Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

10. februar 2020

Občina Tržič je v zaključni fazi priprave na izvedbo projekta Prostofer. Na Sosvetu starejših so dorekli še zadnja odprta vprašanja, projekt posebnega prostovoljskega prevoza za starejše pa bo zaživel v mesecu marcu. Urejanje območja BPT se nadaljuje, odločitev o izbiri dveh ponudnikov je pravnomočna. Na Javnem naročilu projektiranja Izobraževalnega in športnega središča v Križah smo prejeli štiri ponudbe, medtem ko smo na Javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov za leto 2020 prejeli 21 vlog. Na minulem 31. Sejmu turizma, kampinga in karavaninga Alpe Adria smo v sklopu zgodovinskih mest poskrbeli za promocija tržiškega turizma.

Sosvet starejših Občine Tržič: Marca začetek projekta Prostofer

V četrtek, 6. februarja je potekala 4. redna seja Sosveta starejših Občine Tržič, kjer je bila osrednja tema priprava na izvedbo projekta Prostofer, ki bo, kot so bili soglasni članice in člani SSOT, zaživel v drugi polovici meseca marca. "Veseli me, da smo opravili poglobljeno in konstruktivno razpravo, rešili preostale dileme in odprta vprašanja ter dorekli plan izvedbe projekta posebnega prostovoljskega prevoza oz. projekta Prostofer," je povedal predsednik Sosveta starejših Občine Tržič in podžupan Jure Ferjan in ob tem dodal: "Glede na vprašanja v zadnjih tednih, kdaj bomo s projektom začeli, sem prepričan, da bomo s to storitvijo, ki bo za uporabnika popolnoma brezplačna, olajšali in polepšali vsakdan marsikateremu v 3. življenjskem obdobju."

Seje se je udeležil tudi direktor Zavoda Zlata mreža Miha Bogataj, ki je odgovoril na odprta vprašanja in podrobneje predstavil izobraževanje, ki čaka prostovoljne voznike in voznice. Teh je v Občini Tržič zaenkrat kar 21, kar velja za rekord med vsemi 32 slovenskimi občinami, ki trenutno izvajajo projekt Prostofer. "Iskrena hvala vsem, ki ste se odločili za sodelovanje v projektu, brez vas izvedba ne bi bila mogoča. Iskrena hvala pa tudi Društvu upokojencev Tržič, Društvu invalidov Tržič, Rdečemu križu Tržič in Župnijski karitas Tržič – Bistrica ter vsem ostalim, ki ste v pridobivanje in motivacijo prostovoljcev vložili največ časa," je povedal podžupan Ferjan in dodal: "Še vedno se lahko prijavite, saj vsak dodatni prostovoljec, pomeni lažjo organizacijo in večjo dosegljivost prevoza."

V proračunu Občine Tržič je za izvedbo projekta Prostofer v letu 2020 namenjenih 5.000 evrov, po besedah podžupana Ferjana, pa se znesek po potrebi lahko poveča. "Verjamem v projekt in prepričan sem, da bo prevozov iz meseca v mesec več, temu primerno pa bomo tudi prilagajali sredstva. Gre za investicijo v t. i. dolgoživo družbo, nenazadnje tudi medgeneracijsko sodelovanje, sam projekt pa ima, kot kaže praksa po drugih občinah, multiplikativne učinke, saj ne nudi le prevoza k zdravniku, v lekarno ali po opravkih na banko, pošto, upravno enoto ali trgovino, temveč ponuja tudi aktivno preživljanje vsakdana, tako za uporabnike kot ne nazadnje tudi prostovoljce, ki opravljajo storitev," je pojasnil Ferjan.

Projekt Prostofer je namenjen socialno šibkejšim upokojenkam in upokojencem oz. tistim v 3. življenjskem obdobju, ki nimajo lastnega prevoza. Več podrobnosti o izpeljavi projekta, kdaj in kako se naročiti na prevoz pa si boste lahko prebrali v naslednji številki občinskega glasila Tržičan, ki izide 2. marca 2020.

Slika: Osrednja tema 4. redne seje SSOT je bila priprava na izvedbo projekta Prostofer. Javilo se je kar 21 prostovoljk in prostovoljcev, kar velja za rekord med slovenskimi občinami

Urejanje območja BPT se nadaljuje

V petek, 7. februarja je odločitev o izbiri izvajalcev za projekt Zelena naselja - Ureditev parka in površin za pešce in kolesarje na območju BPT Tržič postala pravnomočna. Izbrana sta dva izvajalca - CVP d.o.o. in LAVACO, d.o.o.

Predmet naročila je ureditev parka na vzhodnem delu območja BPT, znotraj katerega namerava Občina Tržič umestiti urbano ureditev parka s programom javnih površin, otroško igrišče in rekreacijski poligon za kolesarje.

Gradbena dela z dobavo in montažo urbane opreme in igral prevzema podjetje CVP d.o.o. v višini dobrih 287.000 evrov, medtem ko bo rekreacijski poligon za kolesarje (pumptrack) uredilo podjetje LAVACO, d.o.o. v višini dobrih 9.000 evrov.

Izobraževalno in športno središče v Križah

V Občini Tržič je v teku Javno naročilo projektiranja Izobraževalnega in športnega središča v Križah, ki je bilo objavljeno tudi na EU portalu javnih naročil. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša dobrih 297.000 evrov (brez DDV). V roku smo skladno z razpisnimi pogoji prejeli štiri ponudbe. Komisija za izvedbo javnega naročila pa je v fazi preverjanja ponudb in izbora najugodnejšega ponudnika.

Promocija tržiškega turizma na sejmu Alpe Adria

Od 29. januarja do 2. februarja je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal 31. Sejem turizma, kampinga in karavaninga Alpe Adria, kjer so se na osrednjem razstavnem prostoru I FEEL SLOVENIA, pod okriljem Slovenske turistične organizacije predstavila zgodovinska mesta.

Tržičani smo bili pod okriljem Združenja zgodovinskih mest Slovenije na sejmu prisotni v petek in soboto, poleg predstavitve bogate turistične ponudbe smo obiskovalcem sejma v pokušino ponudili tudi grenadirmarš, staro jed iz testenin in krompirja, ki so jo v naše kraje prinesli avstrijski vojaki.

Tržiško turistično ponudbo so predstavljali tudi predstavniki Planinskega društva Tržič v okviru Planinske zveze Slovenije, ki je posebno promocijo namenila Turnokolesarski poti Trans Karavanke, vzpostavljeni v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken in predstavniki društva Plac pod okriljem Turistične zveze Slovenije.

Slika: Promocija tržiškega turizma na sejmu Alpe Adria 

Na javnem razpisu za šport prejeli 21 vlog

V Občini Tržič je v teku Javni razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2020. Na javni razpis je Komisija za šport, ki vodi postopek, v roku prejela 21 vlog posameznih izvajalcev športnih programov. V teku je pregled vlog in točkovanje posameznih prijavljenih programov skladno z Odlokom o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tržič. V ta namen proračun Občine Tržič za leto 2020 predvideva obseg javnih sredstev v višini 203.000 evrov.

V Občini Tržič skrbimo za večjo varnost v prometu

Občina Tržič je dosegla dogovor o prenosu lastništva zemljišč po katerih poteka kategorizirana občinska cesta LC 428 013 (Podljubelj – Blejc - Matizovec) v dolžini približno 250 m na odseku "Balentov ovinek".

Lastniki zemljišč so na predmetnem odseku ceste že izvedli agromelioracijo, Občina Tržič pa bo po prenosu lastništva izvedla rekonstrukcijo dotrajanega vozišča. Zaradi boljše preglednosti in razširitve vozišča bo v prvi vrsti krajanom, prav tako pa tudi turistom, ki z bližnjega izhodišča obiskujejo planino Kofce, omogočen varnejši promet.

Aktivnosti na Uradu za finance

Izplačevalci dohodkov morajo ob koncu januarja za preteklo leto prejemnikom dohodkov, ki so fizične osebe, poslati povzetek izplačanih obdavčenih dohodkov in dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine. FURS pripravi izračun dohodnine na podlagi individualnih podatkov o obdavčenih dohodkih fizičnih oseb, ki jih od izplačevalcev prejme že med letom, prejemnikom dohodkov pa povzetek podatkov o izplačanih dohodkih služi za primerjavo oz. kontrolo podatkov. Če podatki niso usklajeni, bodo morale fizične osebe FURS-u poslati ugovor zoper informativni izračun dohodnine.

Raznovrstnih izplačil dohodkov v letu 2019 iz Občine Tržič – plače zaposlenim, regres, jubilejne nagrade, odpravnine, nadomestilo za izgubljen dohodek, sejnine, avtorski honorarji, pogodbeno delo, služnosti, nadomestilo škode po ujmi v letu 2018 – je prejelo 315 prejemnikov; pomoč ob rojstvu otroka, subvencije stanarin, socialne pomoči pa 196 prejemnikov; medtem ko plačilo subvencij v kmetijstvu 22 prejemnikov.

Urejanje arhiva Občine Tržič na Uradu za splošne zadeve

V prvem tromesečju koledarskega leta potekajo v glavni pisarni Občine Tržič določena arhivska opravila. Zadeve z daljšim rokom hrambe (nad dve leti) se morajo prenesti iz tekoče v stalno zbirko, kjer se hranijo do izteka rokov ali do izročitve arhivskega gradiva pristojnemu arhivu, hkrati pa se opravljajo digitalni zaznamki v računalniškem programu.

V letošnjem letu bomo pripravili za izročitev Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, Enoti za Gorenjsko Kranj starejši del arhivskega gradiva občine, ovrednotenega na podlagi meril, ki jih določa Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. V skladu s strokovnimi smernicami pristojnega arhiva izvirne dokumente odpiramo, urejamo, popisujemo in tehnično opremljamo.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...