Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

27. januar 2020

Pred nami je nadaljevanje sanacije po ujmi, s strani države pričakujemo dodaten milijon evrov. Preverite, o čem so na seji Občinskega sveta Občine Tržič razpravljali in odločali svetniki in svetnice. V Vrtcu Tržič so podpisali EKOLISTINO. Poglejte si, kakšni so letni načrti in skladnost Občine Tržič s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) v letu 2020. Pred nami je "zeleni" sestanek deležnikov v tržiškem turističnem gospodarstvu.

V letu 2020 za nadaljevanje sanacije po ujmi pričakujemo milijon evrov

Občina Tržič vstopa v drugo leto sanacije po ujmi v Dovžanovi soteski, Lomu pod Storžičem in Podljubelju. "Najnujnejše je bilo v letu 2019 dokončano, računamo pa, da bomo v letošnjem letu nadaljevali z deli. Občina Tržič je že objavila razpis za izvajalca za projektiranje mostov, cestnih odsekov in brežin. Vrednost dela oz. projektiranja ocenjujemo na 70.000 evrov, potem pa si za letošnje leto želimo, da se pogodba z državo podpiše najkasneje do meseca maja. Po obljubah ministrstva in informacijah, ki jih imamo, si Občina Tržič za sanacijo po ujmi lahko s strani države nadeja sredstev v višini milijona evrov," poudarja župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in ob tem dodaja: "Veseli smo tudi, da bo za vodotoke na tem področju s strani državnih sredstev in izvajalcev po planih, ki so sedaj objavljeni, namenjenih okoli 800.000 evrov."

Poudarki 10. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič

V četrtek, 23. januarja, je potekala prva letošnja seja Občinskega sveta Občine Tržič, sicer 10. v tem mandatu. Občinski svetniki in svetnice so imenovali predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Gorenjske lekarne, v Svet javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja pa so imenovali predstavnike ustanovitelja in predstavnike zainteresirane javnosti. Svetnice in svetniki so potrdili predlog cen zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter subvencij cen storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Kot zadnja točka pa je sledil posvet na temo "Sodobni trendi in ekološke možnosti finančno vzdržnega razvoja javne razsvetljave" s predavateljem Andrejem Moharjem iz društva Temno nebo Slovenije.

Naslednja seja Občinskega sveta Občine Tržič je predvidena za 5. marec 2020.

V Vrtcu Tržič podpisali EKOLISTINO

Tudi Vrtec Tržič stopa na pot skoraj sedemstotih EKO šol, vrtcev in podobnih ustanov. V sredo, 22. januarja, smo podpisali t. i. EKOLISTINO, ki nas zavezuje, da bomo ravnali okolju prijazno. To pomeni, da skrbimo za dobre odnose, zdravje in gibanje, da skrbimo za okolico, vrtičke in javne površine, tudi za urejenost vrtca in njegove okolice. Potem pa so tu še dodane vrednosti, in sicer spoštljivo in odgovorno ravnanje s hrano, skrb za odpadke na vseh področjih ter varčevanje na področju vode, energije in papirja. Nenazadnje pa tudi, da na področju transporta ravnamo ekološko.

"Moram reči, da sem bil zadovoljen in navdušen nad vedenjem otrok v vrtcih, nad zavzetostjo mentoric in mentorjev, nad čudovito razstavo … Kaj vse se lepega da narediti iz ekoloških materialov," je razložil župan Sajovic in nadaljeval: "Moram pa reči, da bodo tukaj veliko vlogo odigrali starši, kajti starši učimo, ne le z besedami, ampak tudi z zgledom, da bo seveda tudi ravnanje doma, tako kot tudi temu visokemu ekološkemu standardu in zahtevam pritiče."

"V Vrtcu Tržič pa že imamo marsikaj za pokazati, denimo v enoti Palček imamo naravno zasajeno smreko, ki jo vsako leto ustrezno osvetlimo, potem vrt z dišavnicami in medonosnimi trajnicami ter hiško za žuželke, pa še kaj bi se našlo," je povedal župan Sajovic in dodal: "Skrb za ekologijo, za okolje je širok pojem, kjer pa več kot tisoč besed, štejejo dejanja. Izraziti moram zadovoljstvo nad stanjem okolja na splošno v občini. Smo občina, kjer pijemo eno najboljših vod na Gorenjskem, dihamo dober in kvaliteten zrak, večjih onesnaževalcev nimamo, sanacija deponije pa bo v letošnjem letu okoljsko tudi zaključena."

"Zeleni" sestanek deležnikov v tržiškem turističnem gospodarstvu

V Slovenian Traditional Guest House oziroma po domače Pr' Trlej bo danes, v ponedeljek, 27. januarja, ob 18. uri potekal januarski sestanek ponudnikov turističnih namestitev, gostinskih storitev in ostalih, ki so kakorkoli povezani s turizmom v Občini Tržič.

Druženje bo posvečeno Zeleni shemi slovenskega turizma, h kateri je Občina Tržič pristopila v preteklem letu. Tina Hedi Zakonjšek iz Zavoda Tovarna trajnostnega turizma Good Place bo kot predstavnica akreditiranega partnerja predstavila SLO GREEN s poudarkom na shemi za ponudnike, njihovi vlogi znotraj nje, možnostih certificiranja in znakih, ki jih shema priznava. Predstavila pa bo tudi Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve.

Na sestanku bodo prisotni tudi predstavniki zelene ekipe, ki so lani pripravljali pristopno dokumentacijo in bodo na voljo vprašanja. Trajnostni razvoj turizma je pot do zadovoljnega potrošnika, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja.

Letni načrti in skladnost Občine Tržič s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) v letu 2020

Minilo je leto in pol od uveljavitve Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki je postavila smernice za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov posameznikov v EU. Uredba posamezniku omogoča več pravic in boljši nadzor pri obdelavi njegovih osebnih podatkov, organizacijam pa Uredba povzroča dodatne stroške in nalaga precej dodatnega dela, saj je primarno potrebno opraviti analizo stanja, popisati vse evidence obdelave, pregledati pravne podlage, pripraviti ustrezna soglasja za zbiranje osebnih podatkov, določiti pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (dpo@trzic.si), dodatno izobraževati zaposlene, ki potem opravljajo preizkuse znanja, spremeniti in dopolniti interne pravilnike, prilagoditi informacijske sisteme, s partnerji oz. obdelovalci skleniti dodatne pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov itd.

S temi izvedenimi ukrepi se zgodba z GDPR ne zaključi, ampak je v nadaljevanju potrebno pripraviti letni načrt dela, ki predpisuje ukrepe za nadaljnjo izboljšanje stanja varstva osebnih podatkov in ažuriranje obstoječe dokumentacije. Letni načrt za Občino Tržič pripravi pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO), ki potem enkrat letno preveri in analizira stanje skladnosti občine z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter priporoči nadaljnje ukrepe.

DPO je konec leta 2019 preverila trenutno stanje na področju varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti ter realizacijo izvedenih ukrepov iz leta 2018 in 2019. V letnem poročilu je ugotovila, da so bili vsi poglavitni ukrepi uspešno izvedeni. Za leto 2020 se pripravlja načrt ukrepov, ki obsega dostop do posebne aplikacije, ki bo omogočala boljše upravljanje z evidencami dejavnosti obdelav, ponovno izobraževanje zaposlenih s preverjanjem znanja, dodatno upoštevanje načela minimizacije pri pošiljanju osebnih podatkov zunanjim uporabnikom (javnim službam), vzpostavitev enotnega seznama vseh pogodbenih obdelovalcev na enem mestu znotraj obstoječega informacijskega sistema itd. Podane pa so še smernice za izdelavo DPIA (ocena vpliva na zasebnost posameznika) za različne projekte, ki se bodo pričeli izvajati pomladi 2020.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič za leto 2020

Predmet razpisa so finančna sredstva proračuna Občine Tržič za leto 2020, namenjena sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič. Izvajalcem se sofinancira: osnovno in redno dejavnost ter materialne stroške, projekte, izvedene na območju Občine Tržič in obratovalne stroške. Predmet javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov niso sredstva za investicije v prostoru. Razpis je odprt do 20. 2. 2020.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...