije Republike Slovenije za vode gospod Tomaž Prohinar. "Skupno stališče je, da smo z obnovo v letošnjem letu, ki je bila uspešna, zadovoljni," poudarja župan Sajovic in nadaljuje: "Direktorju DRSV smo predstavili predvsem problematiko, ki je vezana na vzdrževanje, sanacijo in obnove v hudournikih. Skupno stališče je, da po uspešnem letošnjem letu, potrebujemo še eno leto ali dve, da bomo lahko zagotovili še večjo varnost in da bodo pridobitve, ki so bile z velikimi sredstvi zgrajene v letošnjem letu tudi kos številnim neurjem v naslednjih letih, kajti če z vodarsko sanacijo ne nadaljujemo grozi, da nam bo tisto, kar smo letos zgradili, naslednja stoletna voda spet odnesla."

V letu 2019 je Občina Tržič, skupaj z državo, za sanacijo po ujmi, ki je občino prizadela oktobra lani, namenila dobre 3 milijone evrov. V letu 2020 oz. prihodnjih letih pa bo potrebno, po besedah župana, za res celovito sanacijo, zbrati še vsaj 2,5 milijona evrov.

Sosvet starejših o projektu Prostofer in decembrskem obdarovanju starejših

V ponedeljek, 18. novembra, je potekala 3. redna seja Sosveta starejših Občine Tržič (SSOT), kjer so deležniki, ki vplivajo na vsakdan starejših, med drugim podrobneje spregovorili o projektu posebnega prostovoljskega prevoza za starejše (projekt Prostofer), ki bo predvidoma zaživel v prvih mesecih prihodnjega leta. Potekala je razprava o dostopu do podatkov, GDPR in varstvu osebnih podatkov v povezavi s problematiko pridobivanja podatkov organizacij in društev za izvajanje posameznih projektov, na vprašanja članic in članov SSOT je odgovarjala tudi pooblaščena oseba Občine Tržič za varstvo podatkov, omenjeno problematiko pa bo na sestanku z državnim sekretarjem na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v mesecu novembru izpostavil tudi predsednik SSOT Jure Ferjan.

Direktorica Doma Petra Uzarja Tržič dr. Karmen Arko je članice in člane SSOT seznanila z uspešno pridobljenim pilotnim projektom "Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše", ki je vreden dobrih 2,6 milijona evrov. Za potrebe projekta bo ustanovljen t. i. Lokalni projektni svet oz. bo v obstoječi Sosvet starejših Občine Tržič dodan predstavnik ministrstva ter po potrebi še kakšen deležnik stroke oz. zainteresirane javnosti (organizacije, društva). "Velika pohvala Domu Petra Uzarja Tržič in Zdravstvenemu domu Tržič za pripravo obsežne dokumentacije in uspeh na razpisu ter pridobitvi projekta, za katerega verjamem, da bo močno prispeval k še izboljšanju stanja in oskrbe naših (naj)starejših," je povedal predsednik SSOT in podžupan Jure Ferjan in ob tem dodal: "Vsi člani in članice SSOT se moramo potruditi, da bo v projekt vključenih čim več ljudi, predvsem tistih, ki to najbolj potrebujejo." Več podatkov o izvajanju projekta, po uvodni analizi, ki je trenutno v teku, sledi v začetku leta 2020.

Članice in člani SSOT so spregovorili tudi o sodelovanju in povezovanju pri obdarovanju starejših in pomoči potrebnih ob koncu leta 2019. "Veseli me, da bo že letošnje obdarovanje starejših v mesecu decembru obrodilo sadove povezovanje posameznih organizacij in društev in tako med prejemnike daril vključilo čim večji krog ljudi," je še povedal podžupan Ferjan, ki vodi sosvet starejših.

Naslednja seja SSOT bo predvidoma potekala v drugi polovici januarja 2020.

Zaključen postopek priprave 3. sprememb in dopolnitev OPN

Občina Tržič je v letu 2016 sprejela Občinski prostorski načrt (OPN). Zaradi lastnih (občinskih) razvojnih potreb, izraženih potreb drugih oseb in prilagoditvi zahtevam nosilcev urejanja prostora, smo oktobra 2017 pristopili k pripravi 3. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta. Postopek se je vodil na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in je trajal do novembra 2019.

Spremembe in dopolnitve OPN se dotikajo tekstualnega in grafičnega dela OPN. S temi spremembami se zagotavlja dodatne razvojne površine naselij, natančneje določen način urejanja prostora ter določena merila in pogoji za gradnjo. V postopku priprave se je obravnavalo 254 pobud, od tega 90 pobud za spremembo namenske rabe.

Občina Tržič je podala 40 pobud za spremembo namenske rabe:

- tri razvojne pobude (širitev zdravstvenega doma, poslovna cona Loka, Kriško polje (kolesarska steza in poplavna varnost),

- devet pobud za krčitev gozda v kmetijske namene skladno z odločbo zavoda za gozdove in

- 28 pobud za uskladitev namenske rabe z dejanskim stanjem in zemljiškim katastrom.

Obravnavanih je bilo 50 pobud fizičnih in pravnih oseb za spremembo namenske rabe in spremembe izvedbenih pogojev. Ob upoštevanju strokovnih podlag in izvedenih usklajevanjih z nosilci urejanja prostora je bilo pozitivno rešenih 28 pobud.

Skupno je bilo izvedenih za 13 ha širitev stavbnih zemljišč od tega 1,1 ha za proizvodnjo in obrt, 2 ha za stanovanjsko gradnjo in 9,6 ha za prometno infrastrukturo.

Največ usklajevanj, ki so vplivala na končno obliko in vsebino gradiva, je bilo potrebno izvesti z nosilci urejanja prostora s področja varstva zdravja, voda, gozdov, kmetijskih zemljišč ter naravne in kulturne dediščine.

Usklajen predlog OPN bo Občinski svet Občine Tržič potrjeval na svoji prihajajoči seji v četrtek, 28. novembra.

Zaključena javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Geodetska uprava RS, kot organ vrednotena, je 1. oktobra 2019 na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin javno objavila predlog modelov vrednotenja nepremičnin in kot pomoč za oblikovanje pripomb tudi poskusno izračunane posplošene vrednosti nepremičnin. Hkrati je na vseh občinah od 1. do 30. oktobra 2019 potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.

Do 15. novembra so lahko lastniki nepremičnin podali svoje pripombe na vrednostno cono ali vrednostno raven, ki so jih poslali na občino in tudi druge konkretne pripombe na modele vrednotenja, ki so jih poslali na Geodetsko upravo RS.

Na Občino Tržič je bilo podanih osemnajst pripomb, do katerih se bomo opredelili in jih do 1. decembra sporočili organu vrednotenja. Geodetska uprava RS bo utemeljene pripombe upoštevala pri pripravi končnega predloga modelov vrednotenja in nam sporočila rezultate preučevanja pripomb.

Posvet z župani gorenjskih občin na Policijski postaji Tržič

V sredo, 20. novembra, je na Policijski postaji Tržič potekal posvet vodstva gorenjske policijske postaje iz Kranja in osemnajst županov iz vseh gorenjskih občin. Spregovorili so o zadovoljstvu z delom policije, varnosti na Gorenjskem, prometni varnosti in sodelovanju z lokalnimi oblastmi, ki je ključno za vedno boljše rezultate, ki se med drugim odražajo v večjem občutku varnosti, manj nesrečah na cestah in večji učinkovitosti pri preprečevanju kriminala. Pomembno je tudi proaktivno reševanje situacij in preventiva oz. ozaveščanje prebivalstva o stanju, posledicah in ukrepih.

"Pozdravljamo dogodek, ki je bil odličen. Ugotovili smo tisto, kar se v praksi pri nas potrjuje že dolgo, predvsem, da smo odlični in nepogrešljivi sodelavci in partnerji pri številnih projektih," je izpostavil župan Sajovic in nadaljeval: "Občina Tržič se zahvaljuje tudi našim policistom za pomoč pri ujmi v Lomu, Jelendolu in Dolini, kot tudi pri reševanju stiske skalnega podora v Podljubelju."

Po podatkih policije so policistke in policisti na Gorenjskem v letu 2019 vsak dan obravnavali med 4 in 5 prometnih nesreč, v katerih sta bili ena ali dve osebi telesno poškodovani. Vsak dan policisti preverijo več kot 100 voznikov z indikatorjem alkohola in pri tem v povprečju odkrijejo 3 voznike, ki so pod vplivom alkohola. Vsak dan policisti preverijo enega voznika ali je pod vplivom drog in ob tem vsak drugi dan odkrijejo voznika, ki je pod vplivom prepovedanih drog. Vsak drugi dan policisti opravijo zaseg motornega vozila in v povprečju dnevno ugotovijo več kot 50 kršitev prometnih pravil, od tega je okoli 20 voznikov motornih vozil, ki so prekoračili dovoljeno hitrost.

"Lepo je videti statistike, kjer se je število smrtnih žrtev na gorenjskih cestah iz več kot 60 pred 20 leti, zmanjšalo na številko, ki je nižja od 10," poudarja župan Sajovic in dodaja: "Zagotovo pa nekaj izzivov še ostaja. Občine si želimo pomoč pri oblikovanju Odloka o javnem redu in miru, še bolj dosleden nadzor divjega kampiranja … Pregledali smo dobre prakse prometne varnosti, kjer ugotavljamo, da občasni stacionarni radarji dajejo dobre rezultate. Razmišljali smo tudi o temu ali je organizacija prireditev za organizatorje lahko še manj birokratsko zahtevna."

Župan Občine Tržič je še pohvalili odličen pretok informacij in delo regijske službe policije za informiranje občank in občanov. "Iskali bomo tudi soglasje in spodbujali sodelovanje med medobčinskim inšpektoratom oz. redarstvom in lokalno policijsko postajo," še dodaja župan Sajovic.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...