Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

17. februar 2020

Sanacija po uničujoči ujmi oktobra 2018 se nadaljuje, izbran je bil izvajalec za projektiranje 2. faze. Mesec februar je med drugim namenjen tudi pregledu dela gasilcev, še enkrat iskrena hvala za delo, ki ga opravljate. Sanacija deponije v Kovorju bo letos zaključena. V Tržiču cenimo delo veteranskih organizacij, ki združujejo in povezujejo, na javnem razpisu njihovemu delu namenjamo 4.000 evrov. Občina Tržič še naprej spodbuja razvoj kmetijstva in podeželja, v začetku meseca marca napovedujemo objavo javnega razpisa.

Sanacija po uničujoči ujmi oktobra 2018 se nadaljuje: Izbran izvajalec za projektiranje 2. faze

Občina Tržič je za izdelavo projektne dokumentacije "Sanacija po ujmi 2018 Slap – Jelendol - 2. faza" izmed treh izbrala najugodnejšega ponudnika EHO PROJEKT d.o.o., Ljubljana, za končno ponudbeno vrednost v višini dobrih 60.000 evrov.

Z javnim naročilom smo iskali projektanta za izdelavo projektne rešitve še druge faze sanacije po ujmi s poplavami, ko so v oktobru 2018 hudourniške vode močno poškodovale cesto, podporne zidove ceste, ploščate prepuste, mostove in nasipne brežine. S projektno dokumentacijo bo Občina Tržič skupaj s projektantom načrtovala: rekonstrukcijo mostu Slap preko Lomščice, sanacijo mostov Lenart in Dolina in rekonstrukcijo ceste na odsekih od parkirišča v Čadovljah do tunela in nad Gabercem do mostu Dolina, pričakujemo pa tudi projektno rešitev sanacije geološko tematske poti z izvedbo vodno gospodarskih ukrepov v Tržiški Bistrici in zaščito brežin pod objektom Dolina 9.

V preteklem letu pa so bile že pridobljene projektne dokumentacije za odpravo posledic ujme iz oktobra 2018 na odsekih lokalnih cest: Slap – Lom, Lom – Grahovše, cesta na Torkarja in cesta na Brdo v Lomu.

Mesec februar namenjen pregledu dela gasilcev

Mesec februar je obdobje, ko se pregleduje delo gasilskih društev za preteklo leto in dela načrte za naprej. "V Tržiču smo ponosni na delo kar devetih društev. Dobro so opremljena, gasilci pa visoko izobraženi in motivirani za pomoč pri reševanju življenj in premoženja," je izpostavil župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in dodal: "Skupno sporočilo vseh občnih zborov je, da je volja do dela izjemna. Kot župan se jim v imenu občank in občanov tudi zahvaljujem. V številnih primerih, če ne bi imeli toliko ur prostovoljnega dela, bi za to delo zagotovo potrebovali v Tržiču, ali v državi, ali v sistemu na splošno, na nivoju takšne občine kot je naša, več kot 10 zaposlenih."

Slika: Domačijo Aljančičevih v naselju Hudo je 29. januarja prizadel močan požar, v katerem je bila uničena domačija, gospodarsko poslopje, hlev in skedenj. Le pravočasnem in učinkovitem posredovanju gasilk in gasilcev se lahko zahvalimo, da požar ni zajel tudi drugih hiš oz. objektov v vasi (foto: Grega Podrekar).

Skupaj tržiški gasilci in gasilke na leto opravijo okoli 10.000 prostovoljnih ur. Lansko leto je bilo v Tržiču več kot 80 intervencij, osrednja enota, ki je najbolj izpostavljena, jih je opravila več kot 50. "Dobro sporočilo daje tudi delo z mladimi, v Občini Tržič imajo gasilska društva ustrezen podmladek in nad tem smo bili navdušeni tudi na nedavnem občnem zboru v Križah," je razložil župan Sajovic in nadaljeval: "Vsem in vsakomur, ki opravlja kakršnokoli delo v gasilskih vrstah iz tega mesta iskrena hvala. Pomembno sporočilo, ki je razvidno iz poročil je tudi, da so gasilska društva močno moralno in finančno podprta s strani občanov, kar dokazuje, da sta njihov namen in cilj v službi človeka, v službi občana res dosežena."

V imenu Občine Tržič še enkrat iskrena hvala za opravljeno delo in pomoč vsem devetim gasilskim društvom v občini: PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Brezje pri Tržiču, PGD Jelendol – Dolina, PGD Kovor, PGD Križe, PGD Leše, PGD Lom pod Storžičem, PGD Podljubelj in PGD Tržič.

Sanacija deponije v Kovorju bo letos zaključena

Na deponiji v Kovorju, ki je bila zapolnjena v skladu s predpisi in gradbenimi dovoljenji, že nekaj let izvajamo zaključna sanacijska dela, zato da preprečimo kakršnekoli izpuste ali vplive na okolje. "Leto 2020 je tisto, ko bodo sanacijska dela na deponiji končna. V lanskem letu nam je uspela posodobitev prekladalnega platoja in dela zbirnega centra, v letošnjem letu se zapira praktično pokrov nad deponijo, urejajo plenaki in potem se dokončno zatravijo tudi brežine," pojasnjuje župan Sajovic in dodaja: "Sredstva zagotavlja proračun Občine Tržič iz jamstva, ki je bilo izbrano pri dovozu smeti od drugje, tako da bodo sanacijo deponije, ki bo res kvalitetna in nadstandardna v celoti poplačali občani, ki so k nam dovažali smeti iz drugih občin. Na deponiji je poskrbljeno za sežig zemeljskega plina, medtem ko se izcedne vode redno in sproti kontrolirajo z odvajanjem na centralno čistilno napravo. Veseli smo podatka, da v tržiških odpadnih vodah težkih kovin ni."

Slika: Sanacija deponije v Kovorju v zaključni fazi

V Tržiču cenimo delo veteranskih organizacij, ki združujejo in povezujejo

Občina Tržič že dvanajsto leto zapored izvaja Javni razpis za sofinanciranje na področju delovanja veteranskih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj. Za delovanje teh društev je iz občinskega proračuna letos namenjenih 4.000 evrov.

Namen razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti in programov s področja veteranskih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj, ki niso zajeti v drugih razpisih Občine Tržič. Na javni razpis je prispelo šest vlog, ki so jih poslali Policijsko veteransko društvo Sever – Gorenjska, Združenje borcev za vrednote NOB Tržič, Občinsko združenje slovenskih častnikov Tržič, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času 1943-1945 ter Združenje vojaških gornikov.

Potrebno je poudariti, da tovrstnih razpisov ni v vseh slovenskih občinah, niti ne v vseh gorenjskih, tam kjer so, pa jih imamo zato, ker cenimo in spoštujemo delo veteranskih organizacij, zaradi njihove vloge v preteklosti in tudi zato, ker danes združujejo in povezujejo. V Tržiču so vojni veterani, društvo Sever, borčevska organizacija in slovenski častniki uspešen četverček, ki izpelje veliko število dobro obiskanih prireditev. Posebej se nam zdi pomembna enotnost in dobro sodelovanje veteranskih organizacij v Tržiču. Vlogam bo ugodeno ter skladno z merili in kriteriji za vrednotenje prijav javnega razpisa skupno razdeljenih 4.000 evrov.

Občina Tržič še naprej spodbuja razvoj kmetijstva in podeželja

Občina Tržič najavlja objavo Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tržič za leto 2020, ki bo predvidoma objavljen v začetku marca 2020.
Sredstva bodo namenjena:
- Pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (ukrep št. 1):
- podukrep 1.1: posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- podukrep 1.2: urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
- Pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ukrep št. 2).
- Nove investicije za delo v gozdu (ukrep št. 3).
- Podpori delovanja društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (ukrep št. 5).

Razpis in razpisna dokumentacija bosta objavljena na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

Aktivnosti na Uradu za okolje in prostor

Občina Tržič je pristopila k podaljšanju vodnih dovoljenj za neposredno rabo pitne vode za vodne vire, katerih nosilka vodnih pravic je Občina Tržič in bodo vodna dovoljenja potekla konec leta 2020.

31. 12. 2020 bodo prav tako potekla vodna dovoljenja za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo, pri katerih so nosilci vodnih pravic posamezne fizične osebe in so bila vodna dovoljenja izdana do leta 2009. Občanom svetujemo, da pravočasno pristopijo k vložitvi vloge za podaljšanje. Vloga in navodila za postopek podaljševanja vodnih pravic za lastno oskrbo s pitno vodo je dostopna na spletni strani oz. povezavi https://www.gov.si/zbirke/storitve/vd-lastna-oskrba-s-pitno-vodo/.

Aktivnosti na Uradu za splošne zadeve

Na Občini Tržič se trudimo imeti urejeno dokumentarno gradivo, zato nam je v veliko pomoč program za vodenje evidenc, kjer je osnova klasifikacijski načrt. Nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi je bil objavljen v lanskem letu, meseca avgusta. Sestavni del pravilnika je tudi Zbirni katalog rokov hrambe dokumentarnega gradiva, v katerem je obvezni okvir trimestnih klasifikacijskih znakov, ki smo ga morali uvesti v naše poslovanje. Tako smo s 1. februarjem začeli uporabljati nov klasifikacijski načrt.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...